Aktualności

 

                      PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ– LUTYBloki tematyczne:

1. Nasze ulubione baśnie
2. 
W dawnych czasach.
3. Kiedy patrzę w niebo.

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:


Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.Układ Słoneczny Marcin Przewoźniak- wiersz

 

Oto nasza gwiazda: Słońce – Jasne, wielkie i gorące.
Wokół niego, zgodnie z planem, Krąży sobie osiem planet.
Po orbitach jak po szynach Suną razem – jak rodzina.
Pierwszy kręci się Merkury: Mały, suchy i ponury.
Siarka spada z chmur na Wenus. Jest czterysta stopni w cieniu!
Po orbicie numer trzy Krąży Ziemia – czyli My!
Mars, czerwony niesłychanie. Może siedzą tam Marsjanie?
Jowisz składa się z wodoru. Mnóstwo pięknych ma kolorów.
Saturn włożył coś na głowę? To pierścienie są lodowe!
Uran zamarzł. Minus dwieście! Nie ma was tam,
więc się cieszcie! Mroźny Neptun w burzach tonie
Wszędzie cyklon na cyklonie! A co dalej? Mróz i mroki.
Kosmos wielki i szeroki. Wokół gwiazd jak wokół
Słońca Milion planet gna bez końca. Może tam kosmici
gdzieś też czytają taki wiersz?Lot kosmiczny- U. Piotrowska-piosenka

I Kosmos jest zagadką,
więc nie lada gratką
będzie lecieć tam.
Wsiadam do rakiety
szybszej od komety –
już przygodę mam. 

Ref.: Lot kosmiczny, lot kosmiczny,
marzy o nim każdy z nas.
Ponad dźwiękiem, ponad światłem
tajemniczych szukam tras.
Lot kosmiczny, lot kosmiczny,
czy w kosmosie mieszka ktoś?
I na pewno się ucieszy,
że przybywa z Ziemi gość. 

II Pędzi hen, rakieta,
bo w kosmosie czeka
mnóstwo ważnych spraw.
Planet się postaram
odkryć co niemiara
i tysiące gwiazd.
                                   

                                                       PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ– STYCZEŃ

Bloki tematyczne: 

1. Skok w Nowy Rok
2. Wszędzie biało
3. Babcia i Dziadek
4. Zimowe zabawy

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                      odporności.
3. Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmiana pory roku.
5. Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
6. Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
7. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej                    obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
8. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
11.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
12.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
13.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność        czynności.
14.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
15.Nauka piosenek i pląsów.
16.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach         znanych dzieciom.

                                                          Pory roku – piosenka


                                                        Cztery pory ma rok cały.
                                                        Każda inna oczywiście
                                               Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
                                                 lato w słońcu, jesień w liściach.

                                                 Ref. Wiosna, lato, jesień, zima,
                                                    Cztery pory rok nasz ma.
                                                     Każda inne zna zabawy,
                                                     Każda w co innego gra.

                                                      Wiosna lubi rower, piłkę,
                                                        lato łódki, kajaki.
                                                     Jesień rolki, hulajnogi,
                                                    zima narty, łyżwy, sanki.

                                                      Ref. Cztery pory…..

                                           Wiosna stawia babki z piasku,
                                                lato kąpie się w basenie,
                                                jesień spaceruje w lesie,
                                          zima śnieg w bałwanka zmienia.

                                                      Ref. Cztery pory…

                                          "Kropelki i sopelki" – wiersz

                                             Spłynęła z dachu kropelka,
                                               kropelka wody niewielka
                                           Za pierwszą kropelką niedługo
                                               już widać kropelkę drugą.
                                               Za nimi z góry już leci

                                            Po dachu kropelka trzecia.
                                          Dalszych kropelek nie zliczę:
                                          płynie cały strumyczek.
                                       A mróz z tych wszystkich kropelek
                                            zrobił lodowy sopelek.

                             

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                                 GRUDZIEŃ

Bloki tematyczne:

1. Świąteczne pocztówki
2. Spotkanie przy wigilijnym stole
3. Zwierzęta zimą
4.
Świąteczne zwyczaje

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                       odporności.  
3.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w               związku ze zmiana pory roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
5.Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i               ptaków.
6.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego
   w ogrodzie przedszkolnym.
7.Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego                 Narodzenia.
8.Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz           innych osób lub zwierząt.
9.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
11.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
12.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
13.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność       czynności.
14.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
15.Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, tropy.
16.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,                           wysłuchiwania głoski k, t w wyrazach.

