PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-KWIECIEŃ

logo jpg  scaled

KWIECIEŃ

Tematy Kompleksowe

1.Środowisko wokół nas
2.Kto ty jesteś?

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Propagowanie postawy proekologicznej.
Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski w w wyrazach.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
Wyrabianie poczucia przynależności narodowej.
Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
Kształtowanie szacunku do ojczyzny i tożsamości narodowej.

Ekostrażnicy

 

Jak nam ładnie słońce świeci,
maszerują lasem dzieci.
Jak zielono wokół jest,
dzisiaj dołącz do na też.

ref. Bo my jesteśmy ekostrażnikami
       i chcemy zadbać o nasz piękny świat.
       Dlatego dzisiaj go posprzątamy,
       żeby mógł przetrwać kolejne milion lat.

Tak nam ptaszek pięknie śpiewa,
tak wysoko rosną drzewa.
Kwitną kwiaty, szumi gaj,
zadbaj o ten ziemski raj.

ref. Bo my jesteśmy ekostrażnikami
       i chcemy zadbać o nasz piękny świat.
       Dlatego dzisiaj go posprzątamy,
       żeby mógł przetrwać kolejne milion lat.

Władysław Bełza

Katechizm polskiego dziecka

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Dostępność