PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-CZERWIEC

logo jpg  scaled

CZERWIEC

Tematy Kompleksowe

  1. Dzień Dziecka
  2. Wakacje tuż, tuż…
  3. Kolory lata
  4. Do widzenia przedszkole

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.

Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.

Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu hamak.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski h w wyrazach.

Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.

Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.

Kształcenie świadomości posiadania równych praw.

Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.

Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.

Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

 

 

piosenka

Zabawy z językiem angielskim

1. „Over in the meadow”- Insects – flaschcards.

2. Flutter like a ladybird – utrwalenie nazw owadów z zabawami.

3. „I have a pet”  – mój domowy zwierzak.

4. „Do you have a pet?” -Utrwalenie nazw zwierząt domowych.

5. „Walking through the jungle” – Spacer w dżungli.

6. ” We are going to the zoo„.

7. School accessories – Przybory szkolne.

8. Revision- powtórzenie

Zabawy z językiem niemieckim

1.“Es regnet, es regnet”-Pada deszcz .

2.“Liebe, liebe Sonne”- Kochane słoneczko. 

3.„Schmetterling, du kleines Ding” –Motylku-zabawa ruchowa.

4.“Das ist gerade, das ist schief”-Przeciwieństwa.

Dostępność