OGŁOSZENIE

logo jpg  scaled

Ogłoszenie

Od dnia 04 kwietnia 2022 roku do odwołania rodzice mogą wchodzić do szatni i samodzielnie przebierać swoje dziecko. Dziecko odprowadza  z szatni do grupy wyłącznie pracownik przedszkola dyżurujący w danym momencie w szatni. Jeśli będą mieli Państwo potrzebę kontaktu z wychowawczyniami, prosimy powiadomić o tym osobę dyżurującą w szatni. Przypominamy o konieczności odbijania  przez rodziców karty przy wejściu i wyjściu dziecka z przedszkola.

Dostępność