Aktualności

     
                             

                            PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA                                                                                       MIESIĄC LUTY

Bloki tematyczne:

1. ZIMA MOŻE BYĆ WESOŁA.
2. SPOTKANIE Z BAJKĄ.
3. W DAWNYCH CZASACH.
4. KIEDY PATRZĘ W NIEBO.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.Rozwijanie umiejętności        poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                       odporności.
3.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego               (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.
4.Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
5.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
6.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
7.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
8.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.
9.
Tworzenie zbiorów czteroelementowych.
10.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
11.
 Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.


„Bałwankowa rodzina" 
 
1.Stoisz smutny, nasz Bałwanku,
ze spuszczoną głową.
Może chciałbyś mieć przy sobie
panią Bałwankową.

 
Ref. Oj, tak, tak
Oj, tak, tak
Dobrej żony wciąż mi brak
Oj, tak, tak
Oj, tak, tak
Bałwankowej brak.

 
   2. Ma korale z jarzębina
 Bałwankowa żona,
ale łatwo poznać z miny,
że dziś jest zmartwiona.

 
  Ref.  Oj, tak, tak...
 
 
 
3.  Stoi bałwan z bałwankowa,
W środku zaś Balwanek
Jeszcze chwila i rozpoczną
Bałwankowy taniec.

 
Ref. Oj, tak, tak...

 
4. Już wesoło dwa bałwanki
Tańczą z rodzicami.
I my także się pobawmy
 Razem z bałwankami.

 
  Ref. Oj, tak, tak.

                              
                          PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC                                                                    
                                                                              STYCZEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
1.Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
3.Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
5.Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
6.Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.
7.Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
8.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.
9.Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
10.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
11.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.
12.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
13.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
14.Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.
15.Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.
16.Nauka piosenek i pląsów.
17.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
18.Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.


"Co robią zimą dni tygodnia?" Teresa FiutowskA

Gdy tylko słonko na niebie lśni
bawią się zimą tygodnia dni.
Poniedziałek – zjeżdża na sankach.
Wtorek – lepi bałwanka.
Środa narty przypina.
Czwartek kije jej trzyma.
Piątek jedzie na ślizgawce
ciągnięty przez dwa latawce.
Sobota rzuca śnieżkami
i woła niedzielę:
Hej, baw się z nami!
A niedziela choć zdrowa,
pod pierzynę się chowa.

"Pory roku" Joanna Bernat

1. Każdy rok się zimą zaczyna,
Sypie śnieg i mróz mocno trzyma.
A ja jeżdżę sobie na sankach
i z tatusiem lepię bałwanka.

Ref: Miesiące mijają, pory roku się zmieniają
i tak według kalendarza wszystko się powtarza.

2. A po zimie przychodzi wiosna,
taka roześmiana, radosna.
Chodzę wtedy z mamą po łąkach
i w ogródku sieję nasionka.

Ref: Miesiące mijają, pory roku się zmieniają…….

3. Potem znów się lato zaczyna,
więc się cieszy cała rodzina.
Do walizek się pakujemy,
na wakacje razem jedziemy.

Ref: Miesiące mijają, pory roku się zmieniają…..

4. A po lecie przychodzi jesień,
złoci liście w sadzie i w lesie.
Do spiżarni zapasy chowa, 
by do zimy świat 
przygotować.


                               

                               PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC 
                                                                      GRUDZIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
2. Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
3. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                      odporności.
4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmianą pory roku.
5. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i                ptaków.
6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
7. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego                  Narodzenia.
8. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz          innych osób lub zwierząt.
9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się
    pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.

11.Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
12.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
13.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
14.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność         czynności.
15.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
16.Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz
     wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona,       sikorka, ptaki.

17.Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie            zdań prostych.
18.Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
19.Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas           jej opowiadania.
20.Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania                zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
21.Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
22.Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem                  kukiełek, sylwet, itp.
23.Nauka piosenek i pląsów.
24.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach           znanych dzieciom.

  

"Wesoła choinkA" sł. T. Kubiak
Na gałązce choinkowej
wiszą dwa jabłuszka.
Przy jabłuszku pierwszym pajac,
przy drugim kaczuszka
Pajac biały jest jak piekarz,
mąkę ma na brodzie,
a kaczuszka złota, jakby
kąpała się w miodzie.
Ref.: Choinka, choinka, wesoła choinka,
choinka, choinka wesoła!
Popatrz mamo, woła Krysia,
jak ten pajac skacze.
A czy słyszysz, mówi mama,
jak kaczuszka kwacze?
Pajac tańczy, kaczka kwacze,
posłuchajcie sami,
A zajączek tuż, tuż obok
rusza wąsikami.
Ref.: Choinka…                              

                       PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC
                                                              LISTOPAD

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczy w związku ze zmianą pory roku.
2. Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
3. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
4. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
5. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
6. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
7. Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
8. Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.
9. Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.
10. Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
11. Nauka piosenek i pląsów.
11. Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, listonosza ich roli w życiu społecznym.
12. Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).
13. Nauka, utrwalenie symboli narodowych (godło, hymn, flaga).
14. Rozbudzanie przynależności narodowej, szacunku do ojczyzny.
15. Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
16. Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
17. Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
18. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
19. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych i przy piosenkach znanych dzieciom.
20. Zwrócenie uwagi na respektowanie zasad bezpieczeństwa w sali oraz poza przedszkolem.

