PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-LUTY

logo jpg scaled
LUTY

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.Nasze ulubione baśnie
2.Karnawał
3.W dawnych czasach i baśniach
4.Kiedy patrzę w niebo 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności improwizowania.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

  Zestaw zabaw porannych nr 11,12.
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr11,12.

Zabawy z językiem angielskim: 

I love wintertime- utrwalenie piosenek i słówek związanych z tematyka zimową
„Shapes”- figury gemetryczne.
„This is the way” poranna rutyna
„This is the way we get dressed”- poznajemy wybrane części garderoby.
„Snowwhite and the seven dwarfs”- „Królewna Śnieżka”
„The ugly duckling” – „Brzydkie kaczątko
Alphabet and phonics –alfabet.
Revision – powtórzenie.

Zabawy z językiem niemieckim:

Wochentage: „Von Montag bis Sonntag”
„Laurentia, liebe Laurentia„.

Deutsche Märchen
„Ich bin ein kleiner Pinguin.
„5 kleine Fische” 
Zahlen lernen
Dostępność