Drodzy Rodzice…

Drodzy Rodzice...

Aby pobrać dokumenty ze strony przedszkola należy wejść w zakładkę z nazwą grupy, następnie
w zakładkę ,,Nabór’’.

Tam z zakładki „Do Pobrania’’ pobrać następujące dokumenty:

  • ankieta informacyjna;
  • deklaracja;
  • zgoda na pomiar temperatury;

Prosimy aby wymienione dokumenty złożyć w przedszkolu przyprowadzając dziecko 1 września.

Dostępność