Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej-KWIECIEŃ

logo jpg  scaled

KWIECIEŃ

Tematy Kompleksowe

1.Zwierzęta na wsi

2.U rolnika na wsi

3.Dbamy o środowisko

4.Polska – moja ojczyzna

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.
Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.
Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przeliczanie sylab w słowie.
Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.
Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.
Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.
Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 15, 16.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 15, 16.

Zabawy z językiem angielskim

piosenka

Na podwórku koło bramy

Na podwórku koło bramy
wiodą spory cztery mamy.
Każda woła że jej dziecię
najładniejsze jest na świecie.
Mówi krowa -cielątko,
mówi owca- jagniątko,
mówi świnka prosiątko,
a kobyłka: źrebiątko.

Oj tak tak oj tak tak oj tak

Lecz tymczasem dziatek czwórka
już wymknęła się z podwórka.
I na łące sobie hasa
w lewo w prawo, hej hopsasa.
Podskakuje cielątko a tuż przy nim jagniątko.
Podryguje prosiaczek, biega w kółko źrebaczek.

Oj hop hop oj hop hop oj hop

Podskakuje cielątko, a tuż przy nim jagniątko.
Podryguje prosiaczek, biega w kółko źrebaczek.
Oj hop…

Dostępność