Aktualności

                                                           PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

                                                                                        CZERWIEC

1. Dzień Dziecka
2. Wakacje tuż, tuż.
3. Kolory lata
4. Już do szkoły!


Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Kształcenie zamiłowania do czytania książek
Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.                                                        Piosenka

                                                    Przygotował zuch dwie nogi,
                                                    Do dalekiej ciężkiej drogi.
                                                    Noga lewa, noga prawa,
                                                   To dla zucha jest zabawa.

                                                   Ref: Idzie zuch, wicher dmucha,
                                                   I do tyłu ciągnie zucha,
                                                  Ale zuch się nie przejmuje,
                                                   I do przodu maszeruje.

                                                  Przygotował zuch dwie ręce,
                                                  Tylko dwie, bo nie ma więcej.
                                                  Ręka lewa, ręka prawa,
                                                  To dla zucha jest zabawa.

                                                 Przygotował zuch dwa oka,
                                                 Takie wielkie jak u smoka.
                                                 Oko lewe, oko prawe,
                                                 Oba świata są ciekawe.

                                           Dzieci świata –wiersz

                                          W Afryce w szkole, na lekcji,
                                          śmiała się dzieci gromada,
                                          gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
                                         że gdzieś na świecie śnieg pada.
A jego rówieśnik Eskimos,
                                         też w szkole, w chłodnej Grenlandii,
                                         nie uwierzył, że są na świecie
                                         gorące pustynie i palmy.
Afryki, ani Grenlandii
                                         my także jak dotąd nie znamy,
                                         a jednak wierzymy w lodowce,
                                         w gorące pustynie, w banany.
  
                                         I dzieciom z całego świata
                                        chcemy ręce uścisnąć mocno
                                        i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,
                                        jak i z nas samych wyrosną.
 
OGŁOSZENIE

W dniu 09.05.2019 r. (środa) będą wykonywane zdjęcia do TABLA(albumów absolwentów przedszkola). Prosimy o obecność dzieci tego dnia w przedszkolu oraz o ubranie ich na galowo(biała bluzka). Zdjęcia wykonywane będą od godziny 8.00. Koszt zdjęć -26 zł.


Wychowawczynie

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
MAJ
  1. Jak powstaje książka?

  2. Na łące.

  3. Mama i tata.

  4. Moje zwierzątko.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Wprowadzenie wzoru graficznego liczb 9, 0.
Posługiwanie się w zabawach literami i cyframi.
Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie wycieczki autokarowej.

Niezapominajki to są kwiatki z bajki - wiersz
 
Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
patrzą rybim oczkiem.

Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o mnie”.
 
 
Łąka – piosenka
 
Na wiosennej łące
tańczyły zające.
Po trawie skakały,
z łąką się witały,
Witały ślimaka
motyla i szpaka,
żabę, kreta, muchę,
mrówkę i ropuchę.
 
Ref. Hej-ha, hej-ha,
raz, dwa, trzy,
z zajączkami zatańcz ty.
 
Na wiosennej łące
tańczyły zające.
Po trawie skakały,
kwiatki oglądały.
Oglądały bratki,
fiołki i bławatki
mlecze i rumianek,
przez calutki ranek.
 
Ref. Hej-ha, hej-ha,
raz, dwa, trzy,
z zajączkami zatańcz ty.
                       


 
               PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ- KWIECIEŃ       
Tematy kompleksowe:
1. Na wsi
2. Praca rolnika
3. Chronimy środowisko
4. Kto ty jesteś?

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Propagowanie postawy proekologicznej.
Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga.
Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

                                                  Bardzo zielona piosenka- Fasolki

Znalazłam wiosną zielony kamyk, 
chłodny jak woda ze strumienia, 
teraz mam trochę zielono w głowie, 
zielone myśli i marzenia.
ref.
Świat zielony jak wiosenne listki 
niczym się nie martwię, 
za to cieszę wszystkim!
Świat zielony jak radość,
wesoła karuzela ,
może to kamyk może to wiosna 
tak mnie rozwesela.
Zielony kamyk w kieszeni trzymam,
żeby się nic nie odmieniło,
kiedy nadejdzie jesień lub zima, 
zielono będzie znów i miło
ref.
Świat zielony jak wiosenne listki 
niczym się nie martwię, 
za to cieszę wszystkim!
Świat zielony jak radość,
wesoła karuzela ,
może to kamyk może to wiosna 
tak mnie rozwesela.

 
 
Wiersz
Katechizm polskiego dziecka Władysław Bełza
 
 
Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
A coś winien?
Oddać życie

                               


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ- MARZEC

        
               1.OZNAKI WIOSNY
2.WSZYSTKO ROŚNIE
3.PRACOWITA WIOSNA
4.ŚWIĘTA WIELKANOCNE                                       

 

V Tydzień Kultury Chrześcijańskiej  (4-9 marca2018) „Anioł Stróż pilnuje dzieci – gdy go słucham dobro świeci”

 

Ogólne cele:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

 

Prośba do słoneczka-wiersz
Bożena Forma

Malutka główka krokusa
nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, że już wkrótce
przybędzie wiosna miła.
Słoneczko nasze kochane,
bardzo cię prosimy,
ogrzewaj mocno ziemię,
zacieraj ślady zimy.
Pod śniegiem mocno bije
pani przyrody serce,
słoneczko, wyślij promienie,
daj ciepła jak najwięcej.
Urośnie młoda trawa,
rozwiną się pąki na drzewach,
dla ciebie, miłe słoneczko,
każdy ptaszek zaśpiewa.

