Aktualności

 

      

PAŹDZIERNIK 

1.W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
    2.JESIENIĄ W PARKU
    3.JESIENIĄ W LESIE
    4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a,l,m  w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów. 
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
                                                    
 

 "Fikający zuch"
 I.Gimnastykuj się codziennie
     zobacz jakie to przyjemne.    
                       
   Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch,
           pokaż jaki z ciebie zuch.

II. Raz przysiady, raz podskoki
        ręce w górę lub na boki
 
    Ref. W zdrowym ciele…

III.Mocne nogi plecy proste,
         raz fikołek, a raz mostek.
 
   Ref. W zdrowym ciele…


 
Wiersz pt. „Kolorowy bukiet” B. Lewandowska       
  Do parku przyszły z przedszkola dzieci. 
Chcą zrobić z liści barwny bukiecik. 
Listki czerwone, jak malowane, 
leżą pod klonem i pod kasztanem. 
Pod dębem leżą brązowe liście. 
Liście pod wierzbą błyszczą srebrzyście. 
Serduszka złote spadają z brzozy. 
Jaś ma ochotę w  bukiet je włożyć. 
Gdy ten bukiecik stanie na stole, 
ozdobi dzieciom całe przedszkole.  


 
Wiersz pt. „Leśne dzieci” M. Kownacka 
 W gąszczach, gdzie drozdy śpiewają pieśni,
jest tam wiele dzieci leśnych. 
Chodzą dziki- warchlaczki, ubrane w śliczne pasiaczki  
i zgrabne, płowe sarenki, co mają w plamki sukienki. 
 
Chodzą wilczki bure, liski z rudą kitką,  
las się przypatruje ich figlom i zbytkom! 
Ptaki im śpiewają i słonko im świeci,  
drzewa pięknie szumią dla tych leśnych dzieci. 


                                                              WRZESIEŃ

1.W PRZEDSZKOLU
2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ
3. JA,TY I ŚRODOWISKO
4. DARY JESIENI NA TALERZU

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.