PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MARZEC

logo jpg scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

 1. Mali odkrywcy- projekt mleko
 2. Tajemnice świata- projekt mleko
 3. Nadchodzi wiosna 
 4. Wiosna tuż-tuż 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • rozwijanie wiedzy ogólnej;
 • czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym;
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • poznanie rodzajów mleka;
 • rozwijanie zdolności komunikacyjnych;
 • wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych;
 • dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt;
 • odróżnianie niskich i wysokich dźwięków;
 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • ćwiczenie motoryki dużej podczas zabaw muzycznoruchowych;
 • rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych;
 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania pracy;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom;
 • poznanie cyklu rozwojowego motyla;
 • kształtowanie pojęć wysoko – nisko; góra – dół;
 • dostrzeganie delikatności środowiska przyrodniczego;
 • śpiewanie do znanych melodii;
 • kształtowanie umiejętności naśladowania czynności;
 • wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 • rozumienie potrzeby utrzymywania porządku wokół nas;
 • nabywanie umiejętności korzystania z różnorodnych narzędzi;
 • odczuwanie przyjemnych doznań po uporządkowaniu miejsca zabawy.
 •  

WIERSZ 

,,ŁATKA”

Zofia Makowska 

To szczęśliwa krówka Łatka.
A to łąka cała w kwiatkach.
Łatka mleko białe da
temu, co o zdrowie dba. 

 

Dostępność