PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MARZEC

logo jpg scaled
MARZEC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Spotkanie z bajką
2. Czekamy na wiosnę
3. Wiosna na parapecie
4. Wiosenne sprzątanie
5. Czekamy na święta

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do słuchania utworów literackich i odpowiadania na pytania dotyczące ich treści
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
 • Pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji      i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
 • Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.
 • Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.
 • Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się  do tradycji świąt Wielkanocnych.
Dostępność