 

Piosenka „Pan Listopad”

I. Pan listopad gra na basie
dylu dylu bum
Na jesiennym graniu zna się 
Trawką dotknął strun
Ref. Wesoło gra muzyka, pada deszcz
Świerszcz za kominem cyka
Tańcz gdy chcesz
II. Pan listopad gra na bębnie
bara bara bam
Z deszczem kółka, równo pięknie
koncert daje nam
Ref. Wesoło gra muzyka, pada deszcz…
III. Pan listopad gra na flecie
Fiju, fiju, fiu
Z liści złotych ma berecik
a kubraczek z nut
Ref. Wesoło gra muzyka, pada deszcz…
 
 

„Sześć parasoli”

Kiedy deszcz na dworze pada, to w szatni stoi kolorowych parasoli gromada.
Ten pierwszy w esy -floresy – to parasol Teresy.
Drugi – czerwony w kółka – to parasol Jurka.
Trzeci – beżowy w kropki – to parasol Dorotki.
Czwarty –  żółty w kwiatki – to parasol Beatki.
Piąty – w ciapki zielony – to parasol Ilony.
Szósty – niebieski w kratkę – wybrał sobie Małgorzatkę.
Z Małgorzatą chodzi wszędzie i czeka, aż deszcz będzie.

 

                                    

W dniu 11.10.b.r.(środa) dzieci z grupy V „Wiewiórki” i VI "Pszczółki" jadą na wycieczkę autokarową do Skansenu w Maurzycach. Prosimy
o przyprowadzenie dzieci do przedszkola w tym dniu do godziny 8.20, gdyż
o 8.30 będzie śniadanie.
Wyjazd planowany o godzinie 9.00.
 

Powrót do przedszkola ok. godziny 14.30. Przedszkole zapewnia dzieciom suchy prowiant: kanapki, herbatę, owoce. Dodatkowo dzieci mogą zabrać
z domu niegazowaną wodę mineralną, ciastka bez czekolady, herbatniki itp. Tym, którzy źle znoszą jazdę autokarem, prosimy podać przed wyjazdem stosowne tabletki np. aviomarin. 

Koszt wycieczki 50 złotych, prosimy o wpłatę do 06.10.2017 r. 


                              

                PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ   PAŹDZIERNIK

Bloki tematyczne:

1. Warzywa
2. Jesień w lesie
3. Jesień w parku
4. Przygotowania do zimy.

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1. Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie
     przedszkolaka.

2. Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
4. Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
5. Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
6. Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
7. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią –
    w parku, w lesie, w gospodarstwie  domowym.
8. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
    dzieci.
9. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
10.Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur
     geometrycznych.
11. 
Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
12. K
ształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
13. 
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: lascebula.
14. 
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
15. 
Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
16. Nauka piosenek i pląsów. 
17. 
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
     znanych dzieciom.

                               
                                 
Piosenka "Dary jesieni" (słowa i muzyka Joanna Bernat) 

1.Za domem w ogrodzie
Dojrzały warzywa
Wzięła Zosia koszyk i warzywa zrywa( x 2)
  

Ref. Cebulę i pory
Kapustę i pomidory
Marchew i seler
I pietruszki cztery 
 

2. Poszła też do sadu,
Co się złotem mienił,
By dary pozbierać od Pani Jesieni( x 2) 

Ref. Tu śliwka, tu gruszka
Tam słodkie są jabłuszka
  A pod płotem stoi
 Malin pełen słoik
 

Piosenka „ Kasztanki”( sł. Janina Osińska, muz. Łucja Drege- Schielowa)

Wiatr pogłaskał stary kasztan po złotej czuprynie
A w ogródku już kasztanki skaczą po ścieżynie

     Ref. Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?

  Kto się z nami bawić chce w kasztankową grę?
Jeden w prawo, drugi w lewo, trzeci skoczył boczkiem
Ten malutki, okrąglutki w trawie błyska oczkiem.
   
Ref. Kto się…

A ten piąty, a ten szósty kasztanek łaciaty
Zamiast dzieciom do kieszonki skoczył między kwiaty
     Nie chce z nami bawić się w kasztankową grę