 

Pracowita pani Wiosna-piosenka
Urszula Piotrowska

Jak co roku pani Wiosna
znów się wzięła za porządki.
I w ogrodzie wygrabiła
ścieżki i grządki.
Wysprzątała cały domek
od piwnicy aż po stryszek,
więc chwaliły ją sąsiadki,
miło to słyszeć.
Naprawiła ptasie gniazda,
zbudowała kilka nowych
i kazała je przewietrzyć
rankiem wiatrowi.
Potem w lesie i na łące
rozsiewała świeżą zieleń,
bo z zielenią, daję słowo,
zawsze weselej.
                           

                       
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ– LUTYBloki tematyczne:

1. Nasze ulubione baśnie
2. 
W dawnych czasach.
3. Kiedy patrzę w niebo.

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:


Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.Układ Słoneczny Marcin Przewoźniak- wiersz

 

Oto nasza gwiazda: Słońce – Jasne, wielkie i gorące.
Wokół niego, zgodnie z planem, Krąży sobie osiem planet.
Po orbitach jak po szynach Suną razem – jak rodzina.
Pierwszy kręci się Merkury: Mały, suchy i ponury.
Siarka spada z chmur na Wenus. Jest czterysta stopni w cieniu!
Po orbicie numer trzy Krąży Ziemia – czyli My!
Mars, czerwony niesłychanie. Może siedzą tam Marsjanie?
Jowisz składa się z wodoru. Mnóstwo pięknych ma kolorów.
Saturn włożył coś na głowę? To pierścienie są lodowe!
Uran zamarzł. Minus dwieście! Nie ma was tam,
więc się cieszcie! Mroźny Neptun w burzach tonie
Wszędzie cyklon na cyklonie! A co dalej? Mróz i mroki.
Kosmos wielki i szeroki. Wokół gwiazd jak wokół
Słońca Milion planet gna bez końca. Może tam kosmici
gdzieś też czytają taki wiersz?Lot kosmiczny- U. Piotrowska-piosenka

I Kosmos jest zagadką,
więc nie lada gratką
będzie lecieć tam.
Wsiadam do rakiety
szybszej od komety –
już przygodę mam. 

Ref.: Lot kosmiczny, lot kosmiczny,
marzy o nim każdy z nas.
Ponad dźwiękiem, ponad światłem
tajemniczych szukam tras.
Lot kosmiczny, lot kosmiczny,
czy w kosmosie mieszka ktoś?
I na pewno się ucieszy,
że przybywa z Ziemi gość. 

II Pędzi hen, rakieta,
bo w kosmosie czeka
mnóstwo ważnych spraw.
Planet się postaram
odkryć co niemiara
i tysiące gwiazd.
                                   

                                                       PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ– STYCZEŃ

Bloki tematyczne: 

1. Skok w Nowy Rok
2. Wszędzie biało
3. Babcia i Dziadek
4. Zimowe zabawy

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                      odporności.
3. Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmiana pory roku.
5. Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
6. Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
7. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej                    obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
8. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
11.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
12.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
13.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność        czynności.
14.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
15.Nauka piosenek i pląsów.
16.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach         znanych dzieciom.

                                                          Pory roku – piosenka


                                                        Cztery pory ma rok cały.
                                                        Każda inna oczywiście
                                               Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
                                                 lato w słońcu, jesień w liściach.

                                                 Ref. Wiosna, lato, jesień, zima,
                                                    Cztery pory rok nasz ma.
                                                     Każda inne zna zabawy,
                                                     Każda w co innego gra.

                                                      Wiosna lubi rower, piłkę,
                                                        lato łódki, kajaki.
                                                     Jesień rolki, hulajnogi,
                                                    zima narty, łyżwy, sanki.

                                                      Ref. Cztery pory…..

                                           Wiosna stawia babki z piasku,
                                                lato kąpie się w basenie,
                                                jesień spaceruje w lesie,
                                          zima śnieg w bałwanka zmienia.

                                                      Ref. Cztery pory…

                                          "Kropelki i sopelki" – wiersz

                                             Spłynęła z dachu kropelka,
                                               kropelka wody niewielka
                                           Za pierwszą kropelką niedługo
                                               już widać kropelkę drugą.
                                               Za nimi z góry już leci

                                            Po dachu kropelka trzecia.
                                          Dalszych kropelek nie zliczę:
                                          płynie cały strumyczek.
                                       A mróz z tych wszystkich kropelek
                                            zrobił lodowy sopelek.

