ŻABKI


                               
                              GRUPA VIII 5-latki

                             


Nauczycielki: Monika Broniarz-Brodowska
                        Agnieszka Dębska
                    
Pomoc nauczycielki: Elżbieta Polańska