Mikołaj

15.10.2021

Mikołaj

Wizyta Mikołaja w Słoneczkach.
Dzieci powitały Mikołaja wierszykiem i piosenką, wszystkie dzieci zostały obdarowane prezentami.
Dostępność