    Prezent dla Mikołaja – wiersz

A ja się bardzo,
bardzo postaram
i zrobię prezent
dla Mikołaja.
Zrobię mu szalik
piękny i nowy,
żeby go nosił
w noce zimowe
i żeby nie zmarzł
w szyję i w uszy,
gdy z burej chmury
śnieg zacznie prószyć.
Niech się ucieszy Mikołaj Święty-
tak rzadko ktoś mu daje prezenty!

Już blisko kolęda – piosenka

1. Gdy w pokoju wyrośnie Choinka,
łańcuszkami, bombkami zaświeci.

Ref. To znaczy ,że już święta,
że już blisko kolęda,
że Mikołaj przyjedzie do dzieci,
hej kolęda, kolęda.

2. Gdy opłatek już leży na stole,
pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

           Ref. To znaczy, że już….

           3. Gdy upieką się słodkie makowce,
           i głos dzwonka z daleka zawoła.

           Ref. To znaczy, że już…


                                  

                      PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                                               LISTOPAD

Bloki tematyczne:

1. Na starej fotografii
2. Jesienna muzyka
3.Mali artyści
4. Ciepło i miło

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                        odporności.
3.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmianą pory roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
5.Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
6.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
7.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
8.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
9.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
10.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
11.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność           czynności.
12.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
13.Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn,         deska, igła.
14.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,                             wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
15.Nauka piosenek i pląsów.
16.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- rytmicznych przy piosenkach         znanych dzieciom.
 
Jesienny deszcz- piosenka

1. Dziś chmurkę nad podwórkiem
potargał psotny wiatr,
aż deszcz popłynął ciurkiem
i na podwórko spadł.
Ref. Hej, pada, pada, pada,
pada, pada deszcz,
jesienny, pada, pada,
pada, pada deszcz!
2. Deszcz płynie po kominie,
wesoło bębni w dach,
w blaszanej dzwoni rynnie
i wsiąka w mokry piach.
Ref. Hej, pada, pada, pada...
3. Kalosze wnet założę,
parasol wezmę też,
bo lubię, gdy na dworze
jesienny pada deszcz.
Ref. Hej, pada, pada, pada...

 Tańcowała igła z nitką Jan Brzechwa- wiersz 

Tańcowała igła z nitką,
Igła - pięknie, nitka - brzydko.
Igła cała jak z igiełki,
Nitce plączą się supełki.
Igła naprzód - nitka za nią:
„Ach, jak cudnie tańczyć z panią!
Igła biegnie drobnym ściegiem,
A za igłą - nitka biegiem.
Igła górą, nitka bokiem,
Igła zerka jednym okiem.
Sunie zwinna, zręczna, śmigła.
Nitka szepce: „Co za igła!
Tak ze sobą tańcowały,
Aż uszyły fartuch cały!


Dziękujemy tacie Karolinki za wykonanie zdjęć z uroczystości "Pasowania na przedszkolaka", a także wszystkim rodzicom zaangażowanym w zorganizowanie słodkiego poczęstunku.

                                                                                Dzieci i wychowawczynie
         

 


                                                              Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z grupy "Słoneczka" na uroczystość "Pasowania na przedszkolaka", która odbędzie się w dniu 25.10.2017 r. tj. środa o godzinie 10.00.

                                                                                                 Dzieci i wychowawczynie
 

          PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–PAŹDZIERNIK                                                        
Bloki tematyczne

1.W zdrowym ciele zdrowy duch
   2.Jesienią w parku.
   3.Jesienią w lesie.
   4.Przygotowania do zimy

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
4. Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
5. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią –
    w parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.

6. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
     dzieci.
7. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
8. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
9. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych  
    figur 
geometrycznych.

10. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
11. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las,
      mama.

12. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
       wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
13. Nauka piosenek i pląsów.
14. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
       znanych dzieciom.                         

Buty chcą iść na przechadzkę – wiersz

Buty chcą iść
na przechadzkę.
Buty namawiają czapkę.
Czapka kurtkę,
kurtka szalik-
wszyscy się pozmawiali.
Pogadali jeszcze z Jackiem
i już poszli
na przechadzkę.

Fikający zuch- piosenka

Gimnastykuj się codziennie.
Zobacz jakie to przyjemne.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
Raz przysiady, raz podskoki.
Ręce w górę lub na boki.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
Mocne nogi, plecy proste,
Raz fikołek, a raz mostek.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.