Aktualności


                           
                                           

                   PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ– LUTY


Bloki tematyczne:

1. Nasze ulubione baśnie
2. 
W dawnych czasach.
3. Kiedy patrzę w niebo.
 


Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

O bajkach – wiersz

 

W bajkach jest wszystko możliwe.
A jakże.
I w życiu także.
Nawet meble mogą mówić jak żywe.
W łabędzie będą bracia zaklęci,
w kwiecie róży
znajdziesz świat tak duży,
że na podróż kilka dni poświęcisz.
W starym kufrze do Turcji trafisz,
na dywanie
powędrujesz tanio
aż na same krańce geografii,
A gdy znudzisz się długą drogą,
Wyjmiesz jakieś cudowne krzesiwo
i powrócisz co żywo
tam, gdzie bajki już dotrzeć nie mogą.

Przedszkolna samba – piosenka 

Brazylijska dżungla,
tropikalny deszcz
płynie Amazonka
a w niej wielki wąż
Tańczy kondor z anakondą
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama
z kangurem zła to para.
Tańczymy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole (2x)
Brazylijska dżungla,
tropikalny las,
brazylijska samba
niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą,
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama
z kangurem zła to para.
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (2x)
                                                

                              PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                            STYCZEŃ

Bloki tematyczne: 

1. Skok w Nowy Rok
2. Wszędzie biało
3. Babcia i Dziadek
4. Zimowe zabawy

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                      odporności.
3. Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmiana pory roku.
5. Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
6. Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
7. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej                    obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
8. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
11.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
12.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
13.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność        czynności.
14.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
15.Nauka piosenek i pląsów.
16.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach         znanych dzieciom.


Pory roku – piosenka

Cztery pory ma rok cały.
Każda inna oczywiście
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
lato w słońcu, jesień w liściach.

Ref. Wiosna, lato, jesień, zima,
Cztery pory rok nasz ma.
Każda inne zna zabawy,
Każda w co innego gra.

Wiosna lubi rower, piłkę,
lato łódki, kajaki.
Jesień rolki, hulajnogi,
zima narty, łyżwy, sanki.

Ref. Cztery pory…..

Wiosna stawia babki z piasku,
lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie,
zima śnieg w bałwanka zmienia.

Ref. Cztery pory…

"Kropelki i sopelki" – wiersz

Spłynęła z dachu kropelka,
kropelka wody niewielka
Za pierwszą kropelką niedługo
już widać kropelkę drugą.
Za nimi z góry już leci

Po dachu kropelka trzecia.
Dalszych kropelek nie zliczę:
płynie cały strumyczek.
A mróz z tych wszystkich kropelek
zrobił lodowy sopelek.


                                   

                            PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                            GRUDZIEŃ

Bloki tematyczne:

1. Zwierzęta zimą
2. Świąteczne pocztówki
3. Spotkanie przy wigilijnym stole
4. Świąteczne zwyczaje

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia
    i odporności.
3. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym
    w związku ze zmianą pory roku.
4. Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
5. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.
6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego
     w ogrodzie przedszkolnym.
7. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego
    Narodzenia.
8. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz
    innych osób lub zwierząt.
9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
11.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
12.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
13.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność
    czynności.
14.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
15.Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
16.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
    wysłuchiwania głosek: k, u w wyrazach.
17.Nauka piosenek i pląsów.
18.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
   znanych dzieciom.

Piosenka o Świętym Mikołaju

My mamy święta, my się cieszymy,
dzisiaj w ogóle nie grymasimy,
bo dziś przychodzi Święty Mikołaj,
a więc z daleka do niego wołam.
Ref:
Witaj, witaj Mikołaju
u nas będziesz miał jak w raju.
Stos prezentów zostaw nam,
a ja Ci buziaka dam.

Dziś w rytmie walca Ciebie witamy,
bo przecież święta wesołe mamy.
A Ty prezenty dla nas przynosisz,
wiele radości na święta wnosisz.
Ref:
Witaj, witaj Mikołaju
u nas będziesz miał jak w raju.
Stos prezentów zostaw nam,
a ja Ci buziaka dam.

