PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – PAŹDZERNIK

logo jpg scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch
 2. Jesienią w parku
 3. Jesienią w lesie
 4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania
 • Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo -ruchowej -kształtowanie poczucia rytmu.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.
 • Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.
 • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.
 • Wdrażanie do współdziałania w zabawie.
 • Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.
 • Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.
 • Kształcenie umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;
 • Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.
 • Uświadomienie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
 • Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.
 • Kształtowanie myslenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.
 • Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
 • Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.

Wiersz

Witaminowe abecadło
(Stanisław Karaszewski)

Oczy, gardło, włosy, kości
zdrowe są, gdy A w nich gości.
A w marchewce, pomidorze
w maśle, mleku też być może.
B – bądź bystry, zwinny, żwawy
do nauki i zabawy.
W drożdżach, ziarnach i orzeszkach
w serach, jajkach B też mieszka.
Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny,
bo najlepsze witaminy
to owoce i jarzyny.
C – to coś na przeziębienie
i na lepsze ran gojenie.
C – porzeczka i cytryna
świeży owoc i jarzyna.
Zęby, kości lepiej rosną,
kiedy D dostaną wiosną.
Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem.
Na krzywicę D jest lekiem.
Naturalne witaminy,
lubią chłopcy i dziewczyny.
Mleko, mięso, jajka, sery
W słońcu marsze i spacery.

Piosenka

Jesienny walczyk
(sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak)

W sadach jabłka malowane i pachnące gruszki,
Już do sadu przyleciały małe jemiołuszki.
Wieje wietrzyk raz, dwa, trzy, jesienny walczyk. (x 2)
Dzikie gęsi wielkim kluczem lato zamykają,
Gubią w locie szare piórka i głośno gęgają.
Wieje wietrzyk… (x 2)
W lesie rosną borowiki, kurki i maślaki,
Z parku liście kolorowe niosą przedszkolaki.
Wieje wietrzyk… (x 2)

Dostępność