Aktualności

 

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice w dniu 29.05.2018 (wtorek)  dzieci z grupy „Wiewiórki” i „Pszczółki” wybierają się na wycieczkę autokarową do Gościńca Wiecha w Kawęczynie (gmina Tarczyn) .

Program pobytu obejmuje: 
-staropolskie powitanie przez gospodarza ubranego w strój ludowy; 
-poczęstunek dzieci i opiekunów ciastem i herbatą; 
-przejażdżka po terenie Gościńca zadaszonym wozem konnym; 
-zwiedzanie starej wiejskiej zagrody z izbą etnograficzną; 
-spacer przez las do młyna wodnego i wiatraków;
-pokaz sztuki kowalskiej i wybijanie monety pamiątkowej w kuźni; 
-zajęcia w piekarni z pokazem przygotowywania chleba do wypieku.

 

Przewidywany koszt wycieczki – 75 zł, prosimy o wpłatę do dnia 15.05.2018 r.

                                                                                        Więcej informacji u Pań nauczycielek
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

MAJ

1.Zwierzęta
2.Na łące
3.Mama i Tata
4.Dzień Dziecka

Ogólne cele:

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 9 oraz pojęcia zero (nic).
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: łapa, zebra.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek ł, z w wyrazach.
Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Zapoznanie z życiem, pracą i kulturą wsi polskiej- Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościniec Wiecha”.
Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie wycieczki autokarowej.                         
          PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:
1. Na wsi
2. Praca rolnika
3. Chronimy środowisko
4. Kto ty jesteś?

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Propagowanie postawy proekologicznej.
Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.
Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga.
Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

 

Piosenka

Wielkie sprzątanie sł. i  muz. Joanna Bernat

1. W lesie na polanie
dziś ważne zebranie.
Wzięły się zwierzęta
za wielkie sprzątanie.

Ref. Szu-szu-szu! Szu-szu-szu!
Pracujemy ile tchu!
Szu-szu-szu! Szu-szu-szu!
Zaraz czysto będzie tu!

2. Mrówki ze ślimaczkiem
sprzątają pod krzaczkiem,
a żabki z wiewiórką
w strumyku za górką.

Ref. Szu-szu-szu!...

3. Zbierają sikorki
papierki i worki,
a maleńkie muszki
butelki i puszki.

Ref. Szu-szu-szu!...

4. Kosy pogwizdują
i śmieci pakują,
a niedźwiadek
z liskiem sortują je wszystkie.

Ref. Szu-szu-szu!...

5. A gdy posprzątały
ten list nam wysłały:
„Pamiętajcie dzieci,
by w lesie nie śmiecić!”


                 

                         

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
MARZEC

 
V Tydzień Kultury Chrześcijańskiej  (4-9 marca2018) „Anioł Stróż pilnuje dzieci – gdy go słucham dobro świeci”
 
Bloki tematyczne:

1.OZNAKI WIOSNY
2.WSZYSTKO ROŚNIE
3.ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Ogólne cele:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.                                                   TEKST PIOSENKI
                                                     „Marcowe żaby”
                                     sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak

                                         1. Już wiosna na polach sadzi krokusy,
                                        zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.
                                                Ref. A żaby rechu,rech,
                                                          żaby się cieszą,
                                                  że ten marzec rechu rech
                                                      wszystko pomieszał.
                                                   Raz słońce, a raz deszcz,
                                                      idzie wiosna, a tu śnieg.
                                                   Bo w marcu jak w garncu
                                                      rech rech żabi śmiech
                                            2. A deszczem umyte drzewa są
                                   czyste,na gałązkach już rosną kotki puszyste.
                                                          Ref. A żaby...
                                          3. Na łące bociany głośno klekocą,
                                  rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.
                                                          Ref. A żaby..
              


                             PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                       
                                                                       LUTY  

Bloki tematyczne:

1. NASZE ULUBIONE BAŚNIE
2. W DAWNYCH CZASACH I BAŚNIACH
3. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo- wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych;
posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

                    

                          PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                            STYCZEŃ         

Bloki tematyczne:

1. SKOK W NOWY ROK
2. WSZĘDZIE BIAŁO
3. BABCIA I DZIADEK
4. ZIMOWE ZABAWY

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

 

Noworoczne życzenia
Teresa Chwastek – Latuszkowa


Na świecie
co roku
to samo się zdarza:
zostaje tylko jedna
kartka z kalendarza.

Ludzie na niej
- w myślach -
wypisują życzenia:
„By następny rok
smutki w radość przemienił!”

A nocą, kiedy
kartka spada
i biją zegary,
podnosi ją Rok Nowy,
żegnając się ze Starym.

Trzeba mu pomagać
spełnić te życzenia;
dom swój trzeba ulepszać,
siebie na lepsze zmieniać.