                               

                         PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                            LISTOPAD

Bloki tematyczne:

1. Na starej fotografii
   2. Jesienna muzyka
   3. Mali artyści
   4. Ciepło i miło

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i
    odporności.
3.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w
    związku ze zmianą pory roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
5.Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
6.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w
    ogrodzie przedszkolnym.
7.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
8.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
9.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
10.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
11.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność
    czynności.
12.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
13.Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: aparat, nuty, farby,
    igła.
14.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
   wysłuchiwania głosek: a, n, f, i w wyrazach.
15.Nauka piosenek i pląsów.
16.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
   znanych dzieciom.


Lubię wiatr jesienny – wiersz
Lubię wiatr jesienny, kiedy w sadzie dzwoni,
Gdy strąca pod nogi liście z grusz, jabłoni,
Gdy latawcem szarpie, odrzuca, kołuje,
Ucieka i wraca – to tam jest, to tu jest,
Gdy liściom do tańca zagra na podwórku,
A liście szeleszczą i kręcą się w kółko,
Gdy mi zdmuchnie z głowy mój szkolny berecik,
Gdy się ze mnie śmieje ten jesienny wietrzyk,
Włosy mi rozwichrzy, suchy liść w nie wplecie…
Lubię wiatr jesienny- lubię wiatr i jesień.


Jesienny deszcz – piosenka

Dziś chmurkę nad podwórkiem

Potargał psotny wiatr,
Aż deszcz popłynął ciurkiem
I na podwórko spadł.

Ref. Hej pada, pada, pada, pada, pada jesienny deszcz,

Jesienny pada, pada, pada, pada deszcz.
Deszcz płynie po kominie,
Wesoło bębni w dach.
W blaszanej dzwoni rynnie
I wsiąka w mokry piach.

Ref. Hej pada…

Kalosze wnet nałożę,

Parasol wezmę też,
Bo lubię, gdy na dworze
Jesienny pada deszcz.

Ref. Hej pada…


                             
                          PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                       PAŹDZIERNIK


Bloki tematyczne: 

1. W zdrowym ciele zdrowy duch
2. Jesienią w parku
3. Jesienią w lesie
4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
4. Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
5. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią –
    w parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.
6. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
     dzieci.
7. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
8. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
9. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 
10. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
11. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las,mama.
12. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
       wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
13. Nauka piosenek i pląsów.
14. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
       znanych dzieciom.


                                

                           PLAN PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ–                                                                    WRZESIEŃ

Bloki tematyczne: 

1. W przedszkolu
    2. Moja miejscowość
    3. Ja, ty i środowisko
    4. Dary jesieni na talerzu

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
   2. Poznanie topografii przedszkola.
   3. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
   4. Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
   5. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
   6. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna,
       pogotowie 
ratunkowe.
   7. Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
   8. Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
   9. Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
   10. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
   11. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią
         w sadzie.

   12. Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
   13. Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych
         lub na 
polach jesienią.
   14. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
       dzieci.
   15. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
   16. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur
         geometrycznych.
   17. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
   18. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
   19. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
        wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
   20. Nauka piosenek i pląsów.
   21. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
        znanych dzieciom.

Pak – przyjaciel przedszkolaków (piosenka)

I. Kto Świata jest tak ciągle ciekawy?
Kto wciąż zaprasza nas do zabawy?
Kto świetny humor zawsze ma?
Kto się na żartach zna?

Ref: Pak ze szmatek jest uszyty,
Pak – to kompan znakomity,
Pak – najmilszy z wszystkich Paków,
Pak – przyjaciel przedszkolaków.

II. Z Pakiem nikomu nie grozi nuda,
z Pakiem wyprawa każda się uda,
wytropić można nawet lwa,
kiedy się Paka ma.

Ref: Pak ze szmatek jest uszyty,
Pak – to kompan znakomity,
Pak – najmilszy z wszystkich Paków,
Pak – przyjaciel przedszkolaków.