PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MARZEC

logo jpg scaled
MARZEC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.Spotkanie z bajką
2.Czekamy na wiosnę
3.Wiosna na parapecie
4.Wiosenne sprzątanie
5.Czekamy na święta

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do słuchania utworów literackich i odpowiadania na pytania dotyczące ich treści.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
 • Pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
 • Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.
 • Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.
 • Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

Zabawy z językiem angielskim

” Ten green bottles”.
„Ten in bed” – utrwalenie liczebników 1- 10.
” Clap your hands ” – piosenka z pokazywaniem.
” Spring is coming” – wiosenna rymowanka.
” The farmer plants the seed” – wierszyk.

Powitanie wiosny

Nikt nie lubi długiej zimy,
więc za wiosną już tęsknimy.
Wiosnę lubią wszystkie dzieci,
bo słoneczko dłużej świeci.

I bociany będą wracać,

żeby w stawie żaby łapać.
Pachną kwiaty, kwitną drzewa,
słowik pięknie nam zaśpiewa…

Wiosno, wiosno zapraszamy,
 przybądź prędko, bo czekamy.

Dostępność