Aktualności

                       

26.06.2020 r.

Temat: Tęczowy świat

1.„Tęcza” - słuchanie wiersza Marii Konopnickiej.

— A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce
Jakby na atłasie?

— Słoneczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy;
Pożyczyło sobie farby
Od tej polnej róży.

Pożyczyło sobie farby
Od kwiatów z ogroda;
Malowało tęczę na znak,
Że będzie pogoda!

W trakcie czytania, rodzic może posłużyć się ilustracjami tęczy (załącznik). Po przeczytaniu   
    wiersza, rodzic zadaje pytania, dziecko udziela odpowiedzi na podstawie utworu oraz   
   własnych   doświadczeń: 

   -Gdzie i kiedy można zobaczyć tęczę?
   -Jak wygląda tęcza?
   -Jakie ma kolory?
   -Kiedy powstała tęcza?
   - Co oznacza tęcza? Jaką zwiastuje pogodę?

Nawiązanie do nazwy naszego przedszkola „Tęczowa Jedyneczka”, rozmowa o nazwach     
    różnych grup przedszkolnych, oglądanie strony internetowej naszego przedszkola.

2.Kolorowanie tęczy – karta pracy (załącznik).
      Chętne dzieci kolorują tęczę kredkami bądź farbami.

3.Zestaw zabaw ruchowych:

- Zabawa ożywiająca  „Wakacje, wakacje”  - dziecko swobodnie maszeruje 
       po całym pokoju , na hasło Wakacje !- cieszy się, biega, skacze.

- Zabawa bieżna „Morze, góry” – dziecko swobodnie chodzi po pokoju, na hasło rodzica
    „W  góry!” – naśladuje marsz po górach lub wspinaczkę – wysoko unosząc kolana
      i wyciągając ręce w górę. Na hasło „Nad morze!”-dziecko naśladuje ruchy pływania.

- Zabawa skoczna „Skok przez  rzeczkę!”Dziecko z pasków, sznurków układa dwie
     równoległe linie w odległości 0,5 m od siebie. Linie te mają imitować dwa brzegi rzeki.   
     Dziecko przeskakuje przez rzekę.

- Zabawa z elementem czworakowania  „Most” – Rodzic, rodzeństwo stoi, nogi w szerokim   
      rozkroku, dziecko przechodzi na czworakach.

- Zabawa „Płyniemy kajakiem” – dziecko siedzi na podłodze i kołysze się na boki, 
     naśladując poruszanie wiosłem, raz z jednej strony, raz z drugiej strony.

W wolnej chwili proponujemy obejrzenie filmu edukacyjnego:
   „Tęcza dla dzieci malowana różdżką”
     Malowanie tęczy - Piotr Fronczewski.
     Nagranie prezentujące podwójną tęczę.


                        

25.06.2020 r.

Temat: Czerwony

1.„Balon”-zagadka.
      Rodzic czyta zagadkę, dziecko podaje rozwiązanie.

      Jeśli go nadmuchasz,
         będzie okrąglutki.
         Wypuścisz powietrze,
         zrobi się malutki.

2.„Magiczne pudełko - co jest czerwone?” - zabawa słownikowa i sensoryczna. 
     Dziecko wyjmuje z pudełka  przedmioty, rzeczy, zabawki określając ich kolor. 
     Możemy wykorzystać ubrania, przedmioty, zabawki w kolorze czerwonym.

3.„Czerwone balony”.
     Rodzic przygotowuje nadmuchane balony w kolorze czerwonym (kilka) bądź inne        
     przedmioty dostępne w domu (klocki, piłki, krążki).Dziecko przelicza w dostępnym
     zakresie.Następnie rodzic prezentuje każdy balon 
(przedmiot) osobno i nazwa je kolejno: 
     pierwszy balon, drugi balon, trzeci balon...
(liczebniki porządkowe). Dziecko powtarza 
     czynność, układając balony (rzeczy) przed sobą.

4.„Czerwony balonik” - spontaniczna zabawa z balonami przy dowolnej muzyce lub piosence   
       „Znam kolory”.
       – własna ekspresja ruchowa dziecka.

5.„Czerwone – stój, zielone – idź” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
        Dziecko porusza się po podłodze w dowolnych kierunkach. Na hasło „Czerwone” 
        – zatrzymuje się, na hasło „Zielone” – dalej spaceruje.

6.„Balonowe  buźki” - malowanie mazakami na czerwonym balonie oczu, ust, nosa, 
       włosów według pomysłu dziecka. 
       Następnie dziecko pokazuje i nazywa 
u siebie poszczególne części twarzy (utrwalenie 
       w zakresie orientacji własnego schematu ciała). 
       Bądź zaznaczanie wymienionych części na obrazku konturowym (załącznik).


                          

24.06.2020 r.

Temat dnia: Niebieski

1.Słuchanie wiersza E. Szerburg-Zarembiny-„Idzie niebo ciemną nocą”.

Idzie niebo ciemną nocą,
ma w fartuszku pełno gwiazd.
Gwiazdki błyszczą i migocą,
aż wyjrzały ptaszki z gniazd.
Jak wyjrzały, zobaczyły,
to nie chciały dłużej spać.
Kaprysiły, grymasiły,
żeby im po jednej dać.
Gwiazdki nie są do zabawy,
bo by nocka była zła.
Jak usłyszy kot kulawy,
śpijcie ptaszki, aaa...

Rozmowa na temat treści wiersza na podstawie pytań:
   - Kto spacerował nocą?
   - Co niebo miało w fartuszku?
   - Co robiły gwiazdki?
   - Dlaczego ptaszki nie chciały spać?
   - Gdzie znajdują się gwiazdy w nocy?
   - Jakiego koloru jest niebo nocą a jakiego w dzień?

2.Rodzic wyjmuje z pudełka kolejno gwiazdki (załącznik), 
   które przypina 
na granatowym kartonie imitującym niebo nocą.
   Jednocześnie recytuje 
wiersz Ewy Szelburg -Zarembiny: „Idzie 
   niebo ciemną nocą”. Dziecko 
przeliczają gwiazdki posługując się
   liczebnikami głównymi w miarę swoich
 możliwości oraz porządkowymi: 
   PIERWSZA, DRUGA, TRZECIA itd.

3.„Co jest niebieskie?” - zabawa słownikowa.
     Dziecko opowiada, co kojarzy mu się z tym kolorem. Można wykorzystać 
     obrazki, klocki, przedmioty (koloru niebieskiego).

4.Zabawa matematyczna  -  rytmy.
   Rodzic układa przed dzieckiem kolejno krople deszczu/wody (załącznik): 
   mała, duża, mała... następnie rodzic układa trudniejszy rytm: mała, mała,  
   duża, mała, mała, duża…
   Zadaniem dziecka jest kontynuowanie rytmu: M-D-M-D-M-D-M
                                                        M-M-D-M-M-D-M-M-D-M-M

5.„Niebieskie niebo” - obserwacja nieba.
        ze szczególnym zwróceniem uwagi na różne odcienie koloru niebieskiego
        i kształty chmur.

6.„Chmury na niebie” - praca plastyczna. 
        Rodzic przygotowuje dla dziecka niebieski karton, waciki, płatki kosmetyczne, 
        klej. Zadaniem dziecka jest stworzenie pracy plastycznej: „chmury na niebie” 
        - przyklejają waciki na karton (kompozycja własna).

7.Zabawy przy piosence „Znam kolory”.
     – improwizacja ruchowa, nauka  na pamięć słów przez chętne dzieci.

8.Zabawy z językiem angielskim: Mr Sun–Pan Słoneczko.


                              

23.06.2020 r.

Temat: Zielony

1.Zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej „Idą krasnoludki”

Idą, idą, idą, idą,
Idą sobie krasnoludki.                                          (Dorosły kroczy palcem wskazującym
                                                                                
i środkowym po przedramieniu ręki 
                                                                               dziecka)
Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty,

a na końcu ten malutki.                                        (Dotyka palcem wskazującym kolejnych 
                                                                                palców dłoni dziecka, zaczynając od 
                                                                               kciuka)

Dokąd idą? Do łóżeczka,
bo tam czeka już bajeczka.                                  (Chwyta dłoń dziecka i umieszcza ją 
                                                                               we wnętrzu swojej dłoni)

2.Praca z wierszem „Letnia piosenka” Z. Beszczyńskiej.

Po zielonej łące 
skakały zające.
Po zielonej murawie
przechadzały się pawie.
Przez zielone trawniki
cwałowały koniki,
a w zielonym lasku,
po żółciutkim piasku,
przystając co krok,
spacerował ...
Miał złociste oczy,
miał srebrny warkoczyk,
miał czerwony frak.
Śpiewał sobie tak:
po zielonej łące
skakały zające...

Rodzic czyta dziecku treść utworu, po jego wysłuchaniu, zadaje pytania 
z jednoczesnym wykorzystaniem obrazków do wiersza (załącznik):
- Kto skakał po zielonej łące?
- Kto przechadzał się po zielonej murawie – trawie?
- Kto cwałował przez zielone trawniki?
- Kto spacerował po zielonym lasku?
- Jak wyglądał smok?
- Co robił smok?
- Jakiego koloru było dużo w tym wierszu?

2.Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy, smok patrzy”. 
   Dziecko stoi po jednej stronie pokoju zaś rodzic po drugiej – odwrócony  
   plecami do dziecka. Dziecko idzie do rodzica, kiedy rodzic wypowie słowa:
   1,2,3, smok patrzy!Dziecko zatrzymuje się i stoi w bezruchu.

3.Zielone smoki – praca plastyczna.
   Zadaniem dziecka jest szybko stemplować palcem postać smoka 
   (załącznik) wykorzystując zieloną farbę lub pokolorować zieloną kredką.

4.„Kolory” zabawa zręcznościowa. 
    Rodzic stoi naprzeciwko dziecka, wypowiadając nazwę koloru – zadaniem
    dziecka jest złapać piłkę na wszystkie kolory oprócz koloru zielonego.

5.Przygotowanie upominku z okazji Dnia Taty. 
   – wspólnie z mamą 
lub rodzeństwem dziecko przygotuje upominek według 
     własnej inwencji twórczej, wręcza tacie i składa życzenia.

6.Zabawy z językiem angielskim: Mr Sun–Pan Słoneczko.


                            

22.06.2020 r.

Temat: Żółty

1. Zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej „Idą krasnoludki”.

„Idą krasnoludki „
Idą, idą, idą, idą,
Idą sobie krasnoludki. (Dorosły kroczy palcem wskazującym i środkowym po przedramieniu ręki dziecka)
Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty,
a na końcu ten malutki.  (Dotyka palcem wskazującym kolejnych palców dłoni dziecka, zaczynając od kciuka)
Dokąd idą? Do łóżeczka,
bo tam czeka już bajeczka. (Chwyta dłoń dziecka i umieszcza ją we wnętrzu swojej dłoni).

2. „Co jest żółte?” – burza mózgów oraz rozwiązywanie zagadek.
Rodzic pyta dziecko: „Co jest żółte?” Dziecko odpowiada, co kojarzy mu się z tym kolorem. Rodzic proponuje rozwiązywanie kilku zagadek, czyta ich treści, dziecko udziela odpowiedzi. Można dokonać podziału wyrazów na sylaby.
Zagadki:
                 - Jest od pomarańczy mniejsza
                 bardziej żółta i kwaśniejsza.
                 Pod jej skórką mieści się
                 mnóstwo witaminy C. (cy-try-na)

                 - Gdy się schowa za chmury,
                 świat się staje ponury.
                 A weselej na świecie,
                 kiedy śmieje się z góry. (słoń-ce)

                 -W żółtą skórkę ubrany,
                 podłużny owoc,
                 co przez małpy jest lubiany. (ba-nan)

                 - Jak się nazywają,
                 kto pamięta, 
                 kuliste, żółte,
                 kurze pisklęta? (kur-czę-ta)
4. „Duże – małe” – zabawa dydaktyczna; klasyfikowanie według dwóch cech (kolor i wielkość). Rodzic przygotowuje kolorowe szablony (załącznik) różnych przedmiotów,  w tym przedmioty w kolorze żółtym. Dziecko najpierw nazywa wszystkie rzeczy przedstawione na obrazkach, później klasyfikuje pod względem wielkości i używa pojęć: mały, duży oraz pod względem wielkości i koloru, na przykład mały i żółty.  Można wykorzystać również klocki, ubrania, drobne przedmioty dostępne w domu.

5. „Kolory” – zabawa zręcznościowa.
Rodzic stoi naprzeciwko dziecka, wypowiadając nazwę koloru – zadaniem dziecka jest złapać piłkę na wszystkie kolory oprócz koloru żółtego.

6. Osłuchanie z piosenką „Znam kolory” w wykonaniu Śpiewających Brzdąców - piosenka

                „Znam kolory” – treść piosenki
 
                1.Słoneczko jest żółte, pomidor czerwony,
                Niebo jest niebieskie, ogórek zielony.
                ref. Żółty, czerwony,
                znam kolory, znam kolory!
                Niebieski, zielony!

                2. Kurczaczek jest żółty, truskawka czerwona,
                morze jest niebieskie, a trawa zielona.
                ref. Żółty, czerwony,
                znam kolory, znam kolory!
                Niebieski, zielony!

                3.Słoneczko jest żółte, pomidor czerwony,
                Niebo jest niebieskie, ogórek zielony.
                ref. Żółty, czerwony,
                znam kolory, znam kolory!
                Niebieski, zielony!

7. „Żółty obrazek” – malowanie żółtą farbą plakatową według pomysłu dziecka. 
                             

19.06.2020 r.

Temat: Fryzjer

1.Rozwiązanie zagadki o fryzjerze.
   Rodzic czyta treść, dziecko rozwiązuje zagadkę. Następnie rodzic prezentuje
   ilustrację fryzjera.
                     Jeśli chcesz swój wygląd zmienić,
                     Obciąć włosy lub utlenić,
                     Może zgolić je do zera?
                     Musisz iść do… (fryzjera)

2.Rodzic zadaje dziecku kilka pytania dotyczące pracy fryzjera.
   Dziecko udziela odpowiedzi w oparciu o zagadkę, ilustrację oraz
   własne doświadczenia:
   - Co robi fryzjer?
   - Jakie narzędzia wykorzystuje w swojej pracy?
  - Jak należy zachować się u fryzjera?

3.Zabawy ruchowe przy piosence dla chętnych dzieci „Gdy dorosnę

4.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
   Część wstępna:
   - Pajacyki - to doskonały sposób na rozgrzanie większej ilości mięśni jednocześnie,
   - wymachy ramion w przód i tył – jako sposób pływania na basenie,

   Część główna:
   - Szybko – wolno – rodzic wyklaskuje bądź akompaniuje. Gdy tempo jest szybkie –
     dziecko biega po podłodze, gdy rodzic podaje tempo wolne – dziecko maszeruje,
   - Podskoki: obunóż, raz na jednej, raz na drugiej nodze - ćwiczenie poprawia
     koordynację i równowagę,
   - Rzucanie do celu – na przykład do kosza, pojemnika czy pudełka – ćwiczenie
     ćwiczy koncentrację i koordynacje wzrokowo – ruchową,
   - Chodzenie po linie, skakance, lub po złożonym ręczniku – ćwiczenie równowagi,

  Część końcowa:
Masażyk relaksacyjny:
Po pleckach płynie rzeczka                   [rysujemy palcem wężyki wzdłuż plecków]
I przeszła pani na szpileczkach            ["idziemy" palcami jak w butach na obcasach]
A potem przeszły słonie                        [ugniatamy powoli całymi dłońmi]
I przejechały konie                               [„galopujemy" pięściami - oczywiście nie
                                                                  za mocno!]
A potem spadł deszczyk                       [robimy deszczyk opuszkami palców po
                                                                 całych pleckach]
Czy czujesz już dreszczyk?                  [szybkie tup-tup-tup palcami wzdłuż kręgosłupa].                               

18.06.2020 r.

Temat: Lekarz

1."U pana doktora"wysłuchanie wiersza M. Terlikowskiej.
     Rodzic czyta wiersz Dziecku, następnie prowadzi krótką rozmowę
     w oparciu o treść utworu oraz wykorzystuje ilustracje lekarza (załącznik).

Przed drzwiami pana doktora
czeka kolejka dość spora.
Pawełka boli brzuszek
Marek skaleczył paluszek.
Dorotka także jest chora,
bo bardzo kaszle od wczoraj.
Małgosię wciąż boli głowa
Lalka także nie jest zdrowa.
Wchodzi Pawełek. No śmiało!
Badanie nie będzie bolało.
Trzeba otworzyć buzię raz –dwa,
Pokazać język, powiedzieć a-a-a.
Oddychać, stanąć na wadze,
potrzymać termometr –i już .
Więc płakać nikomu nie radzę-
Chyba, że jesteś tchórz.
Pan doktor zna różne sposoby,
żeby przepędzić choroby,
-przepiszę ci proszki, Pawełku,
różowe w niebieskim pudełku.
Pan doktor smaruje palec
śmiesznym lekarstwem fioletowym
-Bolało Marku? –Prawie wcale.
I palec Marka będzie zdrowy.
A co dla kaszlącej Dorotki?
Syrop. Naprawdę słodki.
Małgosia pójdzie na naświetlanie.
A lalka? Czy nic nie dostanie?
Prawda lalka jest trochę blada...
Ale Małgosia sama ją zbada.
Przecież Małgosia pamięta
Jak doktor bada pacjenta.

Rozmowa na temat treści wiersza
Pytania pomocnicze:
-Na co chorowały poszczególne dzieci w wierszu?
-Kogo dzieci poprosiły o pomoc?
- Jak nazywa się lekarz, który bada dzieci?
- Czy dzieci same mogą iść do lekarza?
- Co trzeba powiedzieć jak wchodzimy do gabinetu lekarskiego?
- Kto to jest pacjent?
- Na czym lekarz wypisuje lekarstwa?
- Gdzie należy udać się z receptą?
- Czy dzieci same mogą zażywać lekarstwa?

3.„Czego potrzebuje lekarz ?”  - karta pracy (załącznik).
     Dziecko nazywa elementy umieszczone w karcie pracy. Jego zadaniem jest
     wybranie tylko tych rzeczy, które służą lekarzowi w pracy.
 
4„Jedzie karetka” – zabawa ruchowa.
    Rodzic przygotowuje krążki, papierowe talerze lub papierowe koła, które posłużą
    za kierownice. Przed rozpoczęciem zabawy, następuje zabawa dźwiękonaśladowcza:
    Karetka: e-o-e-e-o-e-e-o, samochód: brrr, brum. Dziecko swobodnie porusza się po
    podłodze naśladując kierowanie samochodem wydając odpowiednie dźwięki.
    Na sygnał pogotowia ratunkowego, wydanego przez rodzica lub z nagrania
    bądź Internetu –dziecko zatrzymuje się lub „zjeżdża” na bok. Zabawę można powtórzyć
    zamieniając się rolami.

5.Zabawy ruchowe przy piosence „Gdy dorosnę” dla chętnych dzieci. 

                              

17.06.2020 r.

Temat : Ekspedientka

1.Oglądanie obrazków – załącznik- sklepy lub strona internetowa.
   Rodzic zadaje pytania a dziecko odpowiada: co możemy kupić w tym sklepie,
   jakie widzi produkty. Rodzic zwraca uwagę na różne rodzaje sklepów.

2.„Jedziemy na zakupy” zabawa ruchowa.
     Dzieci biegają na paluszkach 
w tempie podanym przez rodzica (klaszcze,
     stuka, śpiewa).Zatrzymują się i na hasło: Sklep z zabawkami! naśladują ruchy
     różnych zabawek (np. piłek, piesków, robotów itd.). Na hasło: Sklep z ubraniami!
     naśladują ruchy przymierzania różnych części garderoby. Na hasło: Kwiaciarnia!
     naśladują wąchanie kwiatów.itp. Zabawę można modyfikować według możliwości
     i zainteresowań dzieci.

3.„W szafie” – zabawa dydaktyczna.
     -orientacja w przestrzeni, utrwalanie pojęć na górze, na dole (wysoko,nisko).
     Rodzic gromadzi różne przedmioty: książki, lalki, misie, auta bądź inne. Zadaniem
     dziecka 
jest podniesienie do góry lub opuszczenie w dół przedmiotu, którego nazwę
     usłyszy. Zachęcamy do wykonania karty pracy „W szafie” – załącznik.

