Aktualności

   

MARZEC

 
1.KIEDY PATRZĘ W NIEBO.
2.OZNAKI WIOSNY.
3.WSZYSTKO ROŚNIE.
4.PRACOWITA WIOSNA.

Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:
Rozwijanie myślenia oraz zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie, związanymi
z następstwem dnia i nocy.
Usprawnianie umiejętności poruszania się w przestrzeni zgodnie z określonym kierunkiem.
Rozbudzanie zainteresowania zmianami w przyrodzie związanymi z porą roku oraz zjawiskami atmosferycznymi.
Rozwijanie umiejętności odczytywania informacji przekazywanych w formie symboli.
Kształtowanie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia.
Nabywanie wiedzy o konieczności ubierania się stosownie do pory roku i pogody.   
Rozwijanie słownika czynnego dzieci o nazwy pierwszych wiosennych kwiatów, nazwy krzewów.
Doskonalenie umiejętności przeliczania, porządkowania elementów w zbiorze, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
Doskonalenie umiejętności dodawania na zbiorach zastępczych.
Doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego.
Kształtowanie umiejętności mierzenia i posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do wzrostu.
Usprawnianie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej dzieci.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek:
r,g,c 
w wyrazach.                                   
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu.
Zapoznanie dzieci z punktami usługowo-handlowymi w najbliższej okolicy, poszerzanie wiedzy na temat środowiska lokalnego.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

„Na podwórku”

I.Na podwórku zamieszanie,
   każdy czeka na śniadanie,
   głodny kot na płot się drapie
   a gospodarz smacznie chrapie.

 ref:Gospodarzu wstawać pora,
       karmić kury i indora.
       Nieść do stajni sianko świeże,
       a nie w łóżku sobie leżeć!

2.Pieje kogut: kukuryku!
Nie ma ziarna dziś w kurniku!
Krowa muczy, kwiczy prosię:
ktoś tu ma nas wszystkich w nosie.

ref:Gospodarzu wstawać pora...

3.Gdy gospodarz to usłyszał,
krzyknął: spokój, krzyknął: cisza,
fantastyczny sen dziś miałem,
więc przerywać go nie chciałem.

 ref:Gospodarzu wstawać pora...


                               

LUTY

1. NASZE ULUBIONE BAŚNIE
   2. ZIMOWE ZABAWY
   3. ZIMOWE ZABAWY
   4. W DAWNYCH CZASACH I BAŚNIACH

 Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

                                

Bajkowa zgadywanka wiersz D. Gellner
Jeździ kareta po świecie

A kto jest w tej karecie?
Przy oknie z lewej strony
Kapturek. Jaki?..... („Czerwony”).
Dalej na stercie poduszek
Malutki Tomcio..... („Paluszek”).
Spoza wielkiego kosza

Śmieją się: Jaś i ..... ( „Małgosia”)
Uwaga! Oj, uwaga!

To przecież Baba ..... („ Jaga” ).
Koło lalki i misia

Stoi Sierotka ...... („Marysia”)
Pomiędzy walizkami

Dziewczynka z ....... („zapałkami”)
A, tam gdzie największy tłok,

Zgrzyta zębami……
Ciekawe, czy już wiecie
Kto ukrył się w karecie?

  „Śnieżek” Agnieszka Frączek
Patrzcie! Patrzcie! Śnieżek pada!
Miękki niczym marmolada.
W parku, w lesie,
za kołnierzem – wszędzie biało.
Wszędzie śnieżek!
Hopla, hopla! Pędzą sanki!
Pędzą dzieci i bałwanki!
Gawron ślizga się na łyżwach,
mops śnieżkami rzuca w wyżła.
Hopsa! Z górki na pazurki!
Wkoło tańczą śnieżne chmurki,
miś polarny mknie na nartach,
Turli! W śniegu się turlamy!
Wyglądamy jak bałwany,
mnie aż nos się zaczerwienił... O!
W marchewkę się przemienił!
To ci heca... Ale co tam!
Kto by nosem się kłopotał?                          

                                                            STYCZEŃ

1.SKOK W NOWY ROK
2.KALENDARZ
3.WSZĘDZIE BIAŁO
4. BABCIA I DZIADEK
5.  KARNAWAŁ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku - zimy.
Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji 
i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Rozwijanie umiejętności dodawania z użyciem kostki, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon, nuta.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek
 p, y, b, n w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, udział w Dniu Babci 
i Dziadka (przygotowanie upominków dla bliskich, występy i wspólne spędzanie czasu).
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców w trakcie balu karnawałowego w przedszkolu.

      

PAŹDZIERNIK 

1.W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
    2.JESIENIĄ W PARKU
    3.JESIENIĄ W LESIE
    4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a,l,m  w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów. 
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
                                                    
 

 "Fikający zuch"
 I.Gimnastykuj się codziennie
     zobacz jakie to przyjemne.    
                       
   Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch,
           pokaż jaki z ciebie zuch.

II. Raz przysiady, raz podskoki
        ręce w górę lub na boki
 
    Ref. W zdrowym ciele…

III.Mocne nogi plecy proste,
         raz fikołek, a raz mostek.
 
   Ref. W zdrowym ciele…


 
Wiersz pt. „Kolorowy bukiet” B. Lewandowska       
  Do parku przyszły z przedszkola dzieci. 
Chcą zrobić z liści barwny bukiecik. 
Listki czerwone, jak malowane, 
leżą pod klonem i pod kasztanem. 
Pod dębem leżą brązowe liście. 
Liście pod wierzbą błyszczą srebrzyście. 
Serduszka złote spadają z brzozy. 
Jaś ma ochotę w  bukiet je włożyć. 
Gdy ten bukiecik stanie na stole, 
ozdobi dzieciom całe przedszkole.  


 
Wiersz pt. „Leśne dzieci” M. Kownacka 
 W gąszczach, gdzie drozdy śpiewają pieśni,
jest tam wiele dzieci leśnych. 
Chodzą dziki- warchlaczki, ubrane w śliczne pasiaczki  
i zgrabne, płowe sarenki, co mają w plamki sukienki. 
 
Chodzą wilczki bure, liski z rudą kitką,  
las się przypatruje ich figlom i zbytkom! 
Ptaki im śpiewają i słonko im świeci,  
drzewa pięknie szumią dla tych leśnych dzieci. 


                                                              WRZESIEŃ

1.W PRZEDSZKOLU
2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ
3. JA,TY I ŚRODOWISKO
4. DARY JESIENI NA TALERZU

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.