PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-GRUDZIEŃ

logo jpg  scaled

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

1. Nadchodzi zima
2. Coraz zimniej
3. Świąteczne przygtowania
4.Wesołych Świąt!

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

poznanie nowej wartości „cierpliwość”,

kształtowanie pozytywnych cech charakteru,

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw,

poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy,

doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem,

poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych,

kształtowanie umiejętności spostrzegania,

nauka radzenia sobie z szybkim podejmowaniem decyzji,

rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,

poznanie sposobów ochrony przed zimnem,

wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży,

rozwijanie słuchu fonetycznego,

poszerzanie doświadczeń plastycznych,

zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze,

rozwijanie cierpliwości,

poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę,

wzbogacanie słownika czynnego,

zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,

poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych,

kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy,

rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania,

kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu,

wzmacnianie poczucia własnej wartości,

rozwijanie umiejętności budowania spójnej logicznie wypowiedzi na zadany temat,

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,

poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów,

rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo-skutkowego,

wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia,

rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach,

wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,

rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek,

budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań,

poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego,

ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia,

poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło,

rozwijanie percepcji słuchowej,

rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym,

kształtowanie postawy życzliwości,

rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków,

ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca,

poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

rozwijanie mowy,

uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym,

poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów,

wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań,

poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia,

rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki.

 

 

Dostępność