PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

logo jpg  scaled

Czerwiec

Tematy Kompleksowe

1.Dzień dziecka.
2.Wakacje tuż ,tuż.
3.Kolory lata.
4.Do widzenia przedszkole.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.
Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu hamak.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski h w wyrazach.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
Kształcenie świadomości posiadania równych praw.
Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 19,20.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 19,20.

Niech żyją wakacje...

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce, wolny,
swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka
i kajak, i skakanka,
będziemy grać w siatkówkę
od samiutkiego ranka.

Gorące, złote słońce
na ciemno nas opali,
w srebrzystej, bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje,
niech żyje pole i las,
i niebo, i słońce,
wolny, swobodny czas.

 

Zabawy z językiem angielskim

1.What do you see in your classroom
2.Clap your hands everywhere .
3.What time is it? utrwalanie liczebników z pytaniem o godzinę.
4.What`s the time Mr Wolf? – zabawy ruchowe
5.”Thank you” – piosenka na zakończenie roku
6.”The Pinocchio„.
7.In the sea.
8.Revision- powtórzenie.

Zabawy z językiem niemieckim

1.„Zwei Mäuse”- rymowanka
2.„Brüderchen, komm tanz mit mir”- piosenka ruchowa.
3.„Wer klopft?” – Kto tam?
4.„ Tick – tack” – poznajemy zwierzęta
5.„Ich bin der kleine Hampelmann”.

Dostępność