                             

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                                 GRUDZIEŃ

Bloki tematyczne:

1. Świąteczne pocztówki
2. Spotkanie przy wigilijnym stole
3. Zwierzęta zimą
4.
Świąteczne zwyczaje

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                       odporności.  
3.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w               związku ze zmiana pory roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
5.Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i               ptaków.
6.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego
   w ogrodzie przedszkolnym.
7.Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego                 Narodzenia.
8.Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz           innych osób lub zwierząt.
9.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
11.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
12.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
13.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność       czynności.
14.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
15.Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, tropy.
16.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,                           wysłuchiwania głoski k, t w wyrazach.

    Prezent dla Mikołaja – wiersz

A ja się bardzo,
bardzo postaram
i zrobię prezent
dla Mikołaja.
Zrobię mu szalik
piękny i nowy,
żeby go nosił
w noce zimowe
i żeby nie zmarzł
w szyję i w uszy,
gdy z burej chmury
śnieg zacznie prószyć.
Niech się ucieszy Mikołaj Święty-
tak rzadko ktoś mu daje prezenty!

Już blisko kolęda – piosenka

1. Gdy w pokoju wyrośnie Choinka,
łańcuszkami, bombkami zaświeci.

Ref. To znaczy ,że już święta,
że już blisko kolęda,
że Mikołaj przyjedzie do dzieci,
hej kolęda, kolęda.

2. Gdy opłatek już leży na stole,
pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

           Ref. To znaczy, że już….

           3. Gdy upieką się słodkie makowce,
           i głos dzwonka z daleka zawoła.

           Ref. To znaczy, że już…


                                  

                      PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                                               LISTOPAD

Bloki tematyczne:

1. Na starej fotografii
2. Jesienna muzyka
3.Mali artyści
4. Ciepło i miło

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                        odporności.
3.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmianą pory roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
5.Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
6.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
7.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
8.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
9.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
10.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
11.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność           czynności.
12.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
13.Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn,         deska, igła.
14.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,                             wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
15.Nauka piosenek i pląsów.
16.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- rytmicznych przy piosenkach         znanych dzieciom.
 
Jesienny deszcz- piosenka

1. Dziś chmurkę nad podwórkiem
potargał psotny wiatr,
aż deszcz popłynął ciurkiem
i na podwórko spadł.
Ref. Hej, pada, pada, pada,
pada, pada deszcz,
jesienny, pada, pada,
pada, pada deszcz!
2. Deszcz płynie po kominie,
wesoło bębni w dach,
w blaszanej dzwoni rynnie
i wsiąka w mokry piach.
Ref. Hej, pada, pada, pada...
3. Kalosze wnet założę,
parasol wezmę też,
bo lubię, gdy na dworze
jesienny pada deszcz.
Ref. Hej, pada, pada, pada...

 Tańcowała igła z nitką Jan Brzechwa- wiersz 

Tańcowała igła z nitką,
Igła - pięknie, nitka - brzydko.
Igła cała jak z igiełki,
Nitce plączą się supełki.
Igła naprzód - nitka za nią:
„Ach, jak cudnie tańczyć z panią!
Igła biegnie drobnym ściegiem,
A za igłą - nitka biegiem.
Igła górą, nitka bokiem,
Igła zerka jednym okiem.
Sunie zwinna, zręczna, śmigła.
Nitka szepce: „Co za igła!
Tak ze sobą tańcowały,
Aż uszyły fartuch cały!


Dziękujemy tacie Karolinki za wykonanie zdjęć z uroczystości "Pasowania na przedszkolaka", a także wszystkim rodzicom zaangażowanym w zorganizowanie słodkiego poczęstunku.

                                                                                Dzieci i wychowawczynie
         

 


                                                              Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z grupy "Słoneczka" na uroczystość "Pasowania na przedszkolaka", która odbędzie się w dniu 25.10.2017 r. tj. środa o godzinie 10.00.

                                                                                                 Dzieci i wychowawczynie
 

          PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–PAŹDZIERNIK                                                        
Bloki tematyczne

1.W zdrowym ciele zdrowy duch
   2.Jesienią w parku.
   3.Jesienią w lesie.
   4.Przygotowania do zimy

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
4. Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
5. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią –
    w parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.

6. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
     dzieci.
7. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
8. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
9. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych  
    figur 
geometrycznych.

10. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
11. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las,
      mama.

12. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
       wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
13. Nauka piosenek i pląsów.
14. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
       znanych dzieciom.                         

Buty chcą iść na przechadzkę – wiersz

Buty chcą iść
na przechadzkę.
Buty namawiają czapkę.
Czapka kurtkę,
kurtka szalik-
wszyscy się pozmawiali.
Pogadali jeszcze z Jackiem
i już poszli
na przechadzkę.

Fikający zuch- piosenka

Gimnastykuj się codziennie.
Zobacz jakie to przyjemne.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
Raz przysiady, raz podskoki.
Ręce w górę lub na boki.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
Mocne nogi, plecy proste,
Raz fikołek, a raz mostek.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.