PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-LUTY

logo jpg scaled
MARZEC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Zabawy karnawałowe
2.Wszędzie biało
3. W dawnych czasach
4. Kiedy patrzę w niebo

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp. umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 11, 12.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 11, 12.

Zabawy z językiem angielskim

Spotkanie z bajką „Little Red Riding Hood”- Czerwony kapturek.
„The Princess and the Dragon”- Księżniczka i smok.
„Ten little Dinosaurs”- 10 małych dinozaurów- utrwalanie liczebników.
„5 little men in a flying saucer„. 
„Zoom, zoom ,zoom'- wyprawa na Księżyc.
„Penguin dance”- Taniec pingwinów .

Dostępność