Aktualności


                

                        PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                               LISTOPAD


Bloki tematyczne:

1. Na starej fotografii
   2. Jesienna muzyka
   3.Mali artyści
   4. Ciepło i miło

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                        odporności.
3.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmianą pory roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
5.Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
6.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
7.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
8.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
9.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
10.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
11.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność           czynności.
12.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
13.Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn,         deska, igła.
14.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,                             wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
15.Nauka piosenek i pląsów.
16.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- rytmicznych przy piosenkach         znanych dzieciom.

 

JESIENNY DESZCZ - piosenka
1. Dziś chmurkę nad podwórkiem
potargał psotny wiatr,
aż deszcz popłynął ciurkiem
i na podwórko spadł.
Ref. Hej, pada, pada, pada,
pada, pada deszcz,
jesienny, pada, pada,
pada, pada deszcz!
2. Deszcz płynie po kominie,
wesoło bębni w dach,
w blaszanej dzwoni rynnie
i wsiąka w mokry piach.
Ref. Hej, pada, pada, pada...
3. Kalosze wnet założę,
parasol wezmę też,
bo lubię, gdy na dworze
jesienny pada deszcz.
Ref. Hej, pada, pada, pada...

W SPIŻARNI MARIA KOWNACKA
W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,
złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach,
i grzybki suszone,
Są główki kapusty,
ogórki kiszone.
A gdy będzie w zimie
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato-
gdy słoik otworzę.

                 

W dniu 11.10.b.r.(środa) dzieci z grupy V „Wiewiórki” i VI "Pszczółki" jadą na wycieczkę autokarową do Skansenu w Maurzycach. Prosimy
o przyprowadzenie dzieci do przedszkola w tym dniu do godziny 8.20, gdyż
o 8.30 będzie śniadanie.
Wyjazd planowany o godzinie 9.00. 
 
Powrót do przedszkola ok. godziny 14.30. Przedszkole zapewnia dzieciom suchy prowiant: kanapki, herbatę, owoce. Dodatkowo dzieci mogą zabrać
z domu niegazowaną wodę mineralną, ciastka bez czekolady, herbatniki itp. Tym, którzy źle znoszą jazdę autokarem, prosimy podać przed wyjazdem stosowne tabletki np. aviomarin.
 
Koszt wycieczki 50 złotych, prosimy o wpłatę do 06.10.2017 r. 


                   
        

                         PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                               PAŹDZIERNIK

Bloki tematyczne:

1.W zdrowym ciele zdrowy duch
   2.Jesienią w parku
   3.Jesienią w lesie
   4.Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
   2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
   3. Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
   4. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
   5. Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
   6. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią –
      w  parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.
   7. Poznanie dawnej zabudowy okolic Łowicza oraz rozbudzenia przywiązania do
       Małej Ojczyzny.
   8. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
       dzieci.
   9. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
 10. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 11. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych
       figur   geometrycznych.               
 12. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 13. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las,
       mama.

 14. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
       wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
 15. Nauka piosenek i pląsów.
 16. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
       znanych dzieciom.
 17. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

                          

                     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                               WRZESIEŃ

Bloki tematyczne:

1.W zdrowym ciele zdrowy duch
2.Jesienią w parku
3.Jesienią w lesie
4.Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
4. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
5. Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
6. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – 
      w  parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.

7. Poznanie dawnej zabudowy okolic Łowicza oraz rozbudzenia przywiązania do
       Małej Ojczyzny.
8. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
       dzieci.
9. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
10. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

11. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych 
       figur   geometrycznych.               
12. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

13. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las,
       mama.

14. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
       wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
15. Nauka piosenek i pląsów.
16. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
      znanych dzieciom.
17. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie wycieczki.