PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-KWIECIEŃ

logo jpg  scaled
Kwiecień

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1.Na wsi.
2.Praca rolnika.
3.Chronimy środowisko.
4.Kto Ty jesteś?

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Utrwalenie poznanie nowych wiadomości związanych ze zwierzętami na wsi.
Poznanie pracy rolnika oraz maszyn i narzędzi jego pracy.
Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych przełamywanie
niechęci.
Propagowanie postawy pro ekologicznej.
Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko
przyrodnicze, fauna, flora.
Kształcenie postawy patriotycznej, wzbudzanie miłości i szacunku do ojczyzny.
Kształcenie przynależności do Polski.
Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy,
najdłuższy.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia; fauna, flora, godło,
flaga.
Poznanie liter w,W, f, F oraz 8.
Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie.
Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i
porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.
Zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu.
Zestaw ćwiczeń porannych nr 15,16.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15,16.
Zabawy z językiem angielskim.
Zabawy z językiem niemieckim.

 

Wielkie sprzątanie sł. i muz. Joanna Bernat

1. W lesie na polanie,
    dziś ważne zebranie.
    Wzięły się zwierzęta
    za wielkie sprzątanie.

ref.: Szu-szu-szu! Szu-szu-szu!
        Pracujemy ile tchu!
        Szu-szu-szu! Szu-szu-szu!
        Zaraz czysto będzie tu!

2. Mrówki ze ślimaczkiem
     sprzątają pod krzaczkiem,
     a żabki z wiewiórką
     w strumyku za górką.

ref.: Szu-szu-szu! Szu-szu-szu! …

3. Zbierają sikorki
    papierki i worki,
    a maleńkie muszki
    butelki i puszki.

ref.: Szu-szu-szu! Szu-szu-szu!

4. Kosy pogwizdują
     i śmieci pakują.
     A niedźwiadek z liskiem
     sortują je wszystkie.

ref.: Szu-szu-szu! Szu-szu-szu! …

5. A gdy posprzątały,
    ten list nam wysłały:
    ,,Pamiętajcie dzieci,
    by w lesie nie śmiecić!’’

ref.: Szu-szu-szu! Szu-szu-szu! …

 

Dostępność