Aktualności                               

                         PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                            LISTOPAD

Bloki tematyczne:

1. Na starej fotografii
   2. Jesienna muzyka
   3. Mali artyści
   4. Ciepło i miło

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i
    odporności.
3.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w
    związku ze zmianą pory roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
5.Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
6.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w
    ogrodzie przedszkolnym.
7.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
8.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
9.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
10.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
11.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność
    czynności.
12.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
13.Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: aparat, nuty, farby,
    igła.
14.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
   wysłuchiwania głosek: a, n, f, i w wyrazach.
15.Nauka piosenek i pląsów.
16.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
   znanych dzieciom.


Lubię wiatr jesienny – wiersz
Lubię wiatr jesienny, kiedy w sadzie dzwoni,
Gdy strąca pod nogi liście z grusz, jabłoni,
Gdy latawcem szarpie, odrzuca, kołuje,
Ucieka i wraca – to tam jest, to tu jest,
Gdy liściom do tańca zagra na podwórku,
A liście szeleszczą i kręcą się w kółko,
Gdy mi zdmuchnie z głowy mój szkolny berecik,
Gdy się ze mnie śmieje ten jesienny wietrzyk,
Włosy mi rozwichrzy, suchy liść w nie wplecie…
Lubię wiatr jesienny- lubię wiatr i jesień.


Jesienny deszcz – piosenka

Dziś chmurkę nad podwórkiem

Potargał psotny wiatr,
Aż deszcz popłynął ciurkiem
I na podwórko spadł.

Ref. Hej pada, pada, pada, pada, pada jesienny deszcz,

Jesienny pada, pada, pada, pada deszcz.
Deszcz płynie po kominie,
Wesoło bębni w dach.
W blaszanej dzwoni rynnie
I wsiąka w mokry piach.

Ref. Hej pada…

Kalosze wnet nałożę,

Parasol wezmę też,
Bo lubię, gdy na dworze
Jesienny pada deszcz.

Ref. Hej pada…


                             
                          PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                       PAŹDZIERNIK


Bloki tematyczne: 

1. W zdrowym ciele zdrowy duch
2. Jesienią w parku
3. Jesienią w lesie
4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
4. Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
5. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią –
    w parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.
6. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
     dzieci.
7. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
8. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
9. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 
10. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
11. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las,mama.
12. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
       wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
13. Nauka piosenek i pląsów.
14. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
       znanych dzieciom.


                                

                           PLAN PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ–                                                                    WRZESIEŃ

Bloki tematyczne: 

1. W przedszkolu
    2. Moja miejscowość
    3. Ja, ty i środowisko
    4. Dary jesieni na talerzu

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
   2. Poznanie topografii przedszkola.
   3. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
   4. Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
   5. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
   6. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna,
       pogotowie 
ratunkowe.
   7. Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
   8. Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
   9. Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
   10. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
   11. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią
         w sadzie.

   12. Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
   13. Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych
         lub na 
polach jesienią.
   14. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
       dzieci.
   15. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
   16. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur
         geometrycznych.
   17. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
   18. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
   19. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
        wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
   20. Nauka piosenek i pląsów.
   21. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
        znanych dzieciom.

Pak – przyjaciel przedszkolaków (piosenka)

I. Kto Świata jest tak ciągle ciekawy?
Kto wciąż zaprasza nas do zabawy?
Kto świetny humor zawsze ma?
Kto się na żartach zna?

Ref: Pak ze szmatek jest uszyty,
Pak – to kompan znakomity,
Pak – najmilszy z wszystkich Paków,
Pak – przyjaciel przedszkolaków.

II. Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,
z Pakiem wyprawa każda się uda,
wytropić można nawet lwa,
kiedy się Paka ma.

Ref: Pak ze szmatek jest uszyty,
Pak – to kompan znakomity,
Pak – najmilszy z wszystkich Paków,
Pak – przyjaciel przedszkolaków.