PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-GRUDZIEŃ

logo jpg scaled
GRUDZIEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Tematy Kompleksowe

    1.Pomagamy zwierzętom
    2.Choinkowe ozdoby
    3.Spotkanie przy wigilijnym stole

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku       
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: kopertakartasarnagilwronasikorkaptaki.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
 • Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
 • Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
 • Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

  Zestaw zabaw porannych nr:7,8.
  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr:7,8.

Zabawy z językiem angielskim

 Jesienna pogoda – It`s raining it`s pouring”;
Wejdź pod mój parasol- „Come under my umbrella”;
 Poznajemy czasowniki ruchu-„I can run”;
 Zróbmy kółeczko -„Make a circle” ; 

Wiersz:

„Choinka” M. Majchrzak

                               Jak najjaśniej świeć choinko (zatoczyć ruch ręką)
                               Małym córkom, (pokazać dziewczynki)
                               Małym synkom (pokazać chłopców)
                               Dużym tatom (wspięcie na palce)
                               Mamom bliskim (skrzyżować ręce na piersiach)
                               Świeć choinko, świeć nam wszystkim (rozłożenie rąk)

Piosenka:                                

„Zimowa poleczka” z tańcem.

(Ustawienie w parach po kole)
Zimową poleczkę, na śniegu lub lodzie, (podskoki w parach )
Kochają bałwanki tańczą ją co dzień
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
Bałwanki się cieszą, o tak, właśnie tak. (ręce w górę w kształcie v)

ref: Ha-ha, ha-ha ( ręce na biodra, przykucnięcie)
        Hi-hi, hi-hi (głowa raz w prawo raz w lewo)
        Śniegowe bałwanki (obrót)
         to my właśnie my /bis (pokazywanie na siebie)

Gdy w rękach miotełki (machanie w górze prawą ręką)
Na głowach garnuszki (położenie dwóch rąk na głowie)
Z węgielków lśnią oczka (pocieranie oczu piąstkami)
I małe mkną nóżki (trucht w miejscu)
Zimową poleczkę na soplach gra wiatr (obroty w parach)
Bałwanki się cieszą o tak, właśnie tak (ręce w górę w kształcie v)

ref :Ha-ha, ha-ha …

Dostępność