Aktualności

                       
                                 
                                                       

GRUDZIEŃ

1.SPOTKANIE Z LISTONOSZEM
    2.GOŚCIE ZA OKNEM
    3.SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 7, 8.
   Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.: 7, 8.

                                                                                                                                                                                                                                                               
                                

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcie otwarte, które odbędzie się 26.11.2018 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00.
Prosimy o założenie wygodnego stroju oraz zabranie ze sobą obuwia sportowego na zmianę, ponieważ będzie to zajęcie ruchowe.

                               
                                               

                                                               LISTOPAD

1.MOJA RODZINA
2.PADA I PADA
3.JESIENNE MALOWANIE
4.UBRANIA NA ZIMNE DNI

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Piosenka

Pada, pada, deszczyk pada,
deszczu już za wiele,
deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
bo mi tam weselej,
bo mi tam weselej.

Pożycz, pożycz mi, babuniu,
swego parasola,
swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
pójdę do przedszkola,
pójdę do przedszkola


                             

                              ZAPROSZENIE NA PASOWANIE

                           Serdecznie zapraszamy Rodziców
                     na uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka,

                  które odbędzie się dnia 25.10.2018r. (czwartek) 
                                           o godzinie 10:30.
                                   

                                  
PAŹDZIERNIK  

1.WARZYWA
   2.JESIENIĄ W PARKU-ZWIERZĘTA W PARKU
   3.LAS JESIENIĄ-ZWIERZĘTA W PARKU
   4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku,
w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych
i nazywanie kola.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 3, 4.
   Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.3,4.

                                                    

Kółko, kółeczko…

Kółko, kółeczko a   w kole my,
 Klaszczemy w rączki-raz, dwa, trzy.
 
Ref :Raz ,dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
           W kółku tańczę ja, tańczysz ty.
 
Kółko, kółeczko a w kole my,
 Tupniemy nóżką-raz, dwa, trzy.
 
Ref:Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
  Tupię nóżką-raz, dwa, trzy.
  
Kółko, kółeczko a w kole my,
 Teraz skaczemy-raz, dwa, trzy.
 
Ref:Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy,
 Teraz skaczę ja ,skaczesz ty.

 
Krok do przodu,krok do tyłu
 Jeden podskok 1,2,3…x2
 Taniec w kole,krok za krokiem
 I klaszczemy 1,2,3.
 
Teraz proszę w drugą stronę
i tupiemy 1,2,3.
 
                                

WRZESIEŃ   

1.W PRZEDSZKOLU
   2.DROGA DO PRZEDSZKOLA
   3.OTO JA
   4.OWOCE
 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 3,4
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.3,4.
„Wesołe przedszkole” (sł., muz. T.Wójcik).
Kiedy słońce świeci i gdy deszczyk pada.
Idzie do przedszkola wesoła gromada.
Tupią małe nóżki tupu, tupu, tup.
Raźno do przedszkola idzie mały zuch.

Klocki, misie, lalki czekają od rana.
Uśmiechem nas wita pani ukochana.
Bawimy się zgodnie zawsze ty i ja.
Tańczymy wesoło hopsa, hopsa, sa.

A gdy usiądziemy wszyscy na dywanie,
to nasze kółeczko zmienia się w słoneczko.
Śpiewamy piosenki tra la la la la.
Wesoło w przedszkolu mija zawsze czas.


Mam buźkę
 Mam buźkę, mam szyjkę.
 I brzuszek mam.
 
Dwie rączki, dwie nóżki.
 Uśmiech wam dam.  x2
 
La,la,la…..