PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-STYCZEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Płynie czas
2. Sport to zdrowie
3. Młodsi i starsi
4. Dbam o zdrowie

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
dostrzeganie rytmu dzień – noc,
wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,
rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
rozwijanie sprawności fizycznej,
poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
poszerzanie doświadczeń plastycznych,
zachęcanie do zgodnej współpracy,
poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,
kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,
poznanie zastosowania kalendarza,
rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,
rozwijanie motoryki małej,
zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci i dziadka,
wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
doskonalenie umiejętności przeliczania,
stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,
poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych,
nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.

Dostępność