4.„Nożyczkami rachu, ciachu” – zabawy z nożyczkami.
     nauka prawidłowego trzymania nożyczek i posługiwania się nimi, wyrażanie radości
     z wykonanej pracy. W miarę możliwości Rodziców i chęci dzieci.

5.Zabawy ruchowe przy piosence „Gdy dorosnę” dla chętnych dzieci.

6.Zabawy z językiem angielskim: W dżungli.


                             

16.06.2020 r.

Temat:Strażak

1."W zoo"-ćwiczenia usprawniające narządy mowy w oparciu o fragment wiersza
      G.Wasilewicz.

2."Pożar"-wysłuchanie wiersza W.Broniewskiego.

Już strażacy przyjechali.
Prędko weszli po drabinie
i stanęli przy kominie.
Polewają sikawkami
ogień, który jest pod nami.
Dym i ogień bucha z dachu,
ale strażak nie zna strachu,
choć gorąco mu okropnie,
wszedł na górę, już jest w oknie
i ratuje dzieci z ognia,
Tak strażacy robią co dnia.

Po przeczytaniu wiersza, rodzic zadaje pytania z nim związane. 
- Kto przyjechał w wierszu?
- Po czym weszli strażacy na dach?
- Co gasili strażacy?
- Czym strażacy gasili ogień?
- Kogo uratowali strażacy?

„Strój strażaka” – demonstracja stroju strażaka (załącznik).

3.„Strażacy wyruszają na akcję” - zabawa ruchowa.
     Rodzic z dzieckiem formuje tor przeszkód w pokoju (w miarę możliwości).
     Dziecko strażak pokonuje tor przeszkód, by ugasić pożar: czołga się pod 
     krzesłem, stawia kroki między poduszkami, wchodzi na tapczan, przeskakuje
     skakankę itp. Dociera do wyznaczonego miejsca (pożaru) i ugasza ogień na 
     przykład wyciągając rurkę od odkurzacza lub wykonaną z papieru.

4.Kolorowanie obrazka kredkami ołówkowymi lub innymi zgromadzonymi 
   w domu - wóz strażacki (załącznik).

5.Dla chętnych dzieci oglądanie filmu edukacyjnego „Co zrobić w przypadku 
   wystąpienia pożaru w domu lub w szkole? 

 ,,Kicia Kocia poznaje strażaka" reżyseria Marta Stróżycka, scenariusz Maciej Kur, 
   Anita Głowińska.

6.Osłuchanie z piosenką „Gdy dorosnę” z cyklu Przeboje Rybki Mini Mini. 
   określenie charakteru utworu. 

I.Kiedy będę już piratem, statek będę miał.|
  Znajdę sobie skarbów mapę i popłynę w dal.
  Świat opłynę dookoła nim godzina minie
  i przywiozę z tej podróżny pełną skarbów skrzynię.
  Mógłbym pływać znacznie dłużej poprzez oceany,
  ale nawet straszny pirat zawsze słucha mamy!

  ref.:Kim zostanę gdy dorosnę – jeszcze nie wiem tego!
         Mimem może, astronomem zapatrzonym w niebo?
         Jedno tylko wiem na pewno, więcej mi nie trzeba:
         Niż być taty wielkim skarbem, mamy gwiazdką z nieba!

II.A gdy będę astronautą raz, dwa, trzy i start!
    To polecę hen, ku gwiazdom w Kosmos – to nie żart
    Wyląduję na księżycu i poskaczę chwilę,
    wrócę cały i szczęśliwy w księżycowym pyle.
    Bujał dłużej bym w obłokach i rakietą latał,
    ale astronauta wraca, gdy go woła tata.

ref.:Kim zostanę gdy dorosnę – jeszcze nie wiem tego!

7.Zabawy z językiem angielskim: W dżungli.


                             

15.06.2020 r.

Temat: Różne zawody

1.''W ZOO” – ćwiczenia usprawniające narządy mowy w oparciu o wiersz G.  Wasilewicz.
      Rodzic czyta wiersz, prezentuje dziecku wykonanie ćwiczenia.

                        „W ZOO”– wiersz (fragment)

             Ale w zoo jest wesoło.
                Słoń wyciąga trąbę w górę                            (unosimy język do góry),                
                kręci nią jak grubym sznurem                     (przesuwamy językiem w różne strony: 
                                                                                         góra, dół, boki
).     

                Lew otworzył wielką paszczę                       (otwieramy szeroko buzię),     
                foka śmiesznie w łapki klaszcze                   (uśmiechamy się pokazując zęby),    
                małpa po gałęziach fika                                (dotykamy językiem do górnych 
                                                                                         i dolnych na przemian
),                       

               stado kuców raźno bryka                              (kląskamy).     

2.„Kto to?” – praca z obrazkami lub z wykorzystaniem strony.
     Rodzic prezentuje dziecku wybrane zawody, nazywa je oraz krótko opisuje. 
     Dziecko powtarza nazwę zawodu, dzieli 
na sylaby wyklaskując lub wytupując,
     na przykład: li-sto-nosz, ma-larz,ma-ry-narz, gór-nik. 

3.''Kim zostanę gdy dorosnę” – ''Bajki Duszka Babu” – zabawa słownikowa
     w oparciu o film.
     Rozmowa  o zainteresowaniach dzieci.

4.Karuzela” – zabawa ruchowa ze śpiewem. 
   Zachęcamy do włączenia się 
w zabawę wraz z dzieckiem. 

5.„Nożyczkami rachu, ciachu” – zabawy z nożyczkami. 
     Nauka prawidłowego trzymania nożyczek i posługiwania się nimi, wyrażanie radości
     z wykonanej pracy.

6.„Zawody” – układanie ilustracji z części. 
     Dziecko układa z pociętych elementów ilustracje zawodów.


                           

12.06.2020 r.

Temat dnia: Bezpieczne zabawy ze zwierzętami.

1.Rozmowa na temat swoich ulubieńców, przyjaciół domu, czyli zwierząt hodowanych
   w domach.

   Rodzic zadaje pytania, a dziecko odpowiada.

- Jakie zwierzęta ludzie hodują w domach?
- Których zwierząt nie hoduje się w domu?
- Dlaczego hodujemy zwierzęta w domach?
- Co powinniśmy zapewnić tym zwierzętom?

Rodzic mówi  o zasadach zachowania bezpieczeństwa wobec nieznanych
zwierząt. W tym celu  pyta np.

- Jak mogą zachowywać się zwierzęta (spotkane na ulicy, podwórku)?
- O czym powinniśmy pamiętać w kontakcie z nieznanym zwierzęciem?
  (nie drażnić; stoimy spokojnie i bez ruchu, gdy pies nas wącha, nigdy
  nie dotykamy nieznanych zwierząt; gdy chcemy pogłaskać psa zawsze musimy
  o to zapytać jego właściciela);

- Jak powinniśmy się zachowywać, gdy podczas spaceru widzimy za ogrodzeniem psa?
  (trzymamy ręce z dala od ogrodzenia, za którym jest pies);

- Jak powinniśmy się zachowywać, gdy podczas pobytu w zoo oglądamy zwierzęta
  na wybiegu, np. słonia, lwa, foki? (w zoo stoimy w wyznaczonych miejscach);

- Jak należy się zachować, gdy atakuje nas pies?

Rodzic pokazuje dziecku  pozycję, jaką należy przyjąć, gdyby przypadkiem 
  zaatakował  pies – przede wszystkim nie należy uciekać, trzeba rzucić się na ziemię,
  skulić się, chowając głowę pomiędzy ramionami – pozycja bezpieczna – gdy pies
  na nas skacze zwijamy się w kłębuszek – dziecko klęczy, głową dotyka podłogi,
  ręce przyciągnięte do tułowia, kciuki schowane w pięści, pięści przyciśnięte 
  do uszu). 

Video Prezentacja – „Pozycja bezpieczna, gdy zaatakuje pies”.

2. Zestaw zabaw ruchowych:

„Papugi” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 
   Dziecko i rodzic  odgrywając  role  papugi latają po sali (biegają, machając rękami). 
   Na hasło: „Papuga w klatce” – zatrzymują się i stoją w bezruchu”. Na hasło:
   „Papuga 
na wolności” – biegają po pokoju , machając rękami.

Ćwiczenia rozgrzewające:

-Marsz:
- jak czaple (wysoko kolana);
- jak wróbelki (na placach);
- jak bociany (na piętach);
- jak pingwiny (na zewnętrznej stronie stopy);
- krążymy ramionami w przód (jak do lotu);
- krążymy ramionami w tył.
- skłon w przód i wyprost;
- wyciągamy ramiona przed siebie, wykonujemy 5 przysiadów;
- skaczemy jak pajacyki;

 Kładziemy się na plecach:
- ręce jak skrzydełka – jazda na rowerze;
- ręce rozłożone na bok – przenosimy ugięte kolana na prawą stronę i wytrzymujemy
  5 sekund, na lewą – wytrzymujemy 5 sekund (wykonujemy 5 powtórzeń, bez
  odrywania pleców od podłogi);

- ręce wzdłuż tułowia, kolana ugięte, stopy na podłodze. Unosimy biodra do góry,
  wytrzymujemy 3 sekundy.

„Papugi” – zabawa naśladowcza.
 Rodzic  wykonuje dowolne ruchy –  dziecko  je naśladuje( można zamienić się rolami.

„Kotek  i myszka” – dziecko – myszka, rodzic  kot – chodzi na czworakach. Na hasło:
„Idzie kot” – dziecko   nie rusza się. Kot chodzi po sali i patrzy czy  myszka, się
  nie poruszyła.

 „Królicze skoki” – dziecko  robi przysiad podparty.Na sygnał „królik skacze”–
   udaje  króliczka.

„Piesek niesie kość” – zabawa ruchowa na czworakach. 
  Dziecko ma dowolną maskotkę i staje w pozycji na czworakach. Na hasło:„Piesek  niesie 
  kość”– dziecko wkłada  sobie maskotkę  pod brodę i dociska do szyi. W tej pozycji
  stara się przenieść maskotkę w  inne miejsce.

 „Zabawy psów z piłkami”. 
   Dziecko dostaje piłkę i naśladuje  zabawę psa  z piłką:

   - bieganie (na czworakach) wokół piłki;
   - popychanie piłki głową, poruszając się na czworakach;
   - popychanie piłki raz jedną ręką  – raz drugą.

„Kocie drogi” – zabawa naśladowcza. Dziecko  zamienia  się w kota: chodzi  po pokoju 
  na czworakach.Rodzic  mówi co ma robić kotek, a dziecko to wykonuje: pije  mleko
  z miseczki, robi koci grzbiet, kładzie  się na plecach i bawi  kłębkiem wełny, poluje 
  na myszkę, zwija się w kłębek i zasypia.

Ćwiczenie oddechowe – dziecko  leży na plecach.Wykonuje  wdech nosem, wydech – ustami.

W wolnym czasie proponujemy obejrzeć film lub bajkę.

                        

10.06.2020 r.

Temat dnia: Papuga

 1.„Kolorowe papugi” – zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi.
       Utrwalenie znajomości 
kolorów podstawowych (załącznik)

       Rodzic prezentuje dziecku zdjęcia papug i  prowadzi swobodną rozmowę
       o wyglądzie papug, 
zwracając uwagę na ich ubarwienie (dziecko stara się
       podawać nazwy kolorów), dzioby,
naturalne miejsce zamieszkania. Rodzic
       opowiada,że papugi, które żyją w naszych domach 
lub w zoo muszą być
       chronione w klatkach bądź zamkniętych pomieszczeniach, duże klatki

       nazywają się woliery. Papugi żywią się różnymi  nasionkami; są roślinożerne. 

2.Zabawa logopedyczna „ Papuga mówi”.
   - rodzic wypowiada różne wyrazy, a dziecko 
głośno i wyraźnie je powtarza.
     Można sylabizować (wyklaskiwać, wytupywać wyrazy).

 3.Wysłuchanie piosenki „ Ara papuga dzika” lub „ Papuga”.
    Swobodne wypowiedzi Dzieci 
na temat treści płynących z piosenek.

    Można po wysłuchaniu piosenki odnieść się do kulturalnego zachowania
    (nie mówimy „co”) i 
porozmawiać z dzieckiem o różnych sytuacjach
     z życia codziennego.

      - Śpiewające Brzdące - Ara papuga dzika
      - Papuga
 
4.Ćwiczenie oddechowe „ Piórka papugi ” – rozwijanie fazy wydechowej.
    Potrzebne: słomki, kolorowe piórka lub kawałki bibuły, talerzyki (w miarę możliwości).
    Dziecko próbuje za pomocą słomki przenieść piórko / kawałek bibuły/serwetki /
    papieru 
na talerzyk.Potem zdmuchuje z talerzyka papierki ( z różnym stopniem
    natężenia: wolno, szybko, mocno,
słabo…).
    Zachęcamy dziecko do posprzątania po zabawie.

5. Praca plastyczna „Papuga”: malowanie palcem farbami (załącznik).

6. Zabawy z językiem angielskim: „Mam zwierzaka

                XIX  Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom 

             „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”- dzień drugi

                      Zapraszamy na stronę główną przedszkola.

          
                        
09.06.2020 r.

Temat dnia: Kot

1.Słuchanie wiersza, pt. „Kotek” Ewy Burakowskiej (czytanego przez rodzica). 
   Pomocne mogą być obrazki  ( znane i mniej znane koty)

Popatrzcie jak kotek się myje
jedną łapkę,
drugą łapkę,
mordkę, nosek, szyję.
Potem myje brzuszek,
nie opuści uszek,
Już nie wspomnę o ogonku,
Bo ten umył na początku.
Nie chcę robić brzydkich plotek
Ale mógłby uczyć kotek,
jak się trzeba myć,
żeby zdrowym być.

Rozmowa na temat przeczytanego wiersza:
-Kto występuje w wierszu?
-Jakie części ciała mył kotek?

 3."Dzień kota Fifka"- opowieść ruchowa.
      Rodzic  opowiada, a dziecko  naśladuje zachowanie kota. 

"Opowiem Ci dzisiaj, co lubi robić kotek Fifek. Kot Fifek lubi spać. Położył się na dywanie. Najpierw spał na jednym boku, później na drugim boku, a później na plecach (dziecko kładzie się na podłodze, leży na boku, przekręca się n a drugi bok, leży na plecach). Kiedy już się wyspał, poczuł głód. Postanowił pójść do swojej miski i coś zjeść (idzie na czworaka w różnych kierunkach, zatrzymuje się i naśladuje wylizywanie miski). Najedzony kot Fifek postanowił pójść na spacer. Wyszedł na podwórko i wdrapał się na drzewo (w przysiadzie naśladuje powolne wspinanie się na drzewo, przechodząc do pozycji stojącej, we wspięciu na palcach). Ale drzewo było duże, a kot mały. Nie udało mu się wejść. Usiadł pod drzewem i smutno miauczy (siada i naśladuje miauczenie kota). Po chwili znowu zaczął spacerować po podwórku (chodzi na czworaka w różnych kierunkach, przekracza lub omija przeszkody – rozłożone poduszki). Potem położył się na brzuchu i obserwował okolicę (leży na brzuchu, opiera dłonie na podłodze, prostuje ręce i unosi głowę  jak najwyżej, spogląda raz w jedną, raz w drugą stronę). Późno już, jestem bardzo zmęczony – pomyślał Fifek – wracam do domu. Czas spać (kładzie się na podłodze i zwija się  w kłębek).

4.Gimnastyka narządów mowy – „Obiad kotków”
    Rodzic wspólnie z dzieckiem   wykonuje określone czynności, np.:
    -kotki  jedzą – układają dłonie w kształcie miseczki, wysuwają język z buzi, 
     wykonują ruchy naśladujące wylizywanie,

    -oblizują z zadowoleniem górną wargę, potem dolną, następnie górną i dolną 
     jednocześnie  w prawą stronę , potem w lewą,

    -po jedzeniu myją ząbki górne językiem, potem dolne,
    -okazują zadowolenie – mruczą, uśmiechając się ze zwartymi zębami i ustami
     rozciągniętymi na boki.

 
5.„My jesteśmy kotki dwa”- nauka piosenki i zabawa w kole.

 1.My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1
    każdy z nas dwa uszka ma. / 2x - robienie uszek z dłoni i zginanie ich
    A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki
    każdy z nas dwa uszka ma.- robienie uszek z dłoni i zginanie ich
2.My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1
   każdy z nas dwa oczka ma. / 2x- wskazywanie na swoje oczy
   A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki
   każdy z nas dwa oczka ma.- wskazywanie na swoje oczy
3.My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1
  Każdy z nas wąsiki ma. /2x- układanie z placów wskazujących wąsów
  A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki
  każdy z nas wąsiki ma.- układanie z placów wskazujących wąsów
4.My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1
   każdy z nas pazurki ma. /2x- drapanie po dywanie
  A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki
  każdy z nas pazurki ma.- układanie z placów wskazujących wąsów
5.My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1
   każdy z nas dwie łapki ma. /2x- pokazywanie dłoni i machanie nimi
  A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki
  każdy z dwie łapki ma.- pokazywanie dłoni i machanie nimi

 6. "Myszka"- masażyk relaksacyjny.
       Rodzic  mówi tekst i wykonuje ruchy na plecach  dziecka. 

Cicho, cichuteńko, w puszystej kurteczce - powoli dotyka pleców dziecka
chodziła raz myszka po gładkiej półeczce.-  w poziomie,
Znalazła ser żółty, ząbkami go zjadła, - ściska plecy,  delikatnie szczypie,
strzepnęła okruszki, - szybko klepie plecy,  naśladuje  strzepywanie,
w kąciku usiadła, okruszki zebrała, - naśladuje zbieranie okruszków jedną ręką,
ząbkami je zjadła. - delikatnie, powoli szczypie,
Po gładkiej półeczce chodziła w kurteczce. - głaszcze, przesuwając ręce ku bokom.

7.Praca plastyczna: Co lubią kotki?
   Rozdmuchiwanie kropli białej farby na kolorowym tle-„Rzeka mleka”. 
   Rodzic na kolorowej kartce papieru robi plamę (mieszamy troszkę białej farby z wodą),
   następnie dziecko  dmucha  plamę na kartce papieru tak, aby powstały różne kształty. 
   Dodatkowo po wyschnięciu można dorysować fantazyjne elementy.
 
8.Zabawy z językiem angielskim: „Mam zwierzaka”.

W wolnym czasie proponujemy dzieciom wysłuchanie bajki , zabawę paluszkową  lub  audycję  telewizyjną  z cyklu  Domowe przedszkole - ,,Koty duże i małe''
   -Sławomir Grabowski, Marek Nejman "Przygody kota Filemona" audiobook.;
   -zabawa paluszkowa „ Kot”;
   - audycja „ Koty duże i małe.

XIX  Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom „Cała Polska czyta dzieciom
   o zwierzętach”- dzień drugi.

                              

                        

08.06. 2020 r.

Temat dnia: Pies

1.Słuchanie opowiadania - ,, Pimpuś'' Anny Świrszczyńskiej

Pies Marka nazywa się Pimpuś. Ten Pimpuś ma brązową łatkę.
– Zgadnij – gdzie?
– Na grzbiecie?
– Nie.
– Na brzuszku?
– Nie.
– Na ogonie?
– Nie.
– No, to gdzie?
– Na nosie.
Pytają się Pimpusia kwiatki:
– Po co ci łatka na nosie?
– Żeby było ładniej.
Więc kwiatki się dziwią i  szepcą jeden do drugiego:
– Ach, ach! Nasz Pimpuś to dopiero elegant!
Pytają się Pimpusia białe chmurki, co płyną po niebie i  zawsze się spieszą:
– Po co ci łatka na nosie?
A Pimpuś robi mądrą minę:
– Żeby było w  nosek cieplej.
Więc chmurki zdziwiły się jeszcze bardziej, płynąc szybko dalej, opowiadały wszystkim:
– Widziałyśmy takiego psa, co nosił łatkę na nosie, żeby mu było cieplej.
Przyszedł raz Pimpuś do kuchni, a  tam mama robi kluski. Pełno mąki na stolnicy. Pimpuś musi zobaczyć,
co to. Wsadził nos w  mąkę, powąchał i  wybiegł na dwór.
A tu wszyscy w  krzyk:
– On już nie ma łatki na nosie!
Idzie Pimpuś do lusterka, patrzy – cały nosek biały.
– Zgubiłem moją śliczną łatkę. Gdzie jej szukać?
Na podwórku – nie ma.
Na ulicy – nie ma.
Usiadł pies i  płacze. Łzy mu ciekną – kap, kap. Po kosmatej mordeczce, po nosie. Otarł je łapą.
A tu wszyscy w  krzyk:
– Pimpuś znowu ma łatkę na nosie!
Fiu, jak się ten Pimpuś cieszył! Chwycił w  pysk ogon i  kręcił się w  kółko.
Wybiegł Marek, pan Pimpusia. Wziął go na ręce i  zaczął się śmiać:
– Pimpuś, jesteś strasznie głupi pies, ale cię kocham!
Po wysłuchaniu utworu rodzic zadaje pytania dotyczące treści: O kim była mowa w  opowiadaniu?; Jak wabił się piesek?; Gdzie miał brązową łatkę?; Co się stało z  łatką po wizycie w  kuchni?; Gdzie szukał łatki Pimpuś?; Czy ją znalazł?; Co powiedział pan Pimpusia o  swoim piesku? 

