Aktualności

              

 

STYCZEŃ

1.Zabawy w karnawale
   2.Wszędzie biało
   3.Babcia i dziadek
   4.Zima może być wesoła

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki)
w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.
Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 9, 10,11.
   Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.9,10,11.

                          

                 „Moja babcia”Bożena Forma
Jestem sobie wnuczka mała, moja babcia jest wspaniała. 
Zna tuziny pięknych bajek, których słucha się wspaniale.
Gry,zabawy,wyliczanki,różne wiersze,zgadywanki.
Umie z klocków stawiać wieże, dobrze gra na komputerze.
Zawsze zgrabnie piłkę łapie,aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty. Kocham babcie, to nie żarty!
 

                 „Dziadek”Magdalena Pawińska
Dziadek, to jest super facet, który zawsze wszystko wie. 
Dziadku, powiedz nam jak bywa w najpiękniejszym twoim śnie. 
We śnie zawsze o was myślę, we śnie zawsze o was marzę, 
lubię, kiedy mi się przyśni wnuczek z radością na twarzy.                             
 

                                          GRUDZIEŃ
 
1.Na poczcie
2.Choinkowe ozdoby
3.Spotkanie przy wigilijnym stole
4.
W tydzień za tygodniem

 Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku
ze zmianą pory roku.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego
w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób 
lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi
krótkidłuższykrótszy.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów:
kopertakarta.
Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka;rozwijanie zdań prostych.

Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
Wyodrębnianie elementów pierwszo- i drugoplanowych na ilustracji podczas
jej opowiadania.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń 
w historyjkach obrazkowych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw zabaw porannych nr:7, 8,9.
    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr:7, 8,9.             
LISTOPAD

1.Jesienna szaruga
2.Mali artyści
3.Już blisko zima- ubieramy się ciepło
4.Pomagamy zwierzętom

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki,
zapinanie guzików.

Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów
i ubrań wierzchnich.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku
ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego
w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby;
łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza,
ich roli w życiu społecznym.

Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).


Zestaw zabaw porannych nr: 5, 6.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

 

                                                      

                           PAŹDZIERNIK


1.Na ulicy
2.Jesienią w parku
3.Jesienią w lesie
4.Przygotowania do zimy  

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie pracy policjanta, atrybuty zawodu.
Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku,
w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu : las.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 3, 4.
   Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4.


                                             

WRZESIEŃ 

1.W przedszkolu
    2.Owoce
    3.Warzywa
    4.Ja i środowisko

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami,
przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw –
próbowanie własnych wyrobów.
Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Układanie krótkich zdań na podany temat.
Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 
Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.