                    

                           PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                                          GRUDZIEŃ


Bloki tematyczne:

1.ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI
2. ZWIERZĘTA ZIMĄ
3. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE
4. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE
 
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 
„JEDZIE MIKOŁAJ”
 
1. Jadą, jadą sanie,
księżyc złoty świeci.
Hej, jedzie w nich Mikołaj
do wszyściutkich dzieci.
 
2. Świętemu szron biały
na wąsiskach siada.
Hej, leci za nim z piskiem
aniołków gromada.
 
3. Obudził się niedźwiedź
w zimową pogodę.
Hej, listu nie pisałem
ale lubię miodek.
 
4. Cieszy się Mikołaj
widać to po minie.
Hej zaraz wyląduje
na jakimś kominie.
 
5. Święty Mikołaju
nie wracaj do raju.
Hej, zostań tu na Ziemi
wszyscy Cię kochają

              

                   

                        PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                               LISTOPAD


Bloki tematyczne:

1. Na starej fotografii
   2. Jesienna muzyka
   3.Mali artyści
   4. Ciepło i miło

Cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                        odporności.
3.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmianą pory roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
5.Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
6.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
7.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
8.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
9.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
10.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
11.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność           czynności.
12.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
13.Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn,         deska, igła.
14.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,                             wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
15.Nauka piosenek i pląsów.
16.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- rytmicznych przy piosenkach         znanych dzieciom.

 

JESIENNY DESZCZ - piosenka
1. Dziś chmurkę nad podwórkiem
potargał psotny wiatr,
aż deszcz popłynął ciurkiem
i na podwórko spadł.
Ref. Hej, pada, pada, pada,
pada, pada deszcz,
jesienny, pada, pada,
pada, pada deszcz!
2. Deszcz płynie po kominie,
wesoło bębni w dach,
w blaszanej dzwoni rynnie
i wsiąka w mokry piach.
Ref. Hej, pada, pada, pada...
3. Kalosze wnet założę,
parasol wezmę też,
bo lubię, gdy na dworze
jesienny pada deszcz.
Ref. Hej, pada, pada, pada...

W SPIŻARNI MARIA KOWNACKA
W spiżarni na półkach
zapasów bez liku.
Są dżemy, kompoty,
złoty miód w słoiku.
I cebula w wiankach,
i grzybki suszone,
Są główki kapusty,
ogórki kiszone.
A gdy będzie w zimie
tęgi mróz na dworze,
zapachnie nam lato-
gdy słoik otworzę.

                 

W dniu 11.10.b.r.(środa) dzieci z grupy V „Wiewiórki” i VI "Pszczółki" jadą na wycieczkę autokarową do Skansenu w Maurzycach. Prosimy
o przyprowadzenie dzieci do przedszkola w tym dniu do godziny 8.20, gdyż
o 8.30 będzie śniadanie.
Wyjazd planowany o godzinie 9.00. 
 
Powrót do przedszkola ok. godziny 14.30. Przedszkole zapewnia dzieciom suchy prowiant: kanapki, herbatę, owoce. Dodatkowo dzieci mogą zabrać
z domu niegazowaną wodę mineralną, ciastka bez czekolady, herbatniki itp. Tym, którzy źle znoszą jazdę autokarem, prosimy podać przed wyjazdem stosowne tabletki np. aviomarin.
 
Koszt wycieczki 50 złotych, prosimy o wpłatę do 06.10.2017 r. 


                   
        

                         PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                               PAŹDZIERNIK

Bloki tematyczne:

1.W zdrowym ciele zdrowy duch
   2.Jesienią w parku
   3.Jesienią w lesie
   4.Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
   2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
   3. Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
   4. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
   5. Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
   6. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią –
      w  parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.
   7. Poznanie dawnej zabudowy okolic Łowicza oraz rozbudzenia przywiązania do
       Małej Ojczyzny.
   8. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
       dzieci.
   9. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
 10. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 11. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych
       figur   geometrycznych.               
 12. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 13. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las,
       mama.

 14. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
       wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
 15. Nauka piosenek i pląsów.
 16. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
       znanych dzieciom.
 17. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

                          

                     PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                               WRZESIEŃ

Bloki tematyczne:

1.W zdrowym ciele zdrowy duch
2.Jesienią w parku
3.Jesienią w lesie
4.Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
4. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
5. Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
6. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – 
      w  parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.

7. Poznanie dawnej zabudowy okolic Łowicza oraz rozbudzenia przywiązania do
       Małej Ojczyzny.
8. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
       dzieci.
9. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
10. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

11. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych 
       figur   geometrycznych.               
12. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

13. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las,
       mama.

14. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
       wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
15. Nauka piosenek i pląsów.
16. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
      znanych dzieciom.
17. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie wycieczki.