ŻABKI


                               
                              GRUPA VIII 5-latki

                             


Nauczycielki: AgnieszkaŁajszczak -Pąśko
                        Martyna Sawicka
                    
Pracownik obsługi: Teresa Kędzierska