PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-LISTOPAD

logo jpg scaled
LISTOPAD

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

    1.Na starej fotografii
    2.Mali artyści
    3.Jesienna muzyka
    4.Ciepło i miło

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

  Zestaw zabaw porannych nr: 5, 6.
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

Zabawy z językiem angielskim: 

Przeciwieństwa -zabawy przy piosenkach The Opposites Song i Open Shut Them

 

Zabawy z językiem niemieckim:

 Poznajemy kolory-  „Jestem małą czarownicą

Dostępność