DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

09.02.2021

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

„Słoneczka” dowiedziały się wielu ważnych informacji na temat szkodliwych treści, niebezpiecznych kontaktów oraz ochrony danych osobowych i wizerunku, a także poznały zasady kulturalnego zachowania się w Internecie. Na koniec wykonały plakat.

Dostępność