PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MARZEC

logo jpg scaled
MARZEC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Oznaki wiosny
2. Wszystko rośnie
3. Pracowita wiosna
4. Święta Wielkanocne

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: cebula, pisanka.
 • Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
 • Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
 • Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej –wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

"Marcowe żaby”sł. Agnieszka Galica,muz. Tadeusz Pabisiak

I.Już wiosna na polach
    sadzi krokusy.
    Zając siedzi pod sosną,
    marzną mu uszy.

ref. :A żaby rechu- rech,
       żaby się cieszą,
       że ten marzec rechu- rech
       wszystko pomieszał.
       Raz słońce, a raz deszcz,
       idzie wiosna, a tu śnieg.
       Bo w marcu jak w garncu
       rechu- rech żabi śmiech

  II. A deszczem umyte
      drzewa są czyste.
      Na gałązkach już rosną
      kotki puszyste.

      ref.:A żaby…

 III.Na łące bociany
      głośno klekocą.
      Rankiem słońce
      przygrzewa,
      mróz mrozi nocą.

      ref.: A żaby…

Pisanki sł.K. Różecka;muz.F.Leszczyńska

Pisanki, pisanki
   jajka malowane,
   nie ma Wielkanocy
   bez barwnych pisanek!

    Pisanki, pisanki,
    jajka kolorowe,
    na nich malowane
    bajki pisankowe.

    Na jednej kogucik,
    a na drugiej słońce.
    Śmieją się na trzeciej
    laleczki tańczące.

    Na czwartej kwiatuszki,
    a na piątej gwiazdki.
    Na każdej pisance
    piękne opowiastki.

PierwiosnekW. Broniewski

Jeszcze w polu tyle śniegu,
jeszcze strumyk lodem ścięty.
A pierwiosnek już na brzegu
wyrósł śliczny, uśmiechnięty.

Witaj, witaj, kwiatku biały,
główkę jasną zwróć do słonka,
Już bociany przyleciały,
w niebie słychać śpiew skowronka.

Stare wierzby nachyliły
miękkie bazie ponad kwiatkiem:
Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,
czyś nie widział jej przypadkiem?

Lecz on, widać, milczeć wolał.

O czym myślał -któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola.
Szepnął cicho: – Jak tu ładnie…

 

Dostępność