PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – PAŹDZERNIK

logo jpg scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch
 2. Jesienią w parku
 3. Jesienią w lesie
 4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Budzenie zainteresowania czytaniem. Wdrażanie do uważnego słuchania.
 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka. Rozwijanie sprawności wypowiadania
 • Rozwijanie myślenia logicznego – klasyfikowanie obrazków, porządkowanie według określonego kryterium.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo -ruchowej -kształtowanie poczucia rytmu.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej – szybkości, zwinności i zręczności.
 • Właściwe reagowanie na sygnały i polecenia N.
 • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej – analiza i synteza sylabowa wyrazów, liczenie sylab w wyrazach, wysłuchiwanie głosek a, l.
 • Wdrażanie do współdziałania w zabawie.
 • Przygotowanie do rozumienia zasady zdrowej rywalizacji.
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie ekspresji i wrażliwości twórczej.
 • Kształtowanie postawy szacunku do przyrody.
 • Kształcenie umiejętności wokalnych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas zabaw plastycznych – kolorowanie, malowanie;
 • Kształtowanie umiejętności koncentrowania uwagi na działaniu.
 • Uświadomienie konieczności niesienia pomocy zwierzętom – dokarmianie zimą.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia.
 • Wdrażanie do samodzielności podczas ubierania i rozbierania.
 • Kształtowanie myslenia matematycznego; pokazywanie i nazywanie cyfry 1.
 • Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych.
 • Kształtowanie świadomości potrzeby pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.
 • Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
 • Doskonalenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt i roślin – pomoc w okrywaniu roślin w ogrodzie przedszkolnym.

Wiersz

„Wiewiórka”

Iwona Róża Salach

Wiewióreczka ruda

oczkiem do nas mruga.

Damy jej orzechy,

może przyjdzie tutaj.

Ma rudy ogonek,

oczka jak węgielki,

a  na uszkach śmieszne

czerwone pędzelki.

Piosenka

„Jesienna śpiewanka”

sł. Agnieszka  Galica

muz. Tadeusz Pabisiak

 1. Idzie jesień z nią gawrony przyfrunęły do nas.

Kra, kra, kraczą, zaglądają do okien przedszkola.

 1. Czasem deszczyk kapu-kapu, czasem słonko świeci.

Przyszła jesień i przyniosła kasztany dla dzieci.

 1. Poskaczemy hopsa-hopsa po parku jesienią.

Popatrzymy, jak na drzewach liście się czerwienią.

Dostępność