Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Certyfikat Wzorowej Placówki

Miło nam poinformować,że nasze przedszkole otrzymało certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia.

Od września 2020 roku w grupach ,,Papużki”,,,Rybki” i „Motyle” realizowany był ogólnopolski projekt ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”,którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, budzenie i wzmacnianie zainteresowania
książkami i publikacjami dla dzieci.

Autorem projektu jest Aneta Konefał -Misiowa Mama, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej,przy wsparciu wydawnictwa MAC.

W ramach projektu z małym Misiem realizowa
liśmy również kierunki polityki MEN:

,,...-Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – rozwijanie kierunkowych zdolności dzieci.
-Zdobycie przez dzieci dyplomu: „Odkrywcy pisma”, świadczącego o rozwijaniu zainteresowań czytaniem i pisaniem.
-Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
-Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – obsługa edytorów tekstu, wykorzystanie prostych programów graficznych, wyszukiwanie w internecie i odtwarzanie filmów edukacyjnych.
-Działania wychowawcze placówki oświatowej.
-Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – kształtowanie nawyków czytelniczych.”... ( Informacja z regulaminu projektu)
Szczegółowe informacje na temat realizacji poszczególnych modułów projektu znajdują się w zakładkach wymienionych grup.
Dostępność