Aktualności

 
                                                                     
                                    
PAŹDZIERNIK  

1.WARZYWA
   2.JESIENIĄ W PARKU-ZWIERZĘTA W PARKU
   3.LAS JESIENIĄ-ZWIERZĘTA W PARKU
   4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku,
w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych
i nazywanie kola.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 3, 4.
   Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.3,4.

                                                    

Kółko, kółeczko…

Kółko, kółeczko a   w kole my,
 Klaszczemy w rączki-raz, dwa, trzy.
 
Ref :Raz ,dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
           W kółku tańczę ja, tańczysz ty.
 
Kółko, kółeczko a w kole my,
 Tupniemy nóżką-raz, dwa, trzy.
 
Ref:Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
  Tupię nóżką-raz, dwa, trzy.
  
Kółko, kółeczko a w kole my,
 Teraz skaczemy-raz, dwa, trzy.
 
Ref:Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
 Teraz skaczę ja ,skaczesz ty.

 
Krok do przodu,krok do tyłu
 Jeden podskok 1,2,3…x2
 Taniec w kole,krok za krokiem
 I klaszczemy 1,2,3.
 
Teraz proszę w drugą stronę
i tupiemy 1,2,3.
 
                                

WRZESIEŃ   

1.W PRZEDSZKOLU
   2.DROGA DO PRZEDSZKOLA
   3.OTO JA
   4.OWOCE
 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 3,4
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.3,4.
„Wesołe przedszkole” (sł., muz. T.Wójcik).
Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada.
Idzie do przedszkola wesoła gromada.
Tupią małe nóżki tupu, tupu, tup.
Raźno do przedszkola idzie mały zuch.

Klocki, misie, lalki czekają od rana.
Uśmiechem nas wita pani ukochana.
Bawimy się zgodnie zawsze ty i ja.
Tańczymy wesoło hopsa, hopsa, sa.

A gdy usiądziemy wszyscy na dywanie,
to nasze kółeczko zmienia się w słoneczko.
Śpiewamy piosenki tra la la la la.
Wesoło w przedszkolu mija zawsze czas.


Mam buźkę
 Mam buźkę, mam szyjkę.
 I brzuszek mam.
 
Dwie rączki, dwie nóżki.
 Uśmiech wam dam.  x2
 
La,la,la…..