PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ-MAJ

logo jpg  scaled

MAJ

Tematy Kompleksowe

1.Jak powstaje książka
2.Na łące
3.Mama i tata
4.Moje zwierzątko 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 9 oraz pojęcia zero (nic).
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: łapa, zebra.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek ł, h , z  w wyrazach.
Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania. 
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw ćwiczeń porannych nr 17,18.
Zestaw ćwiczeń porannych nr 17,18.

 

 

Piosenka

Zabawy z językiem angielskim

1. „Over in the meadow”- Insects – flaschcards.

2. Flutter like a ladybird – utrwalenie nazw owadów z zabawami.

3. „I have a pet”  – mój domowy zwierzak.

4. „Do you have a pet?” -Utrwalenie nazw zwierząt domowych.

5. „Walking through the jungle” – Spacer w dżungli.

6. ” We are going to the zoo„.

7. School accessories – Przybory szkolne.

8. Revision- powtórzenie

Zabawy z językiem niemieckim

1.“Es regnet, es regnet”-Pada deszcz

2.“Liebe, liebe Sonne”- Kochane słoneczko  

3.„Schmetterling, du kleines Ding” –Motylku-zabawa ruchowa.

4.“Das ist gerade, das ist schief”-Przeciwieństwa.

Dostępność