Aktualności                                                      STYCZEŃ

1.SKOK W NOWY ROK
2.KALENDARZ
3.WSZĘDZIE BIAŁO
4.BABCIA I DZIADEK
5. KARNAWAŁ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku - zimy.
Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji 
i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Rozwijanie umiejętności dodawania z użyciem kostki, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon, nuta.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b, n w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, udział w Dniu Babci 
i Dziadka (przygotowanie upominków dla bliskich, występy i wspólne spędzanie czasu).
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców w trakcie balu karnawałowego w przedszkolu.                                      PAŹDZIERNIK
 

1.W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
    2.JESIENIĄ W PARKU
    3.JESIENIĄ W LESIE
    4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a,l,m  w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów. 
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 
                                                      

 "Fikający zuch" 

I.Gimnastykuj się codziennie
                            zobacz jakie to przyjemne.    
                      

   Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch,
           pokaż jaki z ciebie zuch.

II. Raz przysiady, raz podskoki
        ręce w górę lub na boki 
    Ref. W zdrowym ciele… 

III.Mocne nogi plecy proste,
         raz fikołek, a raz mostek. 
   Ref. W zdrowym ciele… Wiersz pt. „Kolorowy bukiet” B. Lewandowska        
 Do parku przyszły z przedszkola dzieci. 
Chcą zrobić z liści barwny bukiecik. 
Listki czerwone, jak malowane, 
leżą pod klonem i pod kasztanem. 
Pod dębem leżą brązowe liście. 
Liście pod wierzbą błyszczą srebrzyście. 
Serduszka złote spadają z brzozy. 
Jaś ma ochotę w  bukiet je włożyć. 
Gdy ten bukiecik stanie na stole, 
ozdobi dzieciom całe przedszkole. 
 
 


Wiersz pt. „Leśne dzieci” M. Kownacka  
 W gąszczach, gdzie drozdy śpiewają pieśni,
jest tam wiele dzieci leśnych. 
Chodzą dziki- warchlaczki, ubrane w śliczne pasiaczki  
i zgrabne, płowe sarenki, co mają w plamki sukienki. 
 
Chodzą wilczki bure, liski z rudą kitką,  
las się przypatruje ich figlom i zbytkom! 
Ptaki im śpiewają i słonko im świeci,  
drzewa pięknie szumią dla tych leśnych dzieci. 
                                                                                             

                                                         WRZESIEŃ

1. W PRZEDSZKOLU
   2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ
   3. JA,TY I ŚRODOWISKO
   4. DARY JESIENI NA TALERZU

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw zabaw porannych nr:1,2.
   Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr:1,2.