Informacje przed początkiem roku

Szanowni Rodzice…

Pierwszego września powitamy nasze Przedszkolaki w „Tęczowej Jedyneczce”. Przygotowując się do nowego roku szkolnego, rozpoczęliśmy już wdrażanie nowych procedur, które pomogą nam w spełnieniu wszystkich wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego a dzieciom w stopniowym przyzwyczajeniu się do nowych zaleceń. W związku z tym chcemy przekazać Państwu informacje dotyczące rozpoczęcia i organizacji nowego roku szkolnego.

 • Rok szkolny rozpoczyna się we wtorek 1 września 2020r. Przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30-17:30.
 • Rodzice proszeni są o niewchodzenie na teren przedszkola. Wyjątek stanowi wejście na teren placówki rodziców z dziećmi nowoprzyjętymi do przedszkola oraz w celu załatwienia spraw bezpośrednio u dyrektora.
 • Rodzice dzieci nowoprzyjętych będą mogli wejść na teren placówki przez pierwsze dwa tygodnie września tj. w okresie adaptacyjnym dzieci.
 • Przed wejściem należy zdezynfekować ręce oraz posiadać zakryte usta i nos.
 • Oczekując na wejście do przedszkola należy zachować bezpieczną odległość.

W związku z powyższym :

 • Dzieci, które już uczęszczały do naszego przedszkola, po zmierzeniu temperatury przejmowane będą w głównych drzwiach wejściowych od rodzica przez dyżurującego pracownika, który pomoże dziecku w czynnościach samoobsługowych w szatni i zaprowadzi do odpowiedniej sali.
 • Rodzic z nowoprzyjętym dzieckiem kieruje się do szatni, rozbiera dziecko i przekazuje je pracownikowi, który przeprowadza je do odpowiedniej grupy. Rodzic zobowiązany jest do osłonięcia nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców.
 • Podczas odbioru dziecka z przedszkola rodzic po zasygnalizowaniu dzwonkiem znajdującym się przy wejściu głównym czeka na dziecko na zewnątrz budynku zachowując dystans społeczny. Pracownik przyprowadza dziecko z grupy do szatni, pomaga mu w ubraniu się i przekazuje czekającemu rodzicowi lub innej osobie upoważnionej.

W związku z ograniczoną możliwością wstępu na teren przedszkola, ograniczona zostanie też możliwość kontaktu bezpośredniego z nauczycielem w grupie. Bardzo prosimy o kontaktowanie się z wychowawczyniami grup poprzez komunikator iPrzedszkole, telefonicznie lub po wcześniejszym ustaleniu bezpośrednio na terenie przedszkola. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu będą przyjmowane do 15 dnia każdego miesiąca:

 • przelewem na indywidualne konto poprzez elektroniczny system iPrzedszkole,
 • wpłaty gotówkowe u intendenta przedszkola w miesiącu wrześniu w godzinach 8:00-10:00 oraz 14:00-16:00 lub po zgłoszeniu pracownikowi dyżurującemu w szatni. (Dotyczy szczególnie rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną)
 • wpłaty gotówkowe przyjmowane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – (46 814 49 72).

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Przepraszamy za wszystkie utrudnienia, prosimy o rozmowę z dziećmi i wyjaśnienie im konieczności nowych zasad zachowania w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną. Cieszymy się na powrót dzieci do przedszkola i życzymy wszystkim miłego pobytu, radości ze spotkania z koleżankami i kolegami oraz swoimi paniami. Wszystkim rodzicom dziękujemy za wyrozumiałość i zaufanie
jakim nas obdarzacie. O wszystkich ważnych działaniach i wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej oraz na komunikatorze iPrzedszkole.

Z wyrazami szacunku dyrekcja i pracownicy przedszkola.

Dostępność