PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MARZEC

logo jpg scaled
PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.    Oznaki wiosny
2.    Wszystko rośnie
3.    Pracowita wiosna
4.    Na wsi
5.    Święta Wielkanocne

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
 • Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
 • Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
 • Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

Marcowe żaby sł. Agnieszka Galica muz. Tadeusz Pabisiak

Już wiosna na polach sadzi krokusy.
Zając siedzi pod sosną,marzną mu uszy.

Ref: A żaby rechu rech,
żaby się cieszą,że ten marzec,
rechu rech,wszystko pomieszał
Raz słońce, a raz deszcz,
idzie wiosna, a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu,
rechu rech, żabi śmiech.

A deszczem umyte drzewa są czyste
Na gałązkach już rosną kotki puszyste.

Ref: A żaby…

Na łące bociany głośno klekocą.
Rankiem słońce przygrzewa,mróz mrozi nocą.

Ref: A żaby…

Prośba do słoneczka Bożena Forma

Malutka główka krokusa
nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, że już wkrótce
przybędzie wiosna miła.
Słoneczko nasze kochane,
bardzo cię prosimy,
ogrzewaj mocno ziemię,
zacieraj ślady zimy.
Pod śniegiem mocno bije
pani przyrody serce,
słoneczko, wyślij promienie,
daj ciepła jak najwięcej.
Urośnie młoda trawa,
rozwiną się pąki na drzewach,
dla ciebie, miłe słoneczko,
każdy ptaszek zaśpiewa.

                                                  

Dostępność