Aktualności

    
                                                                       
                                                            CZERWIEC

1. CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
2. CZEKAMY NA WAKACJE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
Zachęcanie do domagania się czytania dzieciom książek.
Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.                                                                         MAJ

1. WIOSENNA ŁĄKA
2. MAMA I TATA
3. DOMOWI ULUBIEŃCY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Zachęcanie do domagania się czytania dzieciom książek.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami.
Poznanie mieszkańców łąki.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wdrażanie do pamiętania o bliskich z okazji różnych świąt.                                            KWIECIEŃ

1.W WIEJSKIM GOSPODARSTWIE.
2.W ZGODZIE Z NATURĄ.
3. ŚWIĘTA TUŻ- TUŻ.
4. POLSKA – MOJA OJCZYZNA.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu,jako warunku zdrowia i odporności.
Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
Uświadomienie następstwa dni tygodnia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech,nazw zwierząt,prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrodu,systematycznej obserwacji
i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na boisku przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przezstrzeni i schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej-kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,legend.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziałuw zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Kształtowanie poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świąt religijnych-poznanie zwyczajów wielkanocnych.
Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej
.

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 15, 16
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych:15,16

                                            
                                

MARZEC

1.WIOSNA TUŻ, TUŻ
    2.WIOSENNE UPRAWY
    3.WIOSENNE PORZĄDKI
    4.ZWIERZETA W GOSPODARSTWIE

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji
i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na boisku przedszkolnym.
Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 13, 14
    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr : 13, 14

            
                                                                                          

                                            LUTY

1.DAWNO,DAWNO TEMU
    2.W PRZEDSZKOLU ZAWSZE JEST WESOŁO
    3.BAJKI I BAJECZKI

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w domu, przedszkolu, na powietrzu.
Uświadomienie zagrożeń płynących z niebezpiecznej zabawy i konieczności przestrzegania następujących zakazów: 
- ślizganie się na naturalnych zbiornikach wodnych, 
- niewłaściwego korzystania  z sanek ( czepiania się przejeżdżających pojazdów, ślizgania się  w pobliżu jezdni, itp.)
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa    własnego i innych.
Zabawy samorzutne z próbami samodzielnego organizowania zespołowych zabaw ruchowych.
Utrwalanie umiejętności przeliczania, porządkowania, klasyfikowania zbiorów, orientacji
w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Doskonalenie uwagi, koncentracji, spostrzegawczości.
Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.Budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
Doskonalenie wymowy poprzez stosowanie zabaw i ćwiczeń oddechowych.
Przybliżenie dzieciom wartości uniwersalnych na podstawie bajek, baśni, legend.
Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej.
Zwracanie uwagi na wartości przyjaźni i koleżeństwa.
Wdrażanie do używania słów kulturalno-grzecznościowych.
Rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych.
Kształtowanie spostrzegawczości, refleksu i umiejętności kojarzenia.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.


                                  

STYCZEŃ

1.PRZEZ OKRĄGŁY ROK
    2.BIAŁO DOOKOŁA
    3.BABCIA I DZIADEK
    4.LUBIMY ZIMĘ
    5.ZABAWY W KARNAWALE

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa pór roku.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji
i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych.
Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

                                                              ZIMA   W. Zechenter
                                             Wesoło idzie na spacer zima,
                                             za rączki małe bałwanki trzyma,
                                             gdy się zaśmieje, śnieg z nieba leci,
                                             aby na sankach jeździły dzieci.

                                                        ZIMA  Hanna Ożogowska                   
                                             Jedzie pani Zima na koniku białym,
                                             spotkały ją dzieci, pięknie powitały.
                                             -Droga pani Zimo, sypnij dużo śniegu,
                                             żeby nam saneczki nie ustały w biegu.

                                                              SANNA
                                            Zima, zima, zima,pada,pada śnieg.

                                            Jadę, jadę w świat sankami,sanki dzwonią dzwoneczkami:

                                                    Dzyń, dzyń, dzyń!Dzyń, dzyń, dzyń!Dzyń, dzyń, dzyń!
                                     
                                            Jaka pyszna sanna,parska raźno koń.
                                            Śnieg rozbija kopytami,sanki dzwonią dzwoneczkami:

                                                   Dzyń,dzyń,dzyń!Dzyń, dzyń, dzyń!Dzyń, dzyń, dzyń!

                                 
                                                       

GRUDZIEŃ

1.SPOTKANIE Z LISTONOSZEM
    2.GOŚCIE ZA OKNEM
    3.SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 7, 8.
   Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.: 7, 8.

                                                                                                                                                                                                                                                               
                                

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcie otwarte, które odbędzie się 26.11.2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00.
Prosimy o założenie wygodnego stroju oraz zabranie ze sobą obuwia sportowego na zmianę, ponieważ będzie to zajęcie ruchowe.

                               
                                               

                                                               LISTOPAD

1.MOJA RODZINA
2.PADA I PADA
3.JESIENNE MALOWANIE
4.UBRANIA NA ZIMNE DNI

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Piosenka

Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
bo mi tam weselej.

Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
pójdę do przedszkola


                             

                              ZAPROSZENIE NA PASOWANIE

                           Serdecznie zapraszamy Rodziców
                     na uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka,

                  które odbędzie się dnia 25.10.2018r. (czwartek) 
                                           o godzinie 10:30.
                                   

                                  
PAŹDZIERNIK  

1.WARZYWA
   2.JESIENIĄ W PARKU-ZWIERZĘTA W PARKU
   3.LAS JESIENIĄ-ZWIERZĘTA W PARKU
   4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku,
w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych
i nazywanie kola.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 3, 4.
   Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.3,4.

                                                    

Kółko, kółeczko…

Kółko, kółeczko a   w kole my,
 Klaszczemy w rączki-raz, dwa, trzy.
 
Ref :Raz ,dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
           W kółku tańczę ja, tańczysz ty.
 
Kółko, kółeczko a w kole my,
 Tupniemy nóżką-raz, dwa, trzy.
 
Ref:Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
  Tupię nóżką-raz, dwa, trzy.
  
Kółko, kółeczko a w kole my,
 Teraz skaczemy-raz, dwa, trzy.
 
Ref:Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
 Teraz skaczę ja ,skaczesz ty.

 
Krok do przodu,krok do tyłu
 Jeden podskok 1,2,3…x2
 Taniec w kole,krok za krokiem
 I klaszczemy 1,2,3.
 
Teraz proszę w drugą stronę
i tupiemy 1,2,3.
 
                                

WRZESIEŃ   

1.W PRZEDSZKOLU
   2.DROGA DO PRZEDSZKOLA
   3.OTO JA
   4.OWOCE
 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 3,4
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.3,4.
„Wesołe przedszkole” (sł., muz. T.Wójcik).
Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada.
Idzie do przedszkola wesoła gromada.
Tupią małe nóżki tupu, tupu, tup.
Raźno do przedszkola idzie mały zuch.

Klocki, misie, lalki czekają od rana.
Uśmiechem nas wita pani ukochana.
Bawimy się zgodnie zawsze ty i ja.
Tańczymy wesoło hopsa, hopsa, sa.

A gdy usiądziemy wszyscy na dywanie,
to nasze kółeczko zmienia się w słoneczko.
Śpiewamy piosenki tra la la la la.
Wesoło w przedszkolu mija zawsze czas.


Mam buźkę
 Mam buźkę, mam szyjkę.
 I brzuszek mam.
 
Dwie rączki, dwie nóżki.
 Uśmiech wam dam.  x2
 
La,la,la…..