PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-LUTY

logo jpg scaled
LUTY

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Nasze ulubione baśnie
2. Karnawał
3. W dawnych czasach i baśniach
4. Kiedy patrzę w niebo

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności improwizowania.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
PIOSENKA;

Przedszkolna samba sł. Stanisław Karaszewski muz. Tomasz Strąk

Brazylijska dżungla,tropikalny gąszcz,
płynie Amazonka,a w niej wielki wąż.
Tańczy kondor z anakondą,
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama,
z kuguarem zła to para.
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.
Brazylijska dżungla,tropikalny las,
brazylijska samba niech rozgrzewa nas.
 Tańczy kondor z anakondą,
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama
z kuguarem zła to para.
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole.

Lot kosmiczny sł. Urszula Piotrowska muz. Magdalena Melnicka-Sypko

I Kosmos jest zagadką,
więc nie lada gratką będzie lecieć tam.
Wsiadam do rakiety szybszej od komety –
już przygodę mam.

Ref.: Lot kosmiczny, lot kosmiczny,
marzy o nim każdy z nas.
Ponad dźwiękiem, ponad światłem
tajemniczych szukam tras.
Lot kosmiczny, lot kosmiczny,
czy w kosmosie mieszka ktoś?
I na pewno się ucieszy,
że przybywa z Ziemi gość.

II Pędzi hen, rakieta,
bo w kosmosie czeka
mnóstwo ważnych spraw.
Planet się postaram odkryć co niemiara
i tysiące gwiazd

Układ Słoneczny Marcin Przewoźniak

Oto nasza gwiazda: Słońce –Jasne, wielkie i gorące.
Wokół niego, zgodnie z planem,
Krąży sobie osiem planet.
Po orbitach jak po szynach
Suną razem – jak rodzina.
Pierwszy kręci się Merkury:
Mały, suchy i ponury.
Siarka spada z chmur na Wenus.
Jest czterysta stopni w cieniu!
Po orbicie numer trzy Krąży Ziemia – czyli My!
Mars, czerwony niesłychanie.
Może siedzą tam Marsjanie?
Jowisz składa się z wodoru.
Mnóstwo pięknych ma kolorów.
Saturn włożył coś na głowę?
To pierścienie są lodowe!
Uran zamarzł. Minus dwieście!
Nie ma was tam, więc się cieszcie!
Mroźny Neptun w burzach tonie.
Wszędzie cyklon na cyklonie!
A co dalej? Mróz i mroki.
Kosmos wielki i szeroki.
Wokół gwiazd jak wokół Słońca
Milion planet gna bez końca.
Może tam kosmici gdzieś
Też czytają taki wiersz?

 

Dostępność