2.Zabawa ruchowa - ,,Mały pies - duży pies''
   Dziecko swobodnie porusza się przy znanej piosence. Na przerwę w  muzyce zatrzymuje
   się i  czeka na hasło rodzica.Jeśli usłyszy: Duży pies! przysiada na dywanie i  naśladuje
   niskie,grube: Hau, hau. Jeśli usłyszy: Mały piesek! – wspina się na palce, macha
   „łapkami” i  wydaje wysoki, piskliwy dźwięk: Hau, hau!


3.Zabawa  dźwiękonaśladowcza:Piesek Elżbieta Szwajkowska.

     Warczy piesek wrrrrr!
     Brzmi to strasznie – brrrr!
     Niech już tak nie warczy,
     warczenia wystarczy
     Psy skowyczą, ujadają,
     wyją, skomlą lub szczekają.
     Gdy są psy zadowolone,
     każdy macha swym ogonem.

Rodzic czyta wierszyk i wspólnie z dzieckiem powtarza wyrazy dźwiękonaśladowcze
(brrrr, wrrrr...)

4. Zabawa  matematyczna „Kosteczki” 
    - ćw. umiejętności przeliczania, ustalenie, że gdy dodajemy  – jest więcej,
       a gdy odejmujemy – jest mniej.

Nasz piesek dostał kości – rozsypujemy garść np. makaronu.
 Ile mamy kości?- próba przeliczenia z ustawianiem „kości” (sprawdzamy, w jakim zakresie przelicza dziecko, by potem taką liczebnością kości operować w zabawie)
 Damy pieskowi 6 kości. - rodzic kładzie kolejne kostki i liczy (jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ).
Piesek zjadł 2 kości - pokazujemy jak piesek zjada i zabieramy dwie (liczymy razem: jeden, dwa) – rodzic zabiera 
Zostało mu … - liczymy razem: jeden, dwa, trzy, cztery –cztery
 Teraz dziecko – bawimy się wymyślając różne sytuacje, np.
Piesek zjadł dwie kości...
Przyszedł gospodarz i dał mu...
Ktoś zabrał pieskowi...

 5.Zabawa konstrukcyjna  "Budujemy budę".
    - Z jakich materiałów moglibyśmy zbudować budę dla naszego pieska?  
    - Można ją wykonać z klocków różnego rodzaju. Jeśli dziecko wyjdzie
       z ciekawą inicjatywą pochwalmy je za to, ale jeśli z jakichś powodów
       jego pomysł będzie niemożliwy do realizacji wytłumaczmy dlaczego
       i zaproponujmy inne rozwiązania - rozwijanie kreatywności,pochwalanie
       twórczych rozwiązań.

 
 W wolnej chwili proponujemy obejrzeć rasy psów dla dzieci).

                                      XIX  Ogólnopolski Tydzień czytania dzieciom

                                    „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”

                                      Zapraszamy na stronę główną przedszkola.

              


                               
05.06.2020 r.
 
Temat:Dzień radości
 
1. Kubusiowe opowieści o przyjaźni.
    Po obejrzeniu krótkiej bajki o przyjaźni rodzic rozmawia z dzieckiem na ten temat.
    Może zapytać o jego najlepszego przyjaciela, o ulubione zabawy, o to, co sprawia
    dziecku radość, co chciałby najbardziej robić wspólnie z przyjacielem, co z rodzicem,
    co z rodzeństwem.

 
2.„Ile zwierzaków” – zabawa dydaktyczna.
     (załącznik – karta pracy) 

 
3„Wesoły świat dzieci” – praca plastyczna. 
     -malowanie kredkami pastelowymi, ołówkowymi lub farbami. Można użyć plasteliny.
      Technika dowolna. W nawiązaniu do wspólnej rozmowy z rodzicem dziecko może
      narysować,to co go cieszy: przyjaciela, zabawki, ulubione zwierzątko, itp. Sugerowana
      podpowiedź i pomoc rodzica w wykonaniu kolorowej pracy plastycznej.
      Poprosimy o zdjęcia na stronę przedszkola.
(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 
4.„Dzieci świata” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence.
    Wcześniej dziecko wystukiwało rytm piosenki, teraz niech do niej się porusza,
    potańczy, niech samo improwizuje i bawi się wspólnie z rodzicem.                               

 04.06.2020 r.

Temat : Zabawy z różnych stron świata.

1.Dzieci świata – osłuchanie z piosenką.
   Rozmowa na temat tego, że dzieci na całym świecie, pomimo różnic,
   wszystkie lubią się bawić i śmiać, w nawiązaniu do treści piosenki.
 

2.
„Bańki mydlane” – gimnastyka buzi i języka.
     Jeżeli dziecko ma możliwość puszczania baniek mydlanych będzie to
     dla niego dobrą zabawą z rodzicem i jednocześnie ćwiczeniem oddechowym
     usprawniającym mowę.

3.„Najmniejsza – największa” – zabawa dydaktyczna.
     Można wykorzystać zabawki, które były użyte do zabawy „Duże- małe”,
     ale trzeba wzbogacić zbiór o jeszcze jeden element pośredni, tak , aby
     dziecko mogło wskazać , która zabawka jest największa, a która najmniejsza.
     Rodzic prosi : wskaż największą, a teraz wskaż najmniejszą.
     Można zmieniać zbiór zabawek w tym zadaniu. Można wykorzystać również
     inne sprzęty dostępne w domu. 

4.Zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence "Dzieci świata"
   Wystukiwanie lub wyklaskiwanie rytmu piosenki.

5.Lepienie z plasteliny na temat dowolny.
   Można zrobić zdjęcie pracy i przesłać adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                              

03.06.2020 r.

Witam nasze „Papużki” i ich Rodziców zapraszam dzisiaj do podróży po świecie.
A więc odliczamy  3,2,1 …  i zaczynamy.

Temat dnia : „Wędrówki po świecie”.

1.„Różne strony świata” – praca z obrazkami.
        poznanie wyglądu, zwyczajów i tradycji wybranych dzieci z różnych stron
        świata.
        Rodzic pokazuje dziecku dzieci z różnych stron świata na obrazkach.
        Rozmawia o ich ubiorze,różnicach i podobieństwach w wyglądzie (złącznik
        obrazki dzieci z różnych stron świata).Następnie pokazuje dziecku różne
        domy. Rozmawia z dzieckiem czym one się różnią, jak wyglądają. Mówi,
        o tym,że dzieci na całym świecie mieszkają w różnych domach.
        (załącznik obrazki różnych domów).

2.„Ona i ja” – słuchanie wiersza H. Ochockiej.
         Rodzic czyta wiersz:

   Ona ma czarne brwi i warkoczyk.
   Ja rudą grzywkę,
   niebieskie oczy.
   Ona rozsądnie
   zawsze coś powie,
   A o mnie mówią,
   że mam pstro w głowie.
   Ona chce śpiewać,
   rozmawiać, czytać,
   A ja bym w piłkę
   grała i kwita.
   Więc cóż wspólnego Jest między nami?
   Chyba to, żeśmy PRZYJACIÓŁKAMI.

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat, tego, że pomimo różnic można być
dobrymi przyjaciółmi.

3.Operowanie pojęciem tyle samo.
   Rodzic układa dwa zbiory, np. kredek lub guzików.Otacza je sznurkiem,
   paskiem,lub układa w obręczach.
Do jednego  i drugiego wkłada tyle samo
   elementów.Początkowo może położyć po dwa. Dziecko przelicza 
wspólnie
   z rodzicem lub samodzielnie. Rodzic zadaje pytanie gdzie jest więcej?
   Może podpowiedzieć,
że w jednym i drugim jest tyle samo, jeżeli dziecko
   samo tego nie powie.Następnie można zwiększyć 
liczbę elementów w każdym
   zbiorze do pięciu i znowu po przeliczeniu zadać to samo pytanie. Rodzic 
   może też zabrać z jednego zbioru jeden element i sprawdzić czy dziecko
   rozpozna, że w obydwu zbiorach 
 nie jest tyle samo elementów.

4.„Ona i ja” – rysowanie postaci z jednoczesną recytacją wiersza.
     Rodzic odczytuje wiersz.Dziecko powtarza, to co mówi i rysuje na czystej kartce.

5.„Kółko graniaste” – tradycyjna zabawa muzyczno-ruchowa.
   „Jedzie pociąg” –   zabawa ruchowa.
     Rodzic z dzieckiem (ewentualnie z rodzeństwem) bawią się w kole.

6.Obserwowanie przyrody w trakcie spaceru z rodzicem.

7.Zabawy z językiem angielskim- Jeśli jesteś szczęśliwy.

                               Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia.


                             

02.06.2020 r.

Temat dnia: Przyjaciele

1.„Zwierzęta” – rozwiązywanie zagadek.
     Dziecko słucha zagadki czytanej przez rodzica, następnie odpowiada
     na zadane w niej pytanie.

 Zagadki o zwierzętach

1.Szczeka, merda ogonkiem i cztery łapy ma,
       więc pewnie wiesz, że na myśli mam... (psa)

2.Ma duże oczy, miauczy i w głowie mu psota,
       czy już wiesz, że chodzi mi o... (kota)

   3.W piórka ozdobne, śpiewają,
      w gałęziach drzew ich igraszki.
      Ty już wiesz, że są to... (ptaszki)

   4.Królem zwierząt jest, w Afryce mieszka.
      Boi się go każdy roślinożerny koleżka,
      Gdy na niego zapoluje, poleje się krew,
      a ty już wiesz, że ten drapieżnik to... (lew)

   5.Ma długie nogi i szyję, i skórę w łatki.
      Zajrzy do najwyższego okna każdej afrykańskiej chatki.
      Jej nazwa rymuje się z "szafa",
      więc już wiesz, że to... (żyrafa)

2.„Duże – małe” – zabawa dydaktyczna; rozróżnianie wielkości.
     Wykorzystując różne domowe przedmioty i zabawki rodzic dobiera je tak,
     aby jedne były duże, a drugie małe. Dziecko przygląda się i określa, która
     jest duża,
 a która mała. Można ułożyć na przemian duża, mała, duża, mała,itd.

3.Kolorowanie obrazka przedstawiającego pieska w nawiązaniu do zagadek
   o zwierzętach.
 (załącznik kolorowanki psa)


4.Zabawy ruchowe: naśladowanie poruszania się zwierząt i wydawania odgłosów
   przez psa, kota, zająca, ptaka, słonia.


5.Zabawy z językiem angielskim-Jeśli jesteś szczęśliwy...


                              

01.06.2020 r.

Witamy Was Kochani.
Poniedziałek 1 czerwca to Święto wszystkich Dzieci. 
Życzymy naszym cudownym Papużkom zdrówka, samych radosnych dni, wielu miłych
kolegów i koleżanek, dużo zabawek i wspaniałych przygód. 
Przesyłamy Wam mnóstwo uścisków- wychowawczynie: 
Natalia Kaźmierska, Agnieszka Dębska i Martyna Wincek-Herman.

Temat : Mój ulubiony kolega/ koleżanka

1.„Bawimy się w teatr” –zabawy parateatralne.
      Wykorzystując różne ubrania rodzic z dzieckiem przebiera się i wciela                
      w różne role, np. jest królewną, księciem, rycerzem, smokiem, marynarzem.
      Przedstawia co ustali wspólnie z dzieckiem, ulega swojej wyobraźni (pełna dowolność-
      liczy się dobra zabawa)

2.Chcę mieć przyjaciela-słuchanie opowiadania D.Niewoli.

Mam na imię Nosalek. Tak nazwały mnie przedszkolaki, bo mój ogromy, czerwony
i wesoły nochal sterczy jak u Pinokia.

Jestem pajacem i zajmuję miejsce na największej wersalce w przedszkolnym kąciku lalek.
Obok mnie mieszka misio – Krzysio, który ma oczy z guzików – jedno zielone, a drugie granatowe.
Powiem wam w sekrecie, że Krzyś był kiedyś bardzo smutnym misiakiem. Siedział tak sobie
na wersalce i siedział. I nikt nie chciał się z nim bawić.

Dziewczynki tuliły lalki w pięknych sukienkach, woziły je na spacery wózkami i karmiły plastelinowymi ciasteczkami. Chłopcy byli zajęci budowaniem garaży i autostrad dla samochodów.
A miś – siedział na tej swojej wersalce i wzdychał :
- Kiedy ktoś mnie przytuli?
Raz nawet odważył się i wyszeptał:
- Basiu, zabierz mnie na spacerek.
Ale dziewczynka albo nie usłyszała, albo nie miała ochoty spacerować.
- To przez te twoje śmieszne oczy – mówiły lalki. – Jedno inne, drugie inne!
- Ale przecież serduszko mam takie samo jak wszystkie misie: pluszowe – szeptał Krzyś
i wycierał smutne łezki, które kapały z granatowych oczu.

Nawet lalki nie chciały z nim rozmawiać.
Właśnie wtedy do przedszkolnej sali przyszedłem ja, Nosalek.
Posadzono mnie obok misia – Krzysia, który uśmiechnął się do mnie i nieśmiało spytał:
- Będziemy przyjaciółmi?
- Na pewno - krzyknąłem uradowany, bo też bardzo chciałem mieć przyjaciela.
- Naprawdę? – spytał zdziwiony Krzyś. – Bo ja mam takie śmieszne oczy.
- A ja mam duży nos – roześmiałem się. Chwyciłem misia za pluszową łapkę.
Mocno, ile tylko miałem siły.

3.Rodzic zadaje pytania związane z przeczytanym opowiadaniem:

   - Kto opowiadał o tym, jak zdobył przyjaciela?
   - Kim był przyjaciel Nosalka?
   - Dlaczego nikt nie bawił się z misiem?
   - Jak czuł się miś kiedy nikt nie chciał się z nim bawić?
   - Czy dobrze jest mieć przyjaciela?

4.Co widzę z okna-obserwowanie roślin,ptaków.
   Rozmowa z rodzicem na temat zaobserwowanych zjawisk przyrodniczych.

5.„Ubieranie kolegi, koleżanki” – dorysowywanie elementów twarzy do obrazka.
     Rodzic rysuje na kartce zarys twarzy. Zadaniem dziecka jest dorysować oczy, uszy,
     usta,nos.

6.„Pieski” – zabawy paluszkowe z wierszem M. Barańskiej.

      Wszystkie pieski spały (zaciśnięta dłoń).
      Pierwszy obudził się ten mały (otwieramy mały palec).
      Mały obudził średniego,

      który spał obok niego (otwieramy drugi palec).
      Gdy średni już nie spał,
      to duży też przestał (otwieramy trzeci palec).
      Trzy pieski się bawiły,
      czwartego obudziły (otwieramy czwarty palec).
      Cztery pieski szczekały,
      piątemu spać nie dały (otwieramy kciuk i machamy całą dłonią).

7.„Lusterka” – zabawa naśladowcza w parze z rodzicem.
     Dziecko staje naprzeciwko rodzica. Rodzic pokazuje określone gesty rękami, mimiką,
     ciałem. Dziecko naśladuje jak odbicie w lustrze. Następnie zamiana ról.

              
                          

                                CZERWIEC

1.Przyjaciele z różnych stron
2.Domowi ulubieńcy
3.Kim będę kiedy dorosnę
4.Kolory lata

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Zapoznanie z różnorodnością otaczającego dziecko świata.
Zapoznanie z różnymi kulturami na świecie ze szczególnym uwzględnieniem świata dzieci.
Wdrażanie do opieki nad  zwierzętami domowymi oraz do bezpiecznej zabawy z nimi.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Poznanie różnych zawodów i funkcji społecznych.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.


            

29.05.2020 r.

Temat dnia: Mamo, Tato pobawmy się razem.

1.Powitanie do piosenki "Głowa, ramiona...".
   Rodzic prezentuje utwór korzystając ze strony internetowej. 

2.Zabawy ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
    "Zabawy z rodzicami " – Mama lub Tata zaprasza dziecko do wspólnej zabawy.
       -Powitanie dziecka z rodzicem: rękami, nogami, łokciami, pośladkami, noskami.
       -Dziecko i rodzic siadają plecami do siebie i pocieramy się wzajemnie.
       -Nadal siedzą tyłem do siebie, chwytają się pod łokcie i rodzic naciąga dziecko
         na swoje plecy.

       -Rodzic wykonuje klęk podparty. Dziecko przechodzi pod tak skonstruowanym
         "domkiem".

       -"Worek" - dziecko leży na plecach, zaś rodzic ciągnie je po podłodze, trzymając
           za nogi.

       -Relaks w "foteliku". Dziecko siedzi pomiędzy nogami dorosłego, jest obejmowane
         przez niego rękoma i kołysane.

3.Zagadki „ Co słychać w domu”.
    Wysłuchanie dźwięków czynności najczęściej wykonywanych przez mamę i tatę 

     w domu i nazywanie tych czynności przez dziecko.
     ( 06-krojenie,smażenie,gotowanie wody w czajniku,zmywanie naczyń;
        17-odkurzacz,suszarka do włosów,pralka)

4.Karta pracy „ Moi Rodzice” (załącznik).
   Spójrz na obrazek,
   -Powiedz czego brakuje w portrecie u mamy,
   -Powiedz czego brakuje w portrecie u taty.
    Zadaniem dziecka jest dorysować brakujące szczegóły i  pokolorować 
    serduszka na czerwono.

            

28.05.2020 r.

Temat dnia: Mój tata

1."Mój tata"-słuchanie wiersza Bożeny Formy.

     Rodzic czyta dziecku wiersz.

     Chodzimy z tatą na długie spacery,
     mamy wspaniałe dwa górskie rowery.
     Po parku na nich często jeździmy
     i nigdy razem się nie nudzimy.
 
     Gdy mroźna zima nagle przybywa
     i ciepłym szalem wszystko okrywa,
     bierzemy narty i śnieżne szlaki
     wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki.
 
     Często chodzimy razem do kina,
     lubimy obaj gdy dzień się zaczyna.
     Takiego mieć tatę to wielkie szczęście –
    życzeń mu składam dziś jak najwięcej.
 
Po wysłuchaniu utworu rodzic zadaje dziecku pytanie
dotyczące treści wiersza:
 Co robiły dzieci z tatą w wierszu?

2.Zabawa słownikowa „ Kim jest mój tata?”.
   Rodzic prosi dziecko, aby opowiedziało  o swoim tatusiu:
   Co robi, Kim jest z zawodu,  Co lubisz robić ze swoim tatą.

3.Zabawa ruchowo – naśladowcza „Wiosenne porządki z tatą”.
   Rodzic opowiada, jakie czynności można wykonać   wspólnie z tatą podczas
   wiosennego sprzątania, np. odkurzanie, zamiatanie, trzepanie dywanów,
   mycie okien. Dziecko stara się naśladować czynności wymienione przez rodzica.

4.„Magiczne pudełko” – zabawa sensoryczna.
     Rodzic ma przygotowane rekwizyty ( w miarę możliwości): nożyczki, szczotka-
     zmiotka,bandaż, łyżka, mały samochodzik, długopis, książka itp. (związane
     z zawodami rodziców). Dziecko wkłada ręce do pudełka i bez wyciągania
     przedmiotu, próbuje odgadnąć jego nazwę. Po nazwaniu przedmiotu wyjmuje go.
     Rodzic mówi Tata  ma samochód i jest…. Dziecko odpowiada kierowcą,  a gdy
     dziecko nie może skojarzyć przedmiotu z danym z zawodem, rodzic ukierunkowuje
     dziecko dodatkowymi pytaniami.

5.„Korona dla taty” –wykonanie zadania z pomocą mamy (szablon korony – załącznik).
     Sklejenie i ozdobienie korony dla taty. Można wykorzystać papier kolorowy, sreberko,
     klej 
( w miarę możliwości materiałów dostępnych w domu”).

             

27.05.2020r.

Temat dnia: I ja pomagam mamusi.

1.Ćwiczenia logopedyczne.
   Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek rodzica:
   
   a.Całuski dla mamy (wargi mocno ściągnięte do przodu, lekko się rozchylają)
   
   b.Obraz dla mamy (okrężne ruchy języka wokół warg– rysowanie słońca)
   
   c.Szeroki uśmiech dla mamy (mocne rozciąganie warg na boki)
   
   d.Minki mamy (dzieci pokazują mimiką różne stany emocjonalne mamy:
      smutek,radość,
złość, zdziwienie)

2.”Pomogę mamusi” –osłuchanie z piosenką.     
     Rodzic prezentuje utwór korzystając ze strony internetowej.
                        

                                
Pomogę mamusi
                       
                       sł. Hanna Ożogowska,
 muz. Kiesewetter     
             Choć mam rączki małe i niewiele zrobię
     
            Pomogę mamusi niech odpocznie sobie (x2)
   

            Zamiotę izdebkę, wymyję garnuszki
     
            Niech się tu nie schodzą łakomczuszki muszki (x2)
     

            I braciszka uśpię w białej kolebusi
     
            Chociaż w tym pomogę kochanej mamusi (x2)

Rodzic wyjaśnia dziecku trudne słowa: izdebka, kolebusia.
Po wysłuchaniu utworu rodzic zadaje pytania dotyczące treści:
 
Co robiły dzieci w piosence?
 
Jak one pomagały swojej mamie?
 
Dlaczego należy pomagać mamie?

3.Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence „Pomogę mamusi”.   

    Dziecko realizuje treść piosenki ruchem, można wykorzystać link
    do strony z piosenką.
    
   
   Choć mam rączki małe i niewiele zrobię.                  
     
   Pomogę mamusi niech odpocznie sobie.
                               
                                          Dziecko wyciąga rączki przed siebie i potrząsa nimi.
   
   Zamiotę izdebkę, wymyję garnuszki.
                               
                                         Dziecko udaje, że trzyma w rękach miotłę i zamiata;
                                         później obiema rękami myje garnuszek.
   
   Niech się tu nie schodzą łakomczuszki muszki.
                             
                                        Dziecko wymachuje rączkami naśladując odganianie muchy.
   
   I braciszka uśpię w białej kolebusi,
   
   chociaż w tym pomogę kochanej mamusi.
                           
                                      Dziecko przed sobą splata ręce i udaje kołysanie dziecka.

4.„Układamy zabawki  w pokoju”.
    – zadaniem dziecka jest pogrupować zabawki według rodzaju w swoim
       pokoju i poukładać na półkach.Dziecko wybiera jedną zabawkę i umieszcza
       na odpowiedniej półce. Dziecko przelicza zabawki na każdej
       z półek  (liczenie w zakresie dostępnym dziecku), określa ich liczbę liczebnikiem.
       Zadanie wykonuje pod kierunkiem rodzica.

5.Nauka piosenki „Pomogę mamusi” z wykorzystaniem linku do strony z piosenką.

6.Zabawy z językiem angielskim:
   Przypomnienie i utrwalenie członków rodziny            

26.05.2020r.

Temat dnia: Moja mama.

1.„Mama” – zagadka.
     Rodzic czyta treść zagadki,dziecko udziela odpowiedzi.

    „Kto nas kocha tak jak nikt
      i ogarnia całym sercem?
      I do kogo można przyjść
     Z każdym smutkiem jak najprędzej?”(mama)

Podział wyrazu mama na sylaby.Dziecko dzieli na sylaby wyklaskując ma –ma.

2.Słuchanie wiersza Bożeny Formy ''Serduszko''


      Duże, czerwone serduszko
      gorąco świecące słoneczko.
      Od dziecka twego ukochanego
      to prezent dla Ciebie mateczko.
 
      Olbrzymie bukiety kwiatów
      niosą dziś wszystkie dzieci.
      Wietrzyk nucący piosenkę dla mamy
      po niebie przed siebie w dal leci.

Po wysłuchaniu wiersza, Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące jego treści:
- Dla, kogo było czerwone serduszko z wiersza?
-Dlaczego dzieci w wierszu dają swoim mamom kwiaty?
-Jaka to okazja?
-Kto kocha swoje dzieci najmocniej na świecie?

3.Zabawa ruchowo-naśladowcza „Co robi mama”.
   Dziecko naśladuje czynności podane przez rodzica: czesanie, pranie, odkurzanie,
   prasowanie, prowadzenie samochodu itp.

4.Wykonanie prezentu dla mamy (załącznik).
    Pokolorowanie serduszka dla mamy przy  użyciu 
kredek.  Proponujemy również
    w miarę możliwości wykonanie przez dziecko z pomocą taty laurki dla mamy.
    Złożenie życzeń i wręczanie prezentu dla mamy.   

    Proponujemy życzenia dla mamy.

5.Zabawy z językiem angielskim.
   Przypomnienie i utrwalenie członków rodziny.


           

 25.05.2020r.

Temat dnia: Moja rodzina.

1.Słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy pt.”Nasi rodzice”. Rodzic czyta opowiadanie.

„Nasi rodzice”
– Uwaga, uwaga! – zawołała pani Paulina.
– Mam ważne ogłoszenie. Julek nadstawił uszy z ciekawości.
– Niedługo – mówiła pani – będzie ważny dzień, święto waszej mamy, a parę dni później
   święto 
taty.
– Aha, to mojej mamy i taty też będzie święto – pomyślał Julek. – Trzeba coś przygotować,
   żeby 
było świątecznie, ale co?
– Dziś narysujemy piękne laurki – powiedziała pani.
– Jedną dla mamy, a drugą dla taty – ucieszyła się Martynka.
– Najpiękniejsze na świecie! – zawołał Bartek. – Bo najbardziej ze wszystkich kocham
   mamę i tatę!
– A ja jeszcze kocham swojego braciszka – dodała Martysia. – Chociaż on jest jeszcze
   bardzo 
malutki, to wszyscy go kochamy.
– Mama, tata i dzieci to jest rodzina – wyjaśniła pani. – A w rodzinie wszyscy się kochają.
– A 
babcia i dziadek? – spytał Franio. – Czy to też rodzina?
– Oczywiście – przytaknęła pani. – To są rodzice waszych rodziców, oni wszyscy są waszą
   rodziną.
– Rodzice rodziców – zaśmiał się Bartek. – Ale śmiesznie!
– No tak – stwierdziła Martynka. – Przecież moja mama nie mówi do babci: babciu,
   tylko: mamo.
– A mój tato powiedział, że jego mama robi lepsze placki z jabłkami niż moja mama –
   opowiadała 
Asia. – I mama powiedziała, że tata nie zna się na plackach.
– Placki z jabłkami, pycha – poklepywał się po brzuchu Jarek.
– Halo, halo – zawołała pani. – Teraz nie rozmawiamy o plackach, tylko bierzemy się do
   rysowania!
– Strasznie długo będziemy rysowali – narzekał Bartek. – Aż dwie laurki.
– No, zaczynajcie już, bo nie zdążycie – powiedział Julek. – A ja wam coś zaśpiewam.
   Pewnie 
znacie melodię do takiej piosenki o królu...

      Raz pewien król marzenia snuł, wciąż szukał swej królowej.
      Gdy spotkał ją, za rękę wziął, zrobili ślub – i gotowe.
      I zaraz też zechcieli mieć córeczkę i dla niej brata,
      Bo ta królowa i ten król to twoja mama i tata.

Dzieci podśpiewywały pod nosem melodię i rysowały najpiękniej jak potrafią. A Martynka
narysowała rodzicom nawet królewskie korony. To dopiero mama z tatą się ucieszą!
Rozmowa na temat opowiadania , rodzic zadaje pytania dotyczące treści opowiadania:
– O jakim ważnym dniu powiedziała pani przedszkolakom?
– Jaki prezent przygotują dzieci dla mamy i taty z okazji ich święta?
– Co to jest rodzina?

3.Oglądanie obrazka  przedstawiającego rodzinę lub zdjęć swojej rodziny,
    wymienianie osób wchodzących w skład rodziny, nazywanie poszczególnych osób
    w rodzinie (załącznik).

4.''Rodzina” – zabawa paluszkowa z wykorzystaniem utworu Marty Bogdanowicz
   „Rodzina”.    
                        
      Chciałabym, abyś spróbował(a) nauczyć się krótkiej rymowanki „Rodzina” z pomocą
      rodzica.
Jest to wiersz ilustrowany ruchem.Rodzic mówi: Przygotuj rączkę, a właściwie
      paluszki, bo to one będą ilustrowały członków twojej rodziny.         
      Zaczynamy.

           Rodzina
   Ten pierwszy - to dziadziuś.                          rączka zaciśnięta w piąstkę i prostujemy kciuk;
   A obok- babunia.                                            prostujemy palec wskazujący
   Największy- to tatuś.                                     prostujemy środkowy palec
   A przy nim- mamunia.                                  prostujemy serdeczny palec
   A to ja- dziecinka mała!                               prostujemy najmniejszy palec
   A to – moja rączka cała!                              pokazujemy swoją rączkę.

5.Dziecko przelicza członków rodziny występujących w wierszyku przy użyciu palców 
   własnej dłoni lub klocków.
  (liczenie w zakresie dostępnym dziecku).

6.Zabawa ruchowa – bawimy się w naśladowanie.
   -naśladowanie czynności charakterystycznych dla danego członka rodziny np.: 
    mama zmywa naczynia, tata trzepie dywan, babcia robi na drutach, dziadek czyta 
    książkę, brat jeździ na rowerze. Rodzic mówi daną czynność,zadaniem dziecka jest 
    naśladowanie czynności charakterystycznych dla danego członka rodziny.

7.Kolorowanka dla dzieci „Moja rodzina”.
   Pokolorowanie obrazka kredkami. (Kolorowanka w załączniku).
     
             

22.05.2020r.

1.Rozwiązywanie zagadek o mieszkańcach łąki (załącznik ).
       Rodzic czyta treść zagadek, Dziecko podaje nazwę  - rozwiązanie.
       Następnie Rodzic rozkłada (przygotowane ilustracje mieszkańców
       łąki) lub wskazuje na ilustracjach w albumach lub książkach
       przyrodniczych bądź na stronie internetowej, Dziecko nazywa
       wskazane zwierzę.

2.„Mieszkańcy łąki”- zabawa ruchowa przy muzyce.
         Dziecko  ruchem przedstawia wybranego mieszkańca łąki
         (np. ślimak, pszczoła, żaba, bocian,  motyl).

3.Zabawy z wykorzystaniem piosenki „Bzycząca zabawa”. 
       Propozycja na stronie z utworem (jako zabawa paluszkowa) lub
       według własnego uznania.

4.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  z podskokami.
       -Dziecko swobodnie porusza się po podłodze, na hasło: „żaba” –
        wykonuje kilka podskoków,
       -Rodzic wyznacza metę, do której Dziecko przemieszcza się skacząc,
       -„Mała piłka” – „Duża piłka” – dziecko stoi w lekkim rozkroku,
          na hasło „Mała piłka” – wykonuje małe podskoki, na hasło „Duża
         piłka”– podskakuje wysoko,
       -Dziecko leżąc na dywanie naśladuje ruchy pływania z jednoczesnym
         głębokim wdechem nosem i wydechem ustami.


             


21.05.2020r.

Temat dnia: Gąsienica

1.Wysłuchanie wiersza czytanego przez Rodzica oraz krótka rozmowa na temat
    treści wsparta ilustracjami (załącznik) 
„Była sobie gąsieniczka”.
 
     Była sobie gąsieniczka,
     która kiedyś na listeczku
     owinęła się kokonem.
     I zasnęła na słoneczku.
     Kiedy spała, tak myślała:
     "Mieć skrzydełka jak motylki
     musi być niezwykle miło"
     Gdy się wreszcie obudziła,
     jej marzenie się spełniło!
 
Pytania pomocnicze do wiersza:
  - Co robiła gąsieniczka na listeczku?
  - Czym była owinięta? (wyjaśnienie słowa kokon – osłona chroniąca gąsienicę)
  - O czym śniła gąsieniczka?
  - Co się stało kiedy się obudziła?

2.Zabawa ruchowo – rytmiczna: „ Gąsienica” z elementem wzajemnej współpracy.
   Dzieci (w miarę możliwości) tworzą gąsienicę z Rodzicami, Rodzeństwem i recytując
   wierszyk  poruszają się po podłodze.

            Idzie drogą gąsienica.
            Kolorowa tajemnica,
            krótkich nóżek mnóstwo ma.
            Pierwszą robi pa, pa, pa.
            Drugą robi pa, pa, pa itd.

Dzieci przeliczają liczebnikami porządkowymi, wskazując swoje miejsce
w szeregu (pierwszy, drugi, trzeci, czwarty…)

3.Zabawa dydaktyczna „Wiosenne rytmy –  układnie rytmów,  ile jest… ?”
   Rodzic przygotowuje sylwety motyla i gąsienicy – po 6 lub kolorowe koła
   czerwone i zielone – po 6 każdego koloru. Rozpoczyna układanie rytmów
   od łatwiejszych do trudniejszych, Dziecko kontynuuje:

  • M-G-M-G-M-G
  • M-M-G-M-M-G.
Dziecko kontynuuje rytmy, przeliczna ilość poszczególnych elementów, układa
rytmy według własnego pomysłu.
Można dołączyć innego mieszkańca łąki – kreta
( lub koło czarne), ślimaka (lub koło brązowe) i modyfikować zabawę w miarę
możliwości, zainteresowań i chęci Dziecka.

4.Osłuchanie z piosenką „Bzycząca zabawa” .

     I.Na zielonej łące zabawa niebywała,
       stonoga aż wypieków na buzi dostała!

       Z chrabąszczem na trawie wywija piruety.
       Biedronka nie chce z żukiem zatańczyć, niestety.

       ref.:Bzyk, bzyk, bzyk,
              biedronko moja miła,

              Bzyk, bzyk, bzyk,
              z kim byś zatańczyła? x2

     II.Na zielonej łące zabawa doskonała,

         biedronka wnet do tańca pająka wybrała.
         Lecz biedak się speszył, splątały mu się nóżki,
         Przykleił się do sieci i uwolnił muszki.

         ref.:Cyk, cyk, cyk
                biedronko moja miła,

                Cyk, cyk, cyk, 
                z kim będziesz tańczyła? x2
  
   III.Na zielonej łące zabawa wyśmienita,

         motylek z żukiem tańczy tango, choć już świta.
         Tańczą osy, bąki, mróweczek nikt nie zliczy.
         Biedronka sama w kącie swoje kropki liczy.

          ref.:Psyt, psyt, psyt,
                 biedronko moja miła,

                 Psyt, psyt, psyt,
                 zabawa się skończyła. x2


            


20.05.2020 r.

Temat dnia: Pszczoły

1.Rozwiązanie zagadki o pszczole:
     Latem krążę,ile sił.
     Zbieram z kwiatów złoty pył.
Rozwiązanie zagadki, podział wyrazu na sylaby (pszczo-ła) z jednoczesnym wyklaskiwaniem, wytupywaniem, podskakiwaniem.
„Jak wygląda pszczoła?” – krótki opis (załącznik).

2.Oglądanie filmów edukacyjnych o pszczołach z cyklu „Z kamerą wśród pszczół”.
   Główną bohaterką jest pszczoła Kaja, która przeprowadza Dziecko przez świat
   tych pożytecznych i pracowitych owadów. Niezwykle ciekawe i pouczające opowieści.

   Odcinek 1.Dziecko dowie się jak mieszkają, pracują, co jedzą - słowem - jak żyją pszczoły.
   Odcinek 2.W drugim odcinku mini-serialu zrealizowanego przy wsparciu merytorycznym
                    Zakładu Pszczelnictwa w Puławach odwiedzamy pasiekę i przyglądamy się
                    pracy pszczół.

   Odcinek 3.Dziecko dowie się m. in. co zagraża pszczołom i co można zrobić, żeby
                     im pomóc!


3.„Gdzie jest pszczoła?”.
    Rodzic umieszcza na firance, zasłonce  sylwetę kwiatka oraz wybranego mieszkańca łąki.
    Zadaniem Dziecka jest określenie położenia sylwety owada w stosunku do kwiatka przy
    użyciu pojęć:na, pod, nad, obok, wyżej, niżej.

4.„Ja jestem niedźwiadek” – wierszyk z pokazywaniem.
          Jedna łapka,                               pokazujemy jedną rączkę;
          druga łapka.                               pokazujemy drugą rączkę;
          Ja jestem niedźwiadek.             wskazujemy na siebie;
          Jedna nóżka, druga nóżka,       pokazujemy jedną nogę, drugą nogę;
          a to misia zadek.                        klepiemy się po pośladkach;
          Lubię miodek,                            masujemy brzuszek;
          kocham miodek,                        masujemy brzuszek;
          podkradam go pszczółkom.      machamy rączkami, pokazując jak pszczółki latają;
          Jedną łapką, drugą łapką,         pokazujemy jedną i drugą rękę;
          czasem wciągam rurką.             rączki przykładamy do buzi na wzór rurki.

      Można wykorzystać także zabawy dźwiękonaśladowcze: bzyczenie pszczół- bzzzzz,
      mlaskanie misia podczas jedzenia miodu,mruczenie lub wypowiadanie słów
      świadczących o pysznym miodku – mrrrrrrr, mniam, mniam itp.

5.Praca plastyczna „Pszczółka” z wykorzystaniem  rolki po papierze toaletowym.
   Pracę można wykonać według własnego pomysłu z wykorzystaniem dostępnych
   materiałów w domu.

6.Zabawy z językiem angielskim: Dni tygodnia 

            

19.05.2020r.

Temat dnia: Kret

1.Słuchanie wiersza „Kret”  Michała Jankowiaka czytanego przez Rodzica:

  Kopiec z ziemi zrobi wnet,
     To malutki, zwinny kret,
     Na słoneczko wyjść nie może,
     Musi siedzieć w ciemnej norze.

     W gnieździe pełnym traw i mchu,
     Chrapie głośno podczas snu,
     Pełno dżdżownic ma w spiżarni,
     Zjada je w kreciej jadalni.

     We dnie rusza się niemrawo,
     Rano studnie kopie żwawo,
     Kretowiska konstruuje,
     Dom łapkami swój buduje.

     Krecik zimą się nie leni,
     Drąży w ziemi sieć tuneli,
     W nich calutki kreci ród,
     Znosi ciężki życia trud.

Rozmowa na temat treści wiersza. Rodzic zadaje Dziecku pytania pomocnicze,
na przykład:
    - O jakim zwierzęciu jest mowa w wierszu?
    - Co wykonał kret z ziemi?
    - Co robi kret w dzień?
    - Co najchętniej zjada kret?

Oglądanie ilustracji kreta (załączniki). Wspólny opis wyglądu: czarne futerko, duże,
rozbudowane łapki wspaniale przystosowane do kopania (niczym łopaty), słabo
rozwinięty wzrok, dobrze wykształtowany węch i czucie.

2.Oglądanie filmu ekologicznego o życiu kreta pod tytułem „Po co krety kopią tunele?”.

3.Zabawa ruchowa „Stań we właściwym miejscu”. 
      - rozwijanie orientacji przestrzennej.

Dziecko tańczy przy wesołej muzyce lub swobodnie porusza się po podłodze, 
na przerwę w muzyce lub umówione hasło (na przykład KRET) staje 
we wskazanym miejscu:
   - stań obok stolika,
   - stań przy oknie,
   - stań za krzesłem, fotelem,
   - stań przed drzwiami,
   - stań na brzegu dywanu,
   - stań w rogu pokoju itp.

4.Karta pracy „Droga kreta do łóżka”.
   – ćwiczenie spostrzegawczości (załącznik).

5.Zabawy z językiem angielskim: Dni tygodnia  

Polecamy w wolnej chwili obejrzenie bajki o kreciku.


                  

18.05.2020

Temat dnia: Ślimak

1.Słuchanie wiersza  „Ślimak” Michała Jankowiaka.
   Rodzic czyta dziecku treść utworu, jednocześnie prezentuje ilustracje.

     Kto na plecach nosi domek,
         chodzi z nim po świecie?
         To malutki ślimak Tomek,
         chyba to już wiecie.

         Hej, ślimaku, pokaż rogi,
         chce zobaczyć je mój brat,
        „Nie pokażę ci, mój drogi,
        zaraz pędem ruszam w świat”.

        Idzie wolno ślimak Tomek
        i na grzbiecie dźwiga domek,
        Minął dzień, a może dwa,
        a on dalej w miejscu trwa.

    Ej, ślimaku, gdzie twe nogi,
        nie stój tak pośrodku drogi.
        „Nie chce mi się spacerować
        wolę sobie leniuchować”.

Rozmowa na temat treści wiersza z wykorzystaniem ilustracji lub książek 
przyrodniczych i albumów. Rodzic może posłużyć się pytaniami pomocniczymi
do wiersza:
   - Kto nosi na plecach domek?
   - Jak ma na imię ślimak?
   - Czym tak naprawdę jest domek ślimaka?
   - Dokąd wybierał się Tomek?
   - Czy Tomek poszedł w świat?

2.Praca z utworem „Ślimak pokaż rogi” - piosenki dla dzieci.
 
    Po wysłuchaniu utworu Rodzic zadaje pytania dotyczące treści utworu:
       - Jakie części ciała miał pokazać ślimak?
       - Jakie warzywa i owoce dostał ślimak?

3.Zabawa ruchowa „Szybko-wolno”.
     Rodzic włącza Dziecku w miarę możliwości raz wolną, raz szybką muzykę 
     obserwując,
jak zmieniają się jego ruchy. Zadaniem Dziecka jest reagowanie
     ruchem na zmianę tempa
 i dynamiki dźwięków. Do tego zadania możemy
     również użyć instrumentów muzycznych 
lub własnego głosu, nucąc wolną,
     cichą melodię a innym razem energiczną, głośną.

4.„Spokojny Tęczowy Jegomość"- praca plastyczna, ślimak z papierowego talerzyka.
      Sposób wykonania na stronie.
      Rodzic wraz z Dzieckiem gromadzi materiały do wykonania ślimaka według
      wzoru podanego na stronie internetowej lub według własnego pomysłu.
      Na papierowy talerzyk,który będzie przedstawiał muszlę ślimaka, przyklejamy
      kwadraciki lub koła z kolorowego papieru – dzięki temu muszla będzie wyglądać
      bardziej efektownie.Możemy też na muszli wykonać inny wzór. Następnie na
      sztywnej kartce odrysowujemy kształt odwłoku i czułków ślimaka, wycinamy
      go i przyklejamy go od spodniej strony muszli.Później z papieru wycinamy
      oczy i przyklejamy je do czułków ślimaka, a na koniec dorysowujemy
      buzię.

5. „Ślimak” – rysowane wierszyki, chętnych dzieci. 


                 

15.05.2020

Witamy "Papużki" i ich Rodziców. Dzisiaj przedstawiamy kolejnego mieszkańca łąki.
Ciekawe, kto nim jest?

Temat dnia: Żabki

1.Rytmizacja tekstu: 

      „Była sobie żabka mała
         re re kum kum,
         która mamy nie słuchała
         re re kum kum, bęc!”

Rodzic recytuje fragment popularnego tekstu w różny sposób: szybko, wolno, cicho,
głośno. Dziecko powtarza za Rodzicem oraz naśladuje odgłosy żab. 

2.Ćwiczenia z podskokami: 
     -dziecko swobodnie porusza się po podłodze, na hasło: „żaba” – wykonuje kilka
      podskoków,Rodzic wyznacza metę, do której Dziecko przemieszcza się skacząc;
    -„Mała piłka” – „Duża piłka” – dziecko stoi w lekkim rozkroku, na hasło „Mała piłka” –
      wykonuje małe podskoki, na hasło „Duża piłka” – podskakuje wysoko;
    -Dziecko leżąc na dywanie naśladuje ruchy pływania z jednoczesnym głębokim
      wdechem nosem i wydechem ustami. 

3.„Żaba” – praca plastyczna.
 Rodzic proponuje Dziecku kolorowanie żabki (załącznik –
      przesyłamy poprzez Komunikator) zieloną farbą lub kredkami (w zależności od
      dostępnych materiałów plastycznych i wyboru Dziecka). 

4.Proponujemy zabawę przy piosence „My jesteśmy żabki”.


           

14.05.2020

Temat dnia: Bocian 

1.„Bocian” – zagadka. 
     Rodzic czyta treść zagadki, Dziecko udziela odpowiedzi. Podział wyrazu na sylaby
     (bo-cian)
   
         
Powrócił do nas z dalekiej strony
          ma długie nogi i dziób czerwony.

2.Prezentacja bocianów na zdjęciach (załączniki) oraz klekotu.


3.„Wiosenne rytmy” – układanie i kontynuowanie rytmów. 
Rodzic przygotowuje po 4 koła
     w trzech kolorach – każdy kolor symbolizuje inne zwierzę: biały – bocian, zielony – żaba,
     żółty – motyl (można przygotować sylwety zwierząt według własnych możliwości).
     Rodzic układa rytmy dwu- oraz trzyelementowe. Zadaniem Dziecka jest kontynuowanie
     rozpoczętych rytmów: żaba- bocian- żaba – bocian … moty – bocian – motyl – bocian…
     bocian – żaba – motyl – bocian – żaba – motyl…

4.„Bocian patrzy” – zabawa pobudzająco – hamująca.
 
     Rodzic – bocian stoi tyłem do Dziecka – żaby. Dziecko – żaba stara się dotrzeć do Rodzica
     skacząc jak żaba. Kiedy Rodzic powie: raz, dwa, trzy, bocian patrzy!
     -Dziecko nieruchomieje.
     
Dla chętnych – proponujemy odwiedzić stronę, która w całości poświęcona jest bocianom.             

13.05.2020

Temat dnia: Biedronki

1.Osłuchanie z piosenką „Bal na łące”.
   Rodzic prezentuje utwór korzystając ze strony internetowej.

         1.Kiedy świeci słoneczko,
             to na łące nad rzeczką
             świerszcze stroją skrzypeczki
             do wiosennej poleczki.

         2.Dylu – dylu już grają,
            grube bąki śpiewają,
            myszki tańczą poleczkę,
            sapią przy tym troszeczkę.

        3.A trzy małe biedronki
           nie chcą tańczyć tej polki
           i czekają na walca,
          aby tańczyć na palcach.

Po wysłuchaniu utworu, Rodzic wspólnie z Dzieckiem określa charakter utworu
(radosny, szybki), następnie zadaje pytania związane z treścią:
   -Jakie zwierzęta występowały w piosence? 
   -Co robiły myszki?
   -Ile było biedronek?
   -Dlaczego biedronki nie chciały tańczyć polki?

2.„Lot biedronki” 
– zabawa ruchowa z wykorzystaniem piosenki „Bal na łące”.
     Dziecko – biedronka biega po podłodze przy akompaniamencie piosenki,
     gdy melodia cichnie – siada na podłodze – na kwiatku.

3.„Biedronki” – zabawa matematyczna.
      -przeliczanie, dopełnianie do czterech.

   Rodzic przelicza wraz z Dzieckiem ilość kropek na skrzydle każdej biedronki (załącznik).
   Dziecko określa liczebność. Następnie dorysowuje na drugim skrzydle każdej biedronki
   tyle samo czarnych kropek. Jeśli nie ma możliwości wydrukowania karty pracy,
   proponujemy wykonać biedronki wraz z Dzieckiem z kolorowego papieru.

4. Zabawy z językiem angielskim: Farmer In the Dell - “Rolnik


            
         

 12.05.2020

Temat dnia: Motyle

1.„Motyl” – zabawa paluszkowa z wykorzystaniem wiersza M. Barańskiej.
     Rodzic czyta wiersz, pokazuje sposób poruszania się motylka, Dziecko naśladuje ruchy.

            Leci motyl do rabatki
            bo tam rosną różne kwiatki.
            Jest stokrotka i dwa bratki
            oraz dwa bławatki.

  Dziecko porusza w powietrzu wszystkimi palcami, jednej dłoni, naśladując lot motyla.
  Druga dłoń, umieszczona pionowo z szeroko rozstawionymi palcami jest rabatką. Motylek
   siada na kwiatkach –dziecko opiera otwartą dłoń po kolei na każdym palcu drugiej ręki.

2.Słuchanie wiersza W. Broniewskiego „Pierwszy motylek”.

   Rodzic czyta wiersz Dziecku. Po wysłuchaniu utworu, rodzic zadaje pytania:
    - O kim była mowa w wierszu?
    - Co robił pierwszy wiosenny motylek?
    - Jak wyglądają motyle?
    - Co motyle robią zimą?

                      Pierwszy motylek wzleciał nad łąkę,
                      w locie radośnie witał się ze słonkiem.
                      W górze zabłądził w chmurkę i w mgiełkę,
                      sfrunął trzepocząc białym skrzydełkiem.
                      A gdy już dosyć miał tej gonitwy,
                      pytał się kwiatków, kiedy rozkwitły?
                      Pytał się dzieci, kiedy podrosły?
                     Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny.

Rodzic pokazuje dziecku różnego rodzaju motyle, krótko opowiada o ich wyglądzie,
zwyczajach i życiu; można wykorzystać do tego stronę ekologia.pl 
Dla chętnych: omówienie cyklu rozwoju motyla (załącznik wysłany przez Komunikator).


3.Praca plastyczna „Motyl” z wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym
   oraz dostępnych materiałów.

    Propozycja wykonania motyla – strona lub według własnego pomysłu.

4.Opowieść ruchowa „Na wiosennej łące” Emilii Raczek.
 
    Rodzic opowiada historię (podaną poniżej lub własnego autorstwa),
    zaś Dziecko za pomocą gestów, ruchów 
i wyrazów dźwiękonaśladowczych
    próbuje odwzorować treść opowiadania.

    ,,Jest piękna pogoda, świeci słonko. Wszyscy mieszkańcy łąki już wstali i wzięli się
      do pracy. Mrówki budują 
swoje miasto, zajączki skaczą po łące – kic, kic. Żabki
      pływają w jeziorze- kum, kum. Ptaszki wysoko fruwają 
po niebie. Bocian dostojnie
      kroczy: kle, kle. Nagle powiał wiatr, trawy i kwiaty kołyszą się na wietrze: szu, szu,

     szu. Zaczął padać majowy deszczyk: kap, kap, kap. Wszystkie zwierzątka chowają
     się do swoich domków."


5.Zabawy z językiem angielskim: Farmer In the Dell - “Rolnik
     

                  

11.05.2020

Temat dnia: Kolorowa łąka

1.„Motyl” – zabawa paluszkowa z wykorzystaniem wiersza M. Barańskiej.
     Rodzic czyta wiersz, pokazuje sposób poruszania się motylka, Dziecko naśladuje ruchy.

                   Leci motyl do rabatki
                   bo tam rosną różne kwiatki.
                   Jest stokrotka i dwa bratki
                   oraz dwa bławatki.
Dziecko porusza w powietrzu wszystkimi palcami, jednej dłoni, naśladując lot motyla.
Druga dłoń, umieszczona pionowo z szeroko rozstawionymi palcami jest rabatką.
Motylek siada na kwiatkach –dziecko opiera otwartą dłoń po kolei na każdym palcu drugiej ręki.

2.Słuchanie wiersza A. Przemyskiej „Motylek”.
    Rodzic czyta dziecku wiersz, wspólnie z dzieckiem naśladuje wyrazy dźwiękonaśladowcze
    (Fii, fii, fruu, fruu!).Następnie zadaje pytania związane z treścią:
       - Nad czym fruwa motylek?
       - Gdzie znajdują się kwiaty a gdzie słońce?
       - Jaki nastrój miał motylek?
                             
                           Motylek lekki fruwa nad łąką, w dole są kwiaty, w górze jest słonko.
                           Fii, fii, fruu, fruu! – wesoło, wesoło mu.
                           Motylek lekki fruwa nad światem, myśli, że słońce, jest dużym kwiatem.
                           Fii, fii, fruu, fruu! – wesoło, wesoło mu.
                           Motylek lekki w trawie się błąka, myśli, że kwiaty, to małe słonka.
                           Fii, fii, fruu, fruu! – wesoło, wesoło mu.

3.Oglądanie filmu edukacyjnego „Łąka – rośliny i zwierzęta”

4.Ekspresja ruchowa do utworu A. VivaldiegoWiosna” .
    Dla chętnych: omówienie cech utworu: wesoły, ciekawy itp.

5.Praca plastyczna „Wiosenne kwiaty – mak”. 
    -stemplowanie palcem umoczonym w farbie lub kolorowanie kredkami
     według wzoru. Rodzic prezentuje Dziecku ilustrację maku –
     jednego z kwiatów występujących na łące (załącznik), następuje omówienie
     wyglądu rośliny oraz wypełnienie konturów kwiatu (załącznik) wybraną techniką:
     stemplowanie lub kolorowanie.

Życzymy miłego dnia, wychowawczynie grupy „Papużki” -
Agnieszka Dębska, Natalia Kaźmierska i Martyna Wincek-Herman. 

         
             

08.05.2020

Temat dnia : Kącik książki

1.Zagadki dotyczące bajek.
      Rodzic czyta zagadkę , dziecko odgaduje o jakiej bajkowej postaci jest mowa.

Jaka to dziewczynka ma roboty wiele,
a na pięknym balu gubi pantofelek. (Kopciuszek )

Łatwo mnie poznacie, gdy bajkę wspominacie.
Chodziłem tam w butach, miałem lżejsze życie.( Kot w butach)

Chociaż kłopot z wilkiem miała,
wyszła z opresji zdrowa i cała.( Czerwony Kapturek)

U krasnoludków mieszkała,
gdy jej zła macocha jabłko dała.( Królewna Śnieżka)

Dwa łasuchy  tym się szczycą,
że wygrały z czarownicą.( Jaś i Małgosia)

Bardzo wiele przygód miała drewniana chłopczyna,
Zanim z ojcem się spotkała w brzuchu rekina.( Pinokio)

Powiedz, który to niedźwiadek
Prosiaczka jest sąsiadem,
sąsiadem Kłapouchego
i Krzysia małego kolegą?( Kubuś Puchatek)

W jakiej bajce spotkasz, dziadka z długa brodą,
Chałupkę starą i sieci nad wodą.( O rybaku i złotej rybce)

Gdy mała księżniczka chrzczona była,
zła macocha urok na nią rzuciła.( Śpiąca Królewna)

2.„Wysoko – nisko” –zabawa dydaktyczna. 
     Rodzic gromadzi książki w dwóch rozmiarach , np. 3 małe i 3 duże( w miarę możliwości). 
     Zadaniem dziecka jest położyć małe książki wysoko, np. na półce, zaś duże książki nisko,
     np.na podłodze.

3.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 17 – rozwijanie sprawności 
   koordynacyjnej 
(równowagi, orientacji wzrokowo– ruchowej).
  Prosimy założyć wygodny strój i zaprosić wszystkich domowników do ćwiczeń.

*„Tajemnicza książka” – dajemy dziecku książkę, którą kładzie na głowę.Stara się utrzymać ją w tej pozycji podczas wykonywania kolejnych poleceń: Obracamy sięTańczymyChodzimy bokiemKucamyChodzimy do tyłu itp. Powtarzamy zadanie kilka razy.

*„W księgarni” – dziecko leży na boku. Na hasło: Książki się otwierają! – przechodzi do leżenia na plecach, wyciąga na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło: Kartki się przewracają! – klaszcze w dłonie (mówimy, ile stron ma książka, a dziecko tyle razy klaszcze). Na hasło: Książki się zamykają! – powraca do pozycji wyjściowej – leży na boku, nogi podkurczone. Na hasło: Książki stoją na regale, dziecko staje na baczność.

*„Odgadywanie tytułów bajek” –przedstawiamy dziecku za pomocą gestów i ruchów postać z jakiejś bajki, np. Kubuś PuchatekKról lew, Śpiąca królewna101 Dalmatyńczyków. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi następuje zamiana ról.

*„Nasze nogi” –w parze leżymy na plecach. Dotykamy się stopami w taki sposób, aby nogi zgięte w kolanach tworzyły w powietrzu kąt prosty. „Siłujemy się” stopami, próbując wyprostować nogi. Ćwiczenie wykonujemy w taki sposób, żeby nie odrywać stóp od stóp partnera.

*„Baba Jaga patrzy” – rodzic  jest Babą Jagą, dziecko  stoi  w wyznaczonym miejscu. Baba Jaga jest odwrócona tyłem, ma zamknięte oczy i powtarza słowa: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. W tym czasie dziecko powoli biegnie w jej stronę. Baba Jaga odwraca się po wypowiedzeniu się tych słów. Po ich usłyszeniu  dziecko musi się zatrzymać w miejscu, do którego dobiegło  i  nie ruszać się. Baba Jaga chodzi i patrzy, czy dziecko się nie rusza. Następuje zamiana ról: dziecko jest Babą Jagą.

4.„Zakładka do książki”- praca plastyczno- techniczna dziecka z rodzicem 
     dowolną techniką.

W wolnym czasie proponujemy dzieciom obejrzeć wybraną bajkę:„ Trzy świnki”,
 „ Jaś i Małgosia”, „ Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.            

07.05.2020

Temat dnia: Szanujemy książki

1.Wyjaśnienie dziecku co to jest biblioteka.
        (obrazek przedstawiający bibliotekę w załączniku). 
         Wirtualny spacer po bibliotece (dla chętnych).

2.Słuchanie czytanego przez rodzica wiersza "Skarga książki" Jan Huszcza.

        Jestem książką z dużej szafy.
           Wszyscy mówią, żem ciekawa,
           więc mnie ciągle ktoś pożycza,
           lecz nie cieszy mnie ta sława.    
    
           Miałam papier bielusieńki,
           ślady na nim Florka ręki.
           Pozginał Jaś mi rogi,
           Julek na mnie kładł pierogi.

           Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
           trzymał mnie aż trzy tygodnie.
           Narysował na okładce
           Staś diabełka, małpkę w klatce.

           Anka, Władka siostra mała,
           ta mi kartki dwie wyrwała.
           Cóż mi z tego, żem ciekawa,
           dłużej żyć tak nie potrafię.

           Nie będziecie mnie szanować,
           to się na klucz zamknę w szafie.

3.Rozmowa z dzieckiem dlaczego należy dbać o książki.
       -dziecko segreguje książki na „chore” i „zdrowe” (czyli uszkodzone i nieuszkodzone)

4.„Szanujemy książki” – zabawa dydaktyczna.
      -naprawianie zniszczonych książek.
      -rodzic (mama, tata lub starsze rodzeństwo)  szykuje taśmę klejącą i nożyczki,
       po czym wspólnie sklejają podarte kartki.

5.„Układamy książki na półkach” – zabawa dydaktyczna.
         -stosowanie pojęć wysoko, nisko. 

         Rodzic gromadzi różne książki ( np. grube, cienkie, małe, duże, z bajkami). 
         Ma do dyspozycji 3 półki.Kieruje do dziecka polecenia typu:  
         -Połóż wysoko bajki dla dzieci.
         -Połóż na środkowej półce cienkie książki.

6.„Jaki ma kształt moja książka?”– zabaw badawcza.
        -badanie kształtu prostokąta. 
         Dziecko wodzi palcami po brzegach  książki i stara się narysować na kartce 
         taki sam kształt.Potem wodzi palcem po brzegach kartki. Rodzic uświadamia dziecku, 
         że zarówno książka,jak i kartka ma kształt prostokąta.             

06.05.2020

Temat dnia:Poczytaj mi mamo.

1.„Księgarnia” – praca z wierszem B. Formy; 
     omawianie obrazka przedstawiającego księgarnię( załącznik).

        Stanęłam z mamą przed dużą wystawą.
        Spojrzałam na książkę z okładką ciekawą.
        Na niej królewna i zła czarownica.
        Jakie piękne książki! Mama się zachwyca

        Po chwili w księgarni stanęłyśmy obie
        pełno książek na półkach, którą wybrać sobie?
        Wszystkie w kolorowe okładki ubrane
        tytuły na nich wydrukowane.

         Sprzedawca chętnie swych rad nam udziela,
         ta może dla brata, ta dla przyjaciela.
         W każdej wiedza ukryta o zwierzętach, roślinach,
         słów kilka o planetach i piłkarskich drużynach.

         O śpiącej królewnie bajkę wybrałam
          i grzecznie panu podziękowałam.
         Kiedy do domu z mamą przyjdziemy
         w świat pięknej bajki się przeniesiemy. 

2.„Grube – cienkie” – zabawa dydaktyczna. 
         Rodzic gromadzi książki grube i cienkie( co najmniej po 4 sztuki). Na stole leży 
         w jednym końcu kwadrat o wymiarach 3cm x 3 cm, zaś w drugim końcu prostokąt 
         o wymiarach 1 cmx3cm.
         Rodzic prosi dziecko, aby cienkie książki położyło przy prostokącie, a grube 
         przy kwadracie.

3.Słuchanie piosenki pt” Kolorowa książka”.
       Taniec przy piosence dziecka z rodzicem, klaskanie w rytmie piosenki.

4.Zabawy z językiem angielskim: zwierzęta gospodarskie piosenka Stary MacDonald.

5.„Tańcząca książeczka” –ćwiczenie rytmiczno-zręcznościowe. 
         Gdy gra muzyka, dziecko wykonuje truchcik z książeczką w ręce. Gdy zaś 
         muzyka umilknie, dziecko stoi i przekłada książeczkę najpierw pod jedną,
         potem pod  drugą nogą.
         (Zachęcamy, aby rodzic bawił się razem z dzieckiem).

6.„Ulubione wiersze” – ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów z literatury dziecięcej 
         (w wolnej chwili).

                   

05.05.2020

Temat dnia: Moja książka
 
1.„Moja książeczka” – opowiadanie rodzica dotyczące ulubionej postaci z bajki.
    (Rodzic opowiada o swojej ulubionej postaci z bajki, a dziecko odgaduje o kim mowa.)

 
2.„Moja ulubiona bajka” – zabawa słownikowa.
     Dziecko opisuje swoje ulubione bajki, podaje tytuł , krótko opowiada jej treść oraz
     prezentuje ruchem i gestem zachowanie bohatera danej bajki .

 
3.Słuchanie i nauka na pamięć fragmentu wiersza B. Formy „ Książki”
 
          W książkach bajki, w książkach wiersze,
          baśnie i opowiadania.
          Chcesz je poznać? Nic trudnego -
          nie stroń nigdy od czytania.
 
          W książkach wiedza jest ukryta
          ten jest mądry - kto wciąż czyta.
          Zapamiętaj - w wolnej chwili
           książka życie ci umili.
 
4.„Książeczka ” –- projektowanie okładki do ulubionej książki z bajkami .
     (format pracy  i technika wykonania dowolna) .

 
5.Zabawy z językiem angielskim: zwierzęta gospodarskie piosenka Stary MacDonald.
 
6.„Ulubione wiersze” – w wolnej chwili ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów 
     z literatury dziecięcej.


                

04.05.2020

Temat dnia: Księgi, książki, książeczki

1.„Niejadek” –zabawy usprawniające narządy mowy dziecka według G. Wasilewicz.
     Uparł się Grześ : „ Nie  będę jeść”. ( nabieramy powietrza pod górną i dolną wargę)
     Zacisnął usta, wydął policzki . ( wciągamy wargi do jamy ustnej; nabieramy powietrza
     w policzki i krótko przytrzymujemy).
„Nie zadowolą mnie nawet pierniczki”.
     Język zamlaskał, był rozzłoszczony: (mlaskamy językiem, marszczymy brwi, robimy
     rozzłoszczoną minkę)
„ Jestem już bardzo wyposzczony”.Deptał nerwowo po całej buzi
     ( przesuwamy czubkiem języka po zębach, mając zamknięte usta).
„ Niech wargi ktoś
     do otwarcia zmusi. Chcę jeść i basta!”-tak się wysilił,( ściągamy i wysuwamy zaciśnięte
     wargi. Wypychamy językiem dolną wargę wewnątrz jamy ustnej)
Że się przecisnął 
     ( przeciskamy język przez zaciśnięte wargi na zewnątrz)
 I usta rozchylił. (wysuwamy
     do przodu rozchylone wargi).

 
2.„Różne książki” –prezentacja różnego rodzaju książek. 
     Rodzic pokazuje dziecku różne rodzaje książek, np. dla dzieci, dla dorosłych, albumy, 
     podręczniki.Dziecko ogląda i odpowiada na pytania rodzica:

     -Dla kogo przeznaczone są te książki ?
     -Czym różnią się te książki?
     -Dlaczego należy czytać książki?
 
3.Oglądanie filmu edukacyjnego „ Jak powstaje książka?”
 
4.„Z jakiej bajki?” –zabawa dydaktyczna. 
     Rodzic prezentuje dziecku sylwety postaci ze znanych bajek ( załącznik). 
     Zadaniem dziecka jest odgadnąć z jakiej bajki pochodzi dana postać.

 
5.„Książki na półkę!” – zabawa ruchowa.
     Gdy rodzic klaszcze, dziecko biega ostrożnie  po pokoju . Gdy zaś nastaje cisza, 
     dziecko siada na krzesełku. Zabawę powtarzamy 3-4 razy.

 
6.„Duże – małe” –zabawa dydaktyczna. 
     -kształtowanie świadomości pojęć małyduży.

      Rodzic gromadzi ( w miarę możliwości) książki w dwóch skrajnych rozmiarach- duże 
      i małe- każdych co najmniej po 4 sztuki. Zadaniem dziecka jest posegregować książki 
      w dwa zbiory  i policzyć ile jest dużych, a ile małych.

 
7.„Ulubione wiersze” –ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów z literatury dziecięcej.        
     (dowolny wiersz np. J. Tuwima , J. Brzechwy…)           

MAJ

1.Nasze książki
2.Wiosenna łąka
3. Mama i tata

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnie  z panującą temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
 Zachęcanie do zachowań proekologicznych. 
 Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 Poznanie mieszkańców łąki. 
 Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. 
 Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
 Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
 Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 Nauka piosenek i pląsów.
 Wdrażanie do pamiętania o bliskich z okazji różnych świąt.
 
 Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 17, 18.

                   

30.04.2020

Temat: Kraków

1.Wysłuchanie jednej z legend związanych z Krakowem „Przerwany hejnał”.
    To historia dzielnego hejnalisty, który ostrzegał miasto przed najazdem tatarskim.

Dawno temu w Krakowie, aby ogłosić, że wybiło południe lub gdy w mieście działo się coś złego, z wieży Kościoła Mariackiego rozbrzmiewał hejnał. W trąbkę dął z całych sił trębacz, który całe dnie przebywał na wieży i obserwował miasto.Pewnego razu wdrapał się na wieżę bardzo wcześnie. Uważnie rozejrzał się dookoła
i zobaczył, że na miasto pędzi banda złych Tatarów, którzy chcieli zniszczyć Kraków. Trębacz z całych sił zaczął grać hejnał, by ostrzec mieszkańców przed niebezpieczeństwem. Dzięki niemu Krakowianie szybko stanęli do walki z najeźdźcą. 
Tatrom nie spodobało się to, że hejnalista ostrzegł mieszkańców o ich ataku. Zaczęli kierować swoje strzały w kierunku wieży. Jedna z nich dosięgnęła hejnalistę i melodia nagle się urwała. Trębacz zginął, trzymając w dłoniach swoją trąbkę.Na cześć dzielnego hejnalisty, codziennie z Wieży Mariackiej, rozbrzmiewa hymn, który kończy się równie gwałtownie jak setki lat temu. Zwrócenie uwagi na miasto, w którym mieszka smok.

Rozmowa na temat legendy:
  - Na czym grał trębacz? (wyjaśnienie słowa „hejnalista”- osoba grająca hejnał)
  - W jakim celu trębacz przebywał na wieży?
  - Dlaczego hejnalista nagle przestał grać?

2.Wysłuchanie hejnału z Krakowa.

3.„Krótko – długo” – zabawa ruchowa pobudzająco – hamująca.
     Rodzic naśladuje odgłos grania na trąbce – dziecko porusza się swobodnie po podłodze.
     Kiedy dźwięk ustaje, dziecko zatrzymuje się. Można wykorzystać nagranie instrumentu.
     Podczas gry na instrumencie – dziecko porusza się wesoło – gdy melodia cichnie – dziecko
     zatrzymuje się. Dziecko może też naśladować sposób gry na instrumencie podczas
     słuchania.

4.Trąbka – kolorowanka dla dzieci chętnych bądź wykonanie trąbki z papieru – zwinięcie
    w rulon i naśladowanie gry na „instrumencie”.

5.Praca z mapą – wskazanie Krakowa na mapie Polski.

Zachęcamy do wszelakiej aktywności fizycznej, na jaką możecie Państwo
pozwolić sobie i dzieciom.
Na dziś proponujemy tupanki i klaskanki.

                            Pozdrawiamy i życzymy miłego łikendu     Wychowawczynie grupy III


                  

29.04.2020r.

Dzień dobry, witam naszych przedszkolaków i zapraszam do wysłuchania legendy – „Warszawska syrenka” .

Temat: Warszawa

1.Wysłuchanie legendy, rozmowa na temat jej treści.

                                                                        „Warszawska syrenka”
Dawno temu wśród pradawnej puszczy, na brzegu Wisły, stała rybacka osada.  Krążyła w niej legenda o syrenie mieszkającej w głębinach Wisły, jednak nikt tej tajemniczej istoty dotąd nie widział. Czasami rybacy słyszeli tylko jej śpiew, gdy wracali w nocy z połowów. Jedni mówili, że to szum trzcin, lecz inni słyszeli jej śpiew z bliska i wiedzieli, że jest obdarzona cudownym głosem.
Pewnego dnia trzej rybacy spotkali się na brzegu.
- Jeśli złapiemy syrenę i zawieziemy ją księciu, dostaniemy mnóstwo złota - powiedział jeden z nich.
- Musielibyśmy wypłynąć w nocy na rzekę i ukryć łódź w nadbrzeżnych trzcinach. Ale trzeba by było wziąć ze sobą pochodnię, bo w ciemnościach niczego nie zobaczymy - dodał drugi.
- W takim razie poczekajmy do pełni księżyca. Wtedy będzie jaśniej i nie będziemy potrzebowali ognia - odezwał się trzeci.
Pokiwali głowami i umówili się, że wypłyną za kilka dni, gdy księżyc będzie w pełni.
Kiedy nadeszła noc, zaczaili się w łodzi nieopodal brzegu, trzymając w dłoniach mocną sieć. Nie czekali zbyt długo. Syrena wypłynęła z fal i usiadła na jednym z przybrzeżnych głazów, a potem zaczęła śpiewać. Rybacy urzeczeni jej głosem przez dłuższą chwilę nie byli w stanie się poruszyć, aż wreszcie najstarszy z nich otrząsnął się i wyjął z kieszeni wosk. 
- Zatkajcie tym uszy - powiedział, podając go towarzyszom. 
Rybacy włożyli wosk w uszy i nie słysząc już urzekającego śpiewu syreny, zarzucili na nią sieć. Przerażoną wyciągnęli na brzeg i zanieśli do jednej z chat. Postawili na straży najmłodszego rybaka, a sami udali się przygotować wóz, którym zamierzali zawieźć syrenę do księcia. Młody rybak przyglądał się syrenie z zaciekawieniem i kiedy zobaczył, że otwiera usta, odetkał sobie uszy, aby usłyszeć co mówi.
- Wypuść mnie, proszę.
- Jak to? Mam cie uwolnić? - zapytał zdziwiony.
- Tak. Uwolnij mnie i chodź ze mną - odpowiedziała syrena i zaczęła cichutko nucić jedną ze swych pieśni.
Zauroczony jej głosem rybak wziął ją na ręce i zaniósł na brzeg Wisły. W tym czasie pozostali rybacy wrócili do chaty po syrenę. Gdy zobaczyli, że izba jest pusta, ruszyli w pogoń.
Lecz było już za późno. Syrena dopływała już do środka rzeki. Przestraszony krzykami młody rybak również skoczył do wody i płynął do syreny, mimo nawoływań pozostałych, aby wracał na brzeg. Syrena zatrzymała się jeszcze na chwilę i zawołała do stojących na brzegu:
- Śpiewałam dla was co noc, bo was polubiłam! Chciałam wam towarzyszyć, żeby w razie potrzeby ostrzec was przed niebezpieczeństwem! A wy złapaliście mnie jak zwykłą rybę i chcieliście sprzedać za garść złota! Dlatego was opuszczam. Jeżeli wrócę, to tylko z mieczem i tarczą, aby was bronić. Ale pojawię się tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwo będzie tak wielkie, że sami sobie nie poradzicie.
Po tych słowach syrena zniknęła na zawsze. Nikt też już nigdy nie widział młodego rybaka, który podążył za nią. 
 Dziś na miejscu rybackiej wioski stoi wielkie miasto - Warszawa. Mieszkańcy nie zapomnieli o swojej syrenie. Na brzegu Wisły stoi jej pomnik. Z tarczą i mieczem uniesionym do góry, strzeże bezpieczeństwa miasta. Jednak do tej pory, pomimo różnych dziejów Warszawy, ani razu się nie pojawiła. A to oznacza, że wciąż jeszcze nie nadszedł czas wypełnienia jej obietnicy.

2.Odszukanie Warszawy na mapie.
   Zapoznanie dziecka z nazwą stolica, najważniejsze miasto w Polsce.

3.Kolorowy obrazek warszawskiej syrenki rodzic przecina na trzy proste części.
   Dziecko układa na kartce i przykleja.

4.Praca z mapą – odszukanie na mapie Polski Warszawy.

5.Zabawy z językiem angielskim.
    Open hut them- przypomnienie i utrwalenie piosenki z pokazywaniem.

 Życzymy miłego dnia, chociaż zaczyna kropić długo wyczekiwany deszcz.

Wychowawczynie grupy:Natalia Kaźmierska, Agnieszka Dębska,Martyna Wincek-Herman.     

            

28.04.2020

Temat: Godło, flaga, hymn – symbole narodowe

1.Wysłuchanie nagrania hymnu państwowego.
       Pierwsza zwrotka hymnu .

2.Rozmowa na temat: „Kiedy jest grany hymn narodowy? Jaką postawę przyjmujemy
      w trakcie jego słuchania?

3.Prezentacja flagi i godła Polski.
       Rodzic opisuje wygląd godła i flagi naszego kraju. Wspólnie z dzieckiem wskazuje
       poszczególne elementy symboli narodowych. Dzielenie na sylaby wyrazów
       z wyklaskiwaniem lub wytupywaniem: flaga (fla-ga), godło (go-dło), hymn.
       Flaga i godło - obrazki. 

4.Gdzie mieszkam?
       Rozmowa na temat mojej miejscowości. Zapamiętywanie swojego adresu ze zwróceniem
       uwagi na to, że nie podajemy swojego adresu obcym osobom.

5."Flaga".
      Wykonanie z białego i czerwonego  kartonu flagi Polski, umocowanie na patyczku
      za pomocą kleju lub taśmy przy współpracy z rodzicem.

6.Zabawy z językiem angielskim.
      Open hut them- przypomnienie i utrwalenie piosenki z pokazywaniem - piosenka. 

Zachęcamy, aby skorzystać z materiałów zawartych na stronie, znajdziecie tam
 Państwo między innymi wyjaśnienie symboli narodowych, krótki filmik związany
 z Polską oraz legendę o powstaniu naszego państwa.

                  

27.04.2020

                      Polska i Rawa Mazowiecka

Temat: Polska

1.Wysłuchanie wiersza „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy.
    Rozmowa oraz wytłumaczenie Dziecku niezrozumiałych zwrotów.

       — Kto ty jesteś?
       — Polak mały.
       — Jaki znak twój?
       — Orzeł biały.
       — Gdzie ty mieszkasz?
       — Między swemi.
       — W jakim kraju?
       — W polskiej ziemi.
       — Czem ta ziemia?
       — Mą Ojczyzną.
       — Czem zdobyta?
       — Krwią i blizną.
       — Czy ją kochasz?
       — Kocham szczerze.
       — A w co wierzysz?
       — W Polskę wierzę.
       — Coś ty dla niej?
       — Wdzięczne dziecię.
       — Coś jej winien?
       — Oddać życie.

2.Rozmowa na temat miejsca zamieszkania Dziecka – Rawa Mazowiecka.
   Krótkie zapoznanie z najważniejszymi miejscami i budynkami miasta oraz herbem Rawy.
   Zaznaczenie na mapie Polski miejscowości.

   Wytłumaczenie dziecku różnicy między państwem (Polska) a miastem
  (Rawa Mazowiecka).

3.„Zwiedzamy Polskę”- zabawa ruchowa.
    Dziecko wykonuje polecenia rodzica:
    Jedziemy przez Polskę pociągiem. Wyruszamy z Rawy Mazowieckiej.
    Podziwiamy przyrodę.
    Wysiadamy – chodzimy po łące, zbieramy kwiaty, robimy bukiet.
    Wdychamy głęboko powietrze w lesie. Machamy  rękami: szumią drzewa.
    Jedziemy w góry- wędrujemy wysoko unosząc kolana.
    Jedziemy nad morze. Naśladujemy ruchy pływania w morzu.
    Uciekamy przed wielką falą-odbiegamy. Kładziemy się na plaży- odpoczywamy,
    zamykamy oczy, czujemy jak słonko dotyka promykami  naszej buzi.

4.Zabaw matematyczna – utrwalenie pojęć „Duży – mały” z wykorzystaniem maskotek,
   samochodów, książek lub innych zabawek z pokoju dziecięcego
.
   Rodzic układa zabawki wybierając małe, potem duże – dziecko nazywa zabawkę
   i określa jej wielkość,na przykład: duża lalka, duża książka; mały miś, mała lalka.
   Można zmodyfikować zabawę poprzez  układanie rytmu, które dziecko powtarza
   lub kończy, na przykład:

   duża zabawka - mała zabawka - duża zabawka - mała zabawka itd.
   Następnie należy zwiększać trudność  zadania, na przykład:

   mała zabawka- mała zabawka – duża zabawka – mała zabawka – mała zabawka –
   duża zabawka itp.

5.Wysłuchanie pierwszej zwrotki hymnu narodowego.
   Rodzic wyjaśnia Dziecku, że każde państwo ma swój hymn, który jest jednym z symboli
   narodowych. Polskim hymnem jest Mazurek Dąbrowskiego.
   Słuchamy 
i śpiewamy go w tzw. postawie zasadniczej (stoimy na baczność). 

                  

                                        Tęsknimy!   

           
Pamiętamy o Was!


Kacper    Kornelia      Adrianna         Agata

                    Piotr                                     Jan                       Aleksander

Jagoda         Pola                           Hania

                


                Mikołaj P               
Natalia                               Patryk

Gniewomir              Aurelia                 Mikołaj J.

                                Oliwia             
Paulina                       Sebastian


                 

24.04.2020

Temat dnia: Z jakiej to legendy?

1.Zabawa „Z jakiej to legendy”? 
      Rodzic ma przygotowane obrazki dotyczące legend omawianych w tym tygodniu:
      smoka wawelskiego, złotą kaczkę, króla Popiela, Koziołka Matołka. Rodzic prezentuje
      obrazek a zadaniem dziecka jest określenie, z jakiej legendy pochodzi obrazek –
      można krótko omówić legendę wraz z dzieckiem.

2.Zabawy i ćwiczenia z gazetami.
     -Ćwiczenia oddechowe. Dziecko stoi swobodnie otrzymuje kartkę z gazet dużego formatu.
      Trzyma kartkę przed sobą, wciąga powietrze nosem i wypuszcza ustami tak, aby kartka
       się poruszała.
    -„Czapeczka” – marsz z gazetą na głowie, tak aby nie upadła.
    -„Wokół gazety” – marsz wokół gazety, na przerwę (rodzic klaśnie w ręce) zatrzymuje
       się dziecko i kuca na gazecie.
    -Przeskoki nad gazetą – dziecko stoi za złożoną gazetą, przeskakuje obunóż (jednonóż
      w miarę możliwości).
    -Siad klęczny – gazeta leży przed dzieckiem. Dłonie oparte na gazecie – przesuwanie
     gazety (do przodu, do tyłu),powrót do pozycji wejściowej.
    -„Jazda na gazecie” – (siad na gazecie, odpychanie się kończynami dolnymi i górnymi).
    -Zgniatanie gazety w kulkę.
    -Przekładanie papierowej kulki z dłoni do dłoni, pod kolanem itp.
    -Podrzucanie, chwytanie kulek.
    -Ćwiczenia końcowe: marsz po obwodzie koła, z kulką pod brodą, wrzucanie kulki
      do wyznaczonego kosza.

                
 
23.04.2020

Temat dnia: Koziołek Matołek.

1.”Koziołek Matołek” – słuchanie wiersza Z. Dmitrocy.

     Koziołek Matołek
     Nie boi się przygód,
     Bo przywykł od dziecka
     Do różnych wygód.
     Po  świecie szerokim
     Samotnie się włóczy,
     Lecz życie go jakoś
     Niczego nie uczy …
     Nawet  ma swój rozum,
     Prawda stara jak świat,
     Kiedy śmiejesz się z koziołka,
     Śmiejesz się ze swoich wad.
     Koziołek Matołek
     Bez przerwy ma pecha,
     Lecz on się nie żali
     I wciąż się uśmiecha.
     Nie grzeszy urodą,
     Mądrością nie grzeszy,
     A jednak powszechną
     Sympatią się cieszy.

Rodzic prezentuje dziecku obrazek Koziołka Matołka.

2.Po wysłuchaniu wiersza, Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące jego treści:
   Kto był bohaterem wiersza?; Jaki był Koziołek Matołek?.

3.Ćwiczenia ortofoniczne „Mała kózka”.
   Dziecko naśladuje odgłosy wydawane przez kozę – meee.

4. Oglądanie filmu „Bajka o koziołku Matołku”

5.Koziołek Matołek – praca plastyczna.
   Dziecko wykleja czerwonym papierem  szorty Koziołka Matołka lub koloruje
   czerwoną kredką.                     

22.04.2020r. 

Temat dnia: Legenda o królu Popielu.

1.Rodzic opowiada dziecku legendę o Popielu.
   Możne załagodzić zakończenie (np. Popiel i jego żona zostali wygnani z Kruszwicy,
   a zamek przejęły myszy).Ważne jest, aby podkreślić morał– zło zawsze zostaje ukarane. 
   Można również zaprezentować dziecku legendę w Internecie.             

Popiel był wielkim władcą, a jego zamek położony był blisko Kruszwicy nad jeziorem Gopło. Nie potrafił jednak dobrze i mądrze zarządzać królestwem, a i swych poddanych źle traktował. Był okrutny i prawie cały czas spędzał na ucztach i zabawach. W ogóle nie myślał o swych poddanych i nie liczył się z ich zdaniem. Podobny stosunek do ludu miała jego żona. Tylko krewni Popiela z rodu Myszeidów byli zatroskani losem mieszkańców i nie chcieli dopuścić, by król zmarnotrawił cały majątek. Postanowili przemówić mu do rozsądku i niebawem go odwiedzili.Żona Popiela uknuła wówczas chytry, zbrodniczy plan, że przybyłych krewnych otruje i w ten sposób pozbędzie się ich na zawsze. W tym celu wykorzystała skradziony kupcowi pierścień z trucizną – jego moc sprawiała, że otruty zamieniał się w dowolne zwierzę. Plan się powiódł. Oszołomieni trunkiem i nieświadomi zagrożenia uczestnicy uczty, wznosili kolejne toasty winem zatrutym przez żonę kniazia. Również i Popiel wzniósł toast słowami: „Piję za zdrowie Myszy…” (zamiast: „Myszeidów”). W tym momencie wszyscy uczestnicy uczty przemienili się w myszy. Popiel i jego żona zostali wygnani z Kruszwicy, a zamek przejęły myszy.

2.Zabawa ruchowa „Myszy do wieży”.
   Dziecko to mysz i chodzi na czworakach po całym pokoju, na hasło rodzica:
   „Myszy do wieży” dziecko szybko siada na umówionym miejscu może być
   to kanapa,krzesło,fotel. Zabawa może być powtarzana kilka razy, możemy
   zachęcić rodzeństwo do zabawy.

3.„Wysoka wieża króla Popiela” - konstruowanie budowli z wykorzystaniem
      różnego rodzaju klocków;

      -rozwijanie umiejętności manipulowania , zręczności w trakcie łączenia różnych
       elementów,zachowanie równowagi w trakcie wznoszenia budowli.

4.Zabawy z językiem angielskim.
   We all fall down – piosenka  z pokazywaniem.

                   Pozdrawiamy serdecznie,   wychowawczynie grupy „Papużki” .

                 

Witamy serdecznie w kolejny kwarantannowy dzień!

Od wczoraj mamy pozwolenie na wychodzenie do lasów i parków (rzecz jasna z zachowaniem wszelkich środków higieny i ostrożności). Co na pewno niejedną osobę ucieszy! Wiadomo - ruch to zdrowie!
Nie każdy może sobie pozwolić niestety na wychodzenie z domu, bądź nie ma takiej możliwości. Mamy dla Państwa propozycję ćwiczeń z dzieckiem w domu, poniżej podajemy link do strony Bliżej Przedszkola.

Zachęcamy do odwiedzania strony Bliżej Przedszkola, na której znajdziecie Państwo
     wiele ciekawych propozycji z różnych dziedzin.

                                    Życzymy miłego dnia!Wychowawczynie  

                 

 21.04.2020r.

Temat dnia:  Legenda o złotej kaczce.

Witamy  serdecznie nasze małe „Papużki”  i zapraszamy do wspólnej zabawy.

1.Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kawałki papieru  lub waty znajdującej się na stole.
    Dziecko nabiera powietrza nosem do brzucha, a następnie wypuszcza je buzią, dmuchając
    na małe kawałki papieru lub waty. Starając się je przesunąć po stole.


2."O złotej kaczce"-słuchanie legendy,legendy
- 
     Rodzic prosi dziecko,aby usiadło wygodnie i posłuchało.

Na dole niebiesko, na górze niebiesko, bo na dole Wisła pluszcze, a nad głową niebo się uśmiecha.Od rzeki do góry idzie prosta droga. Jak się patrzy znad Wisły, to pomyśleć można, że aż do nieba sięga. „Jakbym tak szedł i szedł tą drogą pochyłą, tobym może do nieba doszedł, tobym może gwiazdę złowił, tobym był bogaty!”
– pomyślał Kasperek i poszedł. Ale czy to można dojść do nieba, kiedy po drodze tyle ciekawych rzeczy napotkasz?
Ot. Już w połowie musiał Kasper przystanąć. Majsterkowie budowali wielki zamek. Dziwy o tym zamku gadali. Jest tu pono loch, do którego trafić niełatwo. Skarby w nim nieprzeliczone. Strzeże ich Złota Kaczka. Wielu śmiałków próbowało zdobyć to bogactwo, ale żadnemu się nie udało. Roześmiał się Kasper.- Nie pójdę do nieba. Pójdę kaczki szukać.I poszedł. W ciemnych lochach kagankiem  sobie przyświecał. Długo błądził. Straszyły go tam okrutne straszydła. Głodem przymierał.Przez ogień przechodził, przez wodę, a niczego się nie uląkł.Doszedł wreszcie do jeziora. To jezioro – jak ze srebra. Kaczka na nim – jak ze złota.A gada ta Kaczka, jakby najpiękniejsze skrzypce gdzieś za ścianą grały:-Masz tu, Kasperku, wór złota. Jak je w ciągu nocy sam na siebie wydasz, nikomu nawet grosika nie dasz, wszystkie skarby wkoło będą twoje.A tych skarbów wkoło tyle, że aż w oczach ćmi się.
Używał Kasperek przez całą noc jak król. Szat sobie bogatych nasprawiał, dwór sobie kupił,konia ognistego do karocy szczerozłotej. A jadł, a pił …Wydał wszystko złoto.Zajechał nocą pod zamek, żeby swoje skarby odebrać. Zeskakuje z konia, a tu sierota podbiega, o kawałek chleba prosi. Sięgnął Kasper do kieszeni, ostatni grosik znalazł. Zapomniał o nakazie Kaczki, oddał grosz sierocie.Zatrzęsła się wnet cała ulica. Zagrzmiało. Stracił Kasper swoje skarby. Już nigdy do lochu nie trafił.Ale nie martwił się tym wcale.
-Co mi tam ze skarbów dla samego siebie!- powiedział i tą pochyłą drogą poszedł sobie w górę.Podobno zamieszkał na Starym Mieście. Podobno nauczył się szyć pięknie buty.A tej Złotej Kaczki nikt już dziś nie szuka, choć nadal jest w Warszawie tamta pochyła ulica. Nazywa się ta ulica Tamka. Dawne zamczysko też tam stoi pięknie odbudowane.

3.Rozmowa dotycząca treści utworu,rodzic może zadać dziecku przykładowe pytania:
   -Jak miał na imię chłopiec, który spotkał Złotą Kaczkę?
   -Gdzie mieszkała Złota Kaczka?
   -Jaką drogę pokonał Kasperek zanim doszedł do Złotej Kaczki?
   -Jaki warunek postawiła ona Kasperkowi?
   -Czy chłopiec faktycznie nie podzielił się z nikim złotem?
   -Co się stało ze złotem, gdy Kasperek podzielił się z sierotą?
 
4.Zabawa do piosenki "Kaczuszki".

5.„Wielkie skarby” – zabawa badawcza.
      Rodzic do pudełka wkłada sznurki, wstążki, linki (w miarę możliwości) – wszystkiego
      po dwie sztuki, ale jedna krótka, druga długa. Rodzic mówi dziecku, że przygotował
     dla niego zadanie.  Zadaniem dziecka jest wyciągniecie z pudełka elementów i dobranie
     w pary elementów tak, aby w parze były dwie sztuki tego samego rodzaju.
     Następnie dziecko przykłada do siebie np. wstążki . Rodzic zadaje pytanie:
     Która wstążka jest krótsza?; Która wstążka jest dłuższa?
     Rodzic pomaga dziecku, operować pojęciami: długi, krótki.

6.Kolorowanka dla chętnych dzieci Złota Kaczka. (załącznik)

7.Zabawy z językiem angielskim  We all fall down – piosenka  z pokazywaniem.

                                             Pozdrawiamy serdecznie

                                   Wychowawczynie grupy „Papużki”

                    

20.04.2020r.

Temat dnia: Poznajemy  Legendę  o Smoku Wawelskim.

1.„Legenda o Smoku Wawelskim” – słuchanie legendy opowiadanej przez Rodzica
     lub zaprezentowanie legendy w Internecie.


Dawno, dawno temu w grodzie Kraka zamiast króla panował wielki strach. Pod zamkiem zamieszkał bowiem olbrzymi i okrutny smok. Każdego dnia okoliczni mieszkańcy musieli przynieść mu kilka krów, byków, owiec a ostatecznie drobiu.Najodważniejsi śmiałkowie próbowali rozprawić się z żarłocznym potworem, ale w pojedynku ze smokiem stawali się jego obiadem lub kolacją. Ani mądry król, ani jego najmądrzejsi doradcy nie potrafili znaleźć wyjścia z tej sytuacji.W tym czasie w okolicach Wawelu żył młody szewczyk imieniem Skuba. A że był dobrym chłopcem, to postanowił znaleźć sposób na zniszczenie smoka. Pewnego dnia stanął przed królem i rzekł:
- Pozwól królu, że pokonam smoka.
- Ty? - zdziwił się Krak, bowiem żal mu się zrobiło dzielnego chłopca.  Nie mając innego wyjścia  zgodził się na jego prośbę.
Skuba nie marnował czasu. Od razu zabrał się do roboty. Wypchał skóry baranie siarką i smołą, a następnie zaszył je i podrzucił pod smoczą jamą. Żarłoczny smok, gdy tylko zobaczył zwierzęta, natychmiast je połknął. Jak po każdym porządnym posiłku i tym razem odbiło mu się ogniem, a wtedy w jego brzuchu buchnęły gorące płomienie. Smok szybko pobiegł do pobliskiej rzeki Wisły i zaczął zachłannie pić wodę w nadziei, że ugasi wewnętrzny pożar. Pił i pił, a jego brzuch był coraz większy i większy…. Aż wreszcie pękł.
W ten to sposób w państwie Kraka znowu zapanowała radość. A dzielny szewczyk Skuba stał się ulubieńcem mieszkańców krainy Kraka.


2.Po wysłuchaniu legendy, Rodzic prowadzi rozmowę z Dzieckiem  na temat  treści
   posługując się poniższymi pytaniami.

   Proponujemy zwrócić uwagę na postacie dobre i złe występujące w legendzie.

   - Kto występował w bajce?
   - Jaki był smok?
   - Czy wszystkie smoki są złe?
   - Czy znacie jakiegoś dobrego smoka?

3.„Smocze minki” – zabawa ruchowa.
     Dziecko jest  mały smokiem  a mama jest mamą - smoka. Rodzic mówi: smok
     biega lub podskakuje po pokoju a gdy  rodzic powie Stop- Dziecko zatrzymuje się
     i  robi miny według polecenia mamy np.: zrób groźną minę, smutną minę, wesołą
     minę. Następnie można zabawę powtórzyć zamieniając się rolami, rodzic
     na polecenie dziecka robi minę.

4.Kolorowanka dla dziecka -  Smok  Wawelski.
   Zadaniem  jest pokolorowanie smoka kredkami. 

5.Słuchanie i oglądanie utworu „Smok Wawelski” przez chętne dzieci;
   słuchanie melodii krakowiaka (jeden z polskich tańców narodowych)

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej, która zawiera wiele polskich legend.


                     
             
17.04.2020

Temat dnia: Segregujemy śmieci

1.„Segregujemy śmieci” – praca z obrazkiem.
     Rodzic prezentuje dziecku obrazek przedstawiający kosze do segregacji śmieci
     w kolorach: niebieski, zielony, żółty oraz wyjaśnia celowość różnych barw pojemników
     (każdy przeznaczony jest do innego rodzaju odpadów). Rozmowa na temat konieczności
     segregowania śmieci.
Poznanie słowa „recykling” oraz jego znaczenia.

2.Oglądanie filmu edukacyjnego związanego  pod tytułem „Kiedyś byłam śmieciem,
   teraz jestem kimś”.

3.
„My też próbujemy segregować śmieci” – zabawa poprzez działanie lub karta pracy.

4.Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem pustych plastikowych butelek (0,25 l):
   -Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu oraz nad głową.
   -Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz.
   -W staniu, butelka w jednej ręce z jednoczesnym zataczaniem kół butelką prawą
     i lewą ręką na zmianę.
   -Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód
     z dotknięciem butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę.
   -Siad skrzyżny, butelka na głowie, podtrzymywana palcami rąk – skręty tułowia w lewo
     i w prawo.
   -Siad skulny podparty, stopy na butelce – toczenie butelki palcami stóp w przód i w tył.
   -Postawa stojąca, butelka leży na podłodze – przeskok przez butelkę: obunóż w przód,
     w tył oraz w bok.
   -Dla chętnych dzieci – zabawa przy piosence „Świat w naszych rękach”
     z wykorzystaniem butelek.
   -Ćwiczenie relaksujące na zakończenie „Czyste powietrze” – dziecko leży
    na plecach, wciąga powietrze nosem i wypuszcza ustami.

Zachęcamy również do odwiedzenia stron związanych z bieżącym tematem:
-Ministerstwo Środowiska strona dla dzieci- Film edukacyjny - Drużyna Wróżki Odpadusi „Akcja segregacja” 

-Ekolultura – film edukacyjny dla dzieci .

                  

16.04.2020r

Temat dnia: Szanujemy zieleń

1.„Szanujmy zieleń” – historyjka obrazkowa .
      Rozmowa proekologiczna na podstawie historyjki i doświadczeń dzieci i rodziców.
      Rodzic może wykorzystać pytania pomocnicze:

      - Co było najpierw?
      - Co było potem?
      - Co się wydarzyło na końcu?
      Dziecko wskazuje właściwe obrazki i wspólnie z rodzicem opowiada i układa
      historyjkę obrazkową.


2. Osłuchanie z piosenką ZoZi „Świat w naszych rękach”

                  „Świat w naszych rękach”
    I.Ci, co lubią segregację otóż
       – oni mają rację:
       gdy w osobne pojemniki
       lecą papier, szkło, plastiki!

           ref.:Cały świat jest w naszych rękach
                   - właśnie o tym ta piosenka!
                   Możesz dbać o cały świat,
                   chociaż masz niewiele lat. x2

    II.A „recykling” – trudne słowo,
        chodzi o to , by na nowo
        z naszych śmieci zrobić COŚ!
        Papier! Plastik! Albo szkło!

            ref.: Cały świat jest w naszych rękach...
   III.Więc dorośli oraz  dzieci
         posłuchajcie: sprawą śmieci
         trzeba zając się dziś,
        żeby jutro dobrze żyć!

          ref.:Cały świat jest w naszych rękach...

Rozmowa na temat przesłania płynącego z utworu:
każdy może dbać o czystość unikanie śmiecenia, segregację odpadów.
Wyjaśnienie słowa „recykling” – ponowne wykorzystanie niektórych odpadów.

3.„Raz, dwa, trzy, mama/tata patrzy” – zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca.
     Rodzic stoi w jednej części pomieszczenia odwrócony tyłem do dziecka. Dziecko
     znajduje się w drugiej części pomieszczenia i powoli idzie w jego stronę.
     Rodzic mówi: „raz, dwa, trzy,mama/tata patrzy”! Wówczas dziecko zatrzymuje
     się i staje w bezruchu.


4.„Coś z niczego ” – praca plastyczno-techniczna z materiałów odpadowych.
     Rodzic proponuje dziecku wykonanie pracy z wykorzystaniem odpadów dostępnych
     w domu (oczyszczonych i nadających się do ponownego użytku). Nawiązuje
     do ponownego wykorzystania niektórych odpadów – recykling. Wspólnie tworzą
     pracę przestrzenną lub płaską na dowolny temat.


W miarę możliwości prosimy o przesyłanie zdjęć z wykonanymi pracami na adres:
                           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie pozdrawiamy pani Natalia, pani Agnieszka i pani Martyna.

               

15.04.2020r.

Temat dnia: Czyste powietrze

1.„Echo” – ćwiczenia fonacyjne
     – dziecko wypowiada słowo, np. Ala – rodzic powtarza coraz ciszej;
       następuje zmiana ról.


2.„Na ulicy” – praca z obrazkiem.
     Rozmowa na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza
     na podstawie doświadczeń Rodziców i Dzieci oraz obrazków (jadące samochody,
     kominy fabryk,dym w powietrzu).


3.„Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko maszeruje po
     pokoju, na hasło „Zielony!”,dziecko odszukuje w pokoju podany kolor, podbiega
     do niego i dotyka. Kiedy rodzic poda nazwę innego koloru, dziecko staje prosto
     i nie rusza się przez chwilę.


4.„Różne odgłosy” – zagadki słuchowe: co słyszysz za oknem?
     Proponujemy słuchanie odgłosów ptaków.

5.Zabawy z językiem angielskim: "My Teddy Bear has..." - Mój miś      

Szanowni Państwo, ilustracje przesłane są przez Komunikator. Serdeczne pozdrowienia!

                 


14.04.2020r.

Temat dnia: Czysta rzeka

1.„Rzeka” – słuchanie wiersza J. Wanatowicz.
     Rodzic czyta dziecku tekst wiersza, następnie zadaje pytania dotyczące treści:
     - O czym był wiersz? - Dlaczego rzeka rzewnie płakała? (wyjaśnienie słowa „rzewnie”)
     - Jaki zapach miała rzeka? - Jak myślisz, kto zanieczyścił rzekę?
     Rodzic prezentuje dziecku ilustracje rzeki brudnej i czystej, wspólnie z dzieckiem
     porównują wygląd rzek i określają odczucia występujące podczas oglądania
     obydwu obrazków.


             „Rzeka” J. Wanatowicz
               Jestem sobie rzeką.
               Kto powącha ten ucieka.

               Czemu? – zapytacie pewnie.
               Co się stało, że tak płaczę rzewnie?

               Byłam piękna, byłam czysta,
               lecz nie trwało to zbyt długo.

               Co się stało moi mili?
               Po prostu mnie zanieczyścili.


2.„Woda, woda”- zabawa ruchowo- naśladowcza.
      Rodzic pokazuje ruchem czynności przy których wykonywaniu potrzebna
      jest woda, dziecko naśladuje je lub wymyśla inny sposób (a rodzic naśladuje):
      • myjemy ręce
      • myjemy zęby
      • pierzemy
      • pijemy wodę
      • pływamy
      • podlewamy kwiaty.


3.„Długa i krótka rzeka” – zabawa matematyczna z porównywaniem długości.
      Rodzic gromadzi dostępne liny, sznurki, wstążki lub inne materiały w różnych
      długościach.
      Układa przed dzieckiem po dwie sztuki, zadaniem dziecka jest określenie długości:
      długi, krótki, taki sam.


4.„Czysta rzeka, brudna rzeka”- zabawa badawcza z wykorzystaniem wody.
      Rodzic proponuje dziecku wykonanie eksperymentu z wodą, w wyniku
      którego zdobędzie wiedzę, co może zagrażać rzekom i innym zbiornikom wody
      (staw, jezioro, morze). Rodzic przygotowuje pojemniki z czystą wodą. Wspólnie z dziećmi
      opisuje jej wygląd – czysta, przezroczysta, bezwonna.
      Rodzic wlewa do wody różne substancje dostępne w domu (w małej ilości), np. płyn
      do mycia naczyń,płyn do prania; dziecko wsypuje: papiery po cukierkach,
      chusteczkę higieniczną (dowolnie według możliwości i wyboru). Dziecko obserwuje co
      dzieje się pod wpływem substancji, jak zmienia się wygląd i zapach wody. Wspólnie
      z rodzicem wyciąga wnioski.
      Proponujemy, aby rodzic włożył do pojemnika roślinę, np. liście kapusty pekińskiej.
      Zadaniem  dziecka jest obserwowanie wpływu zanieczyszczonej wody na roślinę.
      Następnego dnia rodzic wraca do eksperymentu i wspólnie z dzieckiem wyciąga wnioski:
      mała ilość wlanych substancji oraz  wyrzuconych śmieci sprawia, że cała woda jest 
      brudna i skażona. Zanieczyszczenia zatruwają życie mieszkańcom wód.

5. Zabawy z językiem angielskim: "My Teddy Bear has..." - Mój miś

                    
      
                                        Tęsknimy za Wami!

                                            Pani Agnieszka 

                                              Pani Natalia 
                                                                                         
                                             Pani Martyna                


ZAGADKI

Potulne zwierzątko
z masła ulepione,
małą chorągiewką
wdzięcznie ozdobione.
(baranek)

Mały, żółty ptaszek
z jajka się wykluwa,
zamiast piór ma puszek,
więc jeszcze nie fruwa.
(kurczaczek)

Co to za gałązki,
co kotków mają bez liku
i chociaż nie zamruczą –
miłe są w dotyku?
(bazie)

Leżą w koszyczku
pięknie wystrojone,
malowane, pisane,
drapane lub kraszone.
(jajka wielkanocne)

Jeden taki dzień
w całym roku mamy,
że gdy nas obleją,
to się nie gniewamy.
(poniedziałek wielkanocny,
śmigus-dyngus)

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne,
więc każde dziecko na niego czeka.
Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne,
bo on susami – kic! Kic! Ucieka
(zajączek wielkanocny)


                    

10.04.2020

Temat dnia: Śmigus – dyngus

1.Słuchanie wiersza „Lany poniedziałek” H. Łochockiej.

   „Lany poniedziałek” Hanna Łochocka
        Śmigus dyngus, dyngus śmigus,
        nie kryjże się, nie wymiguj,
        bo dziś każdy stary młody
        nie uniknie wiadra wody!

       Prysznic, prysznic koło studni,
       już od rana pompa dudni.
       Kto choć z okna nos wysunie
       wnet na niego strumień lunie!

       Dyngus-śmigus, śmigus-dyngus,
       śmiej się, córko, śmiej się synku;
       tak się śmieje wieki całe
       wielkanocny poniedziałek.

Po wysłuchaniu Rodzic zadaje pytania dotyczące treści:
     -Jaki zwyczaj związany jest z wielkanocnym poniedziałkiem?
     -Czy należy się obrażać, jak ktoś zostanie oblany wodą w lany poniedziałek?

Zachęcamy do obejrzenia utworu „Znaki Wielkanocy”.

               „Znaki Wielkanocy”
      I.Te mazurki, ozdobione migdałami,
        Te koszyki, wypełnione pisankami.
        Te baranki, ulepione z marcepanu,
        bazie kotki od staruszki ze straganu.
              ref.:To są znaki tradycyjnej Wielkanocy
                      Kiedy życie się odradza do swej mocy.
                      To znaki rozbudzonej świeżo wiosny .
                      Świat się staje znów zielony i radosny!
                      Świat radosny!
                      Radosny! Świat radosny!
    II.Te palemki, od bibuły kolorowe.
         Baby z lukrem, wyrośnięte – bo drożdżowe.
         No a potem jeszcze lany poniedziałek Śmigus
         – dyngus pełen mokrych niespodzianek!
            ref.: To są znaki tradycyjnej Wielkanocy ....

Przybliżenie dziecku zwyczajów Wielkanocy (przygotowanie święconki, śniadanie wielkanocne, lany poniedziałek)                  


09.04.2020

Temat dnia: Już blisko Wielkanoc

1.Ćwiczenia słownikowe
    – dzielenie na sylaby nazw zabawek z dziecięcego pokoju.
    Rodzic proponuje dziecku zabawę w sylaby, pokazuje zabawkę i wraz
    z dzieckiem wyklaskują jej nazwę (np. lal-ka, sa-mo-chód) –
    analiza sylabowa wyrazów.
    Następnie rodzic sam wyklaskuje nazwę wybranej zabawki, zadaniem
    dziecka jest wypowiedzenie usłyszanego wyrazu – synteza sylabowa wyrazów.

2.„Bajeczka wielkanocna” – słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy.

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe
Kotki zaczęły wychylać się z pączków. - Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki –
daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy wstawać? A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc,a ja mam jeszcze tyle roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków,
Słońce powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk
i przygrzewało mocno.
- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił
się malutki, żółty Kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek
i przewiązało czerwoną kokardką.
- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło
na Wielkanoc. Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami
świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka.
Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. - Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta
bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze
bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś.
- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.
- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.
A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana
i zaczęło z kimś rozmawiać.
- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas,baś, baś. A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka:dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.
Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to
„coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.
- Co to? Co to? – pytał Zajączek. - Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.
- To już święta,święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę:
            W Wielkanocny poranek dzwoni dzwonkiem Baranek,
            A Kurczątko z Zającem podskakują na łące.
            Wielkanocne Kotki robiąc miny słodkie,
            Już wyjrzały z pączka, siedzą na gałązkach.
            Kiedy będzie Wielkanoc Wierzbę pytają.

Rozmowa dotycząca treści utworu, rodzic może zadać dziecku przykładowe pytania:
      -Kto obudził kotki na wierzbie?
      - Kogo następnego obudziło słoneczko?
     -Co kojarzy się z świętami wielkanocnymi?itp.

3.Zabawy ruchowe przy muzyce „Najpierw skłon”; 

Szanowni Rodzice, poprzez Komunikator przesyłamy Państwu karty pracy oraz ilustracje związane z tematem.
Prosimy również "zaglądać" na stronę internetową przedszkola oraz na naszą zakładkę.

Pozdrawiamy serdecznie nasze małe "Papużki" Wychowawczynie grupy III


                 

 08.04.2020r.      

Temat dnia : „Pisanki”  ciąg dalszy.

1.Osłuchanie z piosenką „Pisanki, pisanki jajka malowane”        

     Pisanki, pisanki,
     jajka malowane
     nie ma Wielkanocy
     bez barwnych pisanek.

     Pisanki, pisanki
     jajka kolorowe,
     na nich malowane
     bajki pisankowe.

     Na jednej kogucik,
     a na drugiej słońce,
     śmieją się na trzeciej
     laleczki tańczące.

     Na czwartej kwiatuszki,
     a na piątej gwiazdki.
     na każdej pisance
     piękne opowiastki.

Dziecko zapoznaje się z utworem w formie prezentacji.

2.Rytmizowanie wersu piosenki: „pisanki, pisanki jajka malowane”
    Pi-san-ki pi-san-ki ja-ka ma-lo-wa-ne  poprzez wyklaskiwanie lub wytupywanie.

3.„Pisanki” – liczenie w granicach możliwości dzieci, klasyfikowanie według jednej
     cechy np. kolor, wzór na pisance. Rodzic proponuje dziecku zabawę w liczenie pisanek
     zgromadzonych w domu lub na ilustracji. W miarę możliwości dziecko dokonuje
     klasyfikacji np. jednokolorowe pisanki  kładziemy na tacą , a we wzorki na talerz.

4.Zabawy z językiem angielskim : ‘In the nest’  w gnieździe.

5.Kolorowanka dla chętnych dzieci "Pisanka"


                  

 07.04.2020r.

Temat dnia: Pisanki.

Witam serdecznie wszystkie dzieci z grupy „Papużki” , dzisiaj pobawicie się z pisankami.

1.„Pisanki” – słuchanie wiersza  D. Gellner.
   – nauka wiersza na pamięć dla chętnych dzieci.
   Oglądanie pisanek i kraszanek na stronie internetowej.


            „Pisanki” 
Dorota Gellner
        Patrzcie, ile na stole leży pisanek !
        Każda ma oczy malowane
        Naklejane, każda ma uśmiech
        Kolorowy
        I leży na stole grzecznie
        By się nie potłuc
        Przypadkiem
        W dzień świąteczny.
        Ale pamiętajcie!
        Pisanki
        Nie są do jedzenia!
        Z pisanek się wykluwają
        Świąteczne życzenia.
 
Oglądanie pisanek zgromadzonych w ubiegłych latach, bądź na stronach internetowych,
 

Po wysłuchaniu wiersza rodzic zadaje pytania dotyczące jego treści:
   - O czym opowiadał wiersz?
   - Bez czego nie ma Wielkanocy?
   - Jak powstają pisanki?

2.„Malowane jajka” – praca plastyczna malowanie farbami ugotowanego jajka;
     dla  dzieci   chętnych  wyklejanie wzorków na pisance wałeczkami z plasteliny
     lub ozdabianie mazakami.

 
3.”Wyścig z pisankami” .
      Dziecko trzyma na łyżce  jajko, porusza się tak, żeby nie upuścić jaka.

4. Zabawy z językiem angielskim:"In the nest"  w gnieździe.

                Serdeczne pozdrowienia od pani Natalii, Agnieszki i Martyny.

                 

06.04.2020r.

Temat dnia: Palemka

1.„Palmy i palemki” – praca z obrazkiem.
     Rodzic prezentuje obrazek przedstawiający różne rodzaje palm wielkanocnych
     lub prezentuje dziecku palemki w Internecie, link do strony:


    Rozwijanie słownictwa dziecka poprzez opisywanie wyglądu palmy.
 
2.„Moja palemka” – praca plastyczno-techniczna.
     Rodzic gromadzi materiały potrzebne 
do wykonania prostej palmy:
     patyk, bibuła, taśma klejąca, „sreberko”. Wspólnie z dzieckiem
     w miarę możliwości wykonuje prostą palemkę.

 
3.„Wyścigi zajączków” – zabawa ruchowa z elementem skoków.
      Rodzic wraz z dzieckiem wyznacza linię startu i mety, na hasło „Skacz!”
      – dziecko pokonuje dystans skacząc
jak zajączek.
 

KWIECIEŃ 

1.W wiejskim gospodarstwie
2.Święta tuż, tuż
3.W zgodzie z naturą
4.Legendy polskie
5.Kto Ty jesteś -  Polak mały

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności
Zapoznanie z tradycjami Świąt Wielkanocnych.
Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
Uświadomienie następstw dni tygodnia.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech, nazw zwierząt prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 15,16.
    Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 15,16.

                            
 

     „Dziwne rozmowy” piosenka
       sł: A. Aleksandrowicz muz: W. Zaliwski
 

     W chlewiku mieszka świnka
         Co trąca ryjkiem drzwi,
         Gdy niosę jej jedzenie
         To ona kwi, kwi, kwi.
 

     Opodal chodzi kaczka
         Co krzywe nóżki ma
         Ja mówię jej dzień dobry
         A ona kwa, kwa, kwa.

         Przed budą trzy szczeniaczki
         Podnoszą straszny gwałt
         Ja mówię cicho pieski
         A one hau, hau, hau.
 

                              

   „Wielkanoc”   - wiersz                 
         Bożena Forma
 

    Święta za pasem,
        do pracy się bierzemy,                                 
        mazurki i baby                                             
        smaczne upieczemy.                                   
 

    Pisanki, kraszanki                                       
        razem dziś robimy,                                        
        wszystkie kolorowe,                                     
        bardzo się cieszymy.                                     
 

    Upiekliśmy z ciasta,                                      
        baranka, zajączka,                                        
        z posianej rzeżuchy                                      
        będzie piękna łączka.                                   
 

   W glinianym wazonie                                   
        bazie i żonkile,                                              
        a na nich z papieru   
        kurczątka przemiłe.
 Zabawy z językiem angielskim
   Przypomnienie i utrwalenie poznanych kolorów.

MARZEC

1.Dawno, dawno temu.
2.Wiosenne hodowle.
3.Wiosna tuż, tuż.
4.Wiosenne porządki.

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:
wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny;
zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
uświadamianie następstwa dnia i nocy;
zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku 
ze zmianą pory roku;
zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty,
pąki liściowe na drzewach;
wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji
i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników;
wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu,  na boisku przedszkolnym;
rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów;
rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała;
rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym;
kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności;
kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
nauka piosenek i pląsów;
wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr: 12,13, 14, 15
    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 12, 13, 14, 15


 

 LUTY

1.Bajki i bajeczki.
    2.Zabawy w karnawale.
    3.Dawno, dawno temu.
    4.Dzień i noc.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda,  pierwsze kwiaty,  
pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody,  systematycznej obserwacji
i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 Zestawy ćwiczeń porannych nr: 11, 12
     Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr : 11, 12

                               

           „Zimowa poleczka”
    Zimową poleczkę na śniegu lub lodzie
    kochają bałwanki i tańczą ją co dzień.
    Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
    bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak.

         ref.: Ha, ha, ha, ha,
                  Hi, hi, hi, hi
                  Śniegowe bałwanki
                 To my, właśnie my

     Gdy w rękach miotełki, na głowach garnuszki
     z węgielków lśnią oczka i same mkną nóżki.
     Zimową poleczkę na soplach gra wiatr
     bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

         ref: Ha, ha, ha, ha…

     Stanęły na chwilkę, by otrzeć pot z czoła,
     Lecz skoczna muzyka do tańca nas woła,
     Zimową poleczkę na soplach gra wiatr,
     Bałwanki się cieszą – o tak, właśnie tak!

         ref: Ha, ha, ha, ha  

           Nie wolno!  J.Koczaqnowska
       Nawet małe dziecko dobrze o tym wie,
       kto to jest znajomy, a kto obcym jest...
       Ze znajomym można bawić się, rozmawiać,
       ale gdy ktoś obcy, to trzeba uważać!
       Nie wolno zaufać, nawet gdy ktoś mówi,
       że zna mamę, tatę i bardzo nas lubi.
       Nie wolno przyjmować słodyczy, podarków
       lub iść z nieznajomym na spacer do parku.
 

STYCZEŃ 

1.Przez okrągły rok
    2.Biało dookoła
    3.Lubimy zimę
    4.Babcia i dziadek

Ogólne  cele  dydaktyczno - wychowawcze :
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia  i odporności.
Uświadamianie następstwa pór roku.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym  w związku 
ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji 
i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych.
Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej –  kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

                              
                         


                  „Jamniczek”
      1.Popatrzcie na jamniczka
         wyturlał się z koszyczka.
         Zaczaił się na babcię
         i porwał babci kapcie.

              ref.:A jak spał, a jak spał
                         taką grzeczną minę miał. ( 2x)

     2.Poszarpał chustkę w róże
            i zrobił dwie kałuże.
           A moją nową lalkę
           zaciągnął pod wersalkę.

              ref.: Bo jak spał, bo jak spał….

     3.A teraz gdzieś ucieka
            i szczeka, szczeka, szczeka.
            Łapiemy więc jamniczka,
            niech wraca do koszyczka.

             ref.:A jak spał, a jak spał …

     4.Pod stołem jest koszyczek,
           w koszyczku śpi jamniczek.
           Jak się zbudzi będzie zły.
           HAU HAU HAU...!

                    „ Śnieg”Iwona Róża Salach
      Przez styczniową nockę całą,dużo śniegu napadało.
      To uciecha jest dla dzieci, patrzcie – z  nieba puszek leci.
      Zabierzemy łyżwy sanki, ulepimy dwa bałwanki.
      Koleżanki z koleżkami będą rzucać się śnieżkami.  
 

GRUDZIEŃ

 1.Goście za oknem
     2.Choinkowe ozdoby
     3.Spotkanie przy wigilijnym stole

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. 

Zestawy ćwiczeń porannych nr:7, 8.
    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr:7, 8. 

                                   

                   Mikołaj jedzie samochodem 
   
  Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem

       Bo gdzieś zgubił saneczki
       W tę mroźną pogodę.

            Hu hu ha, tra la la
            Co to za Mikołaj?        /x2

      Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku
      A prezenty dziś wiezie
      Dzieciom w bagażniku.

          Hu hu ha, tra la la
          Co to za Mikołaj?       /x2
  

             Choinka
       Zielona choinka

       pięknie przystrojona.
       Święta blisko już tuż, tuż.

       A pod gałązkami,
       misie z krasnalkami,
       Mikołaja wyglądają już.

      Świecą się lampeczki,
      pachną gałązeczki,
      za oknami trzeszczy mróz.

     A pod gałązkami,
     misie z krasnalkami,
     Mikołaja wyglądają już.  LISTOPAD
  

1.Pada i pada
2.Jesienne malowanie
3.Ubrania na zimne dni
4.Spotkanie z listonoszem

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia                       
i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym                       
w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr 5, 6, 7.
  Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr  5, 6, 7.   

          „Wiatr i chmurki”
                       sł. Dorota Gellner
                      muz. Laura Osyczka

Tam za lasem,tam za górką,
 wiatr dokuczał małym chmurkom.
 Aż się chmurki rozpłakały
 i deszcz padał przez dzień cały.


                                          

                        PAŹDZIERNIK


1.Warzywa
2.Jesienią w parku – zwierzęta w parku
3.Jesienią w lesie – zwierzęta w lesie
4.Przygotowania do zimy
5.Moja rodzina

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w domu.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie koła.
Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Kształcenie więzi emocjonalnej z najbliższymi (mama, tata, rodzeństwo).

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 3, 4, 5
   Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.: 3, 4, 5 

,,Liście” M. Gerson - Dąbrowska 

Wietrzyk chodzi po ogródku,
strąca złote liście.
Wietrzyk gra,a one tańczą,
rażno, zamaszyście.
Szur,szur,szur,szur,szu,szu,szu!

Lecą, lecą liście z drzewa
żółte i czerwone.
Kręcą, kręcą się w powietrzu,
w tę i tamtą stronę.
Szur,szur,szur,szur,szu,szu,szu!

Wietrzyk chodzi po ogródku,
do tańca je prosi.
"Tańczcie! Tańczcie!"
Słonko świeci,
wiatr listki roznosi.
Szur, szur, szur, szur,szu, szu, szu! 

To podlecą, to opadną,
spłoszoną gromadą,
Aż bezsilne i omdlałe
pokotem się kładą.   

"Dary jesieni" I. Salach

Jesień stawia swoje kosze,
-piękne dary dla was niosę.
Z pola,sadu i ogrodu,
nie zabraknie z lasu miodu.

Na jabłoni są jabłuszka,
z gruszy żółto błyszczy gruszka.
Śliwa-śliwki zrzuca w koszyk,
na kompoty bedzie dosyć.

Trzeba zwozić z pól ziemniaki,
brukiew,marchew i buraki.
Mama zrobi marynaty
dla córeczki,syna,taty.

Zimą w kuchni usiądziemy,
przy słoikach się zbierzemy.
I zapachnie lato u nas,
gdy za oknem gna wichura.


Jesienna śpiewanka
sł.Agnieszka Galica
muz.Tadeusz Pabisiak

Idzie jesień, z nią gawrony przyfrunęły do nas.
Kra,kra,kraczą,zaglądają do okien przedszkola.
 (2x)

Czasem deszczyk kapu-kapu,czasem słonko świeci.
Przyszłą jesień i przyniosła kasztany dla dzieci.
(2x) 

Poskaczemy hopsa-hopsa po parku jesienią.
Popatrzymