PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-PAŹDZIERNIK

logo jpg scaled
PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. W zdrowym ciele zdrowy duch
2. Jesienią w parku
3. Jesienią w lesie
4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.

"Fikający zuch" A. Galica

 

 Gimnastykuj się codziennie,
 zobacz jakie to przyjemne. 
 ref.:W zdrowym ciele zdrowy zuch,
         pokaż jaki z ciebie zuch !
 Raz przysiady, raz podskoki,
 ręce w górę lub na boki
 ref.:W zdrowym ciele…
 
 Mocne nogi plecy proste, 
  raz fikołek, a raz mostek.
                 ref.:W zdrowym ciele…

Buty chcą iść na przechadzkę

 Buty chcą iść na przechadzkę.
 Buty namawiają czapkę.
 Czapka kurtkę, kurtka szalik.
 Wszyscy się ponamawiali.
 Pogadali jeszcze z Jackiem
 I już poszli na przechadzkę.

                                                  

Jesienny walczyk

W sadach jabłka malowane
i pachnące gruszki.
Już do sadu przyleciały
małe jemiołuszki.

ref: Wieje wietrzyk raz dwa trzy,
jesienny walczyk.
Wieje wietrzyk raz dwa trzy,
jesienny walczyk.

Dzikie gęsi wielkim kluczem
lato zamykają.
Gubią w locie szare piórka
i głośno gęgają.

ref: Wieje wietrzyk…..

W lesie rosną borowiki,
kurki i maślaki.
Z parku liście kolorowe
niosą przedszkolaki.

ref: Wieje wietrzyk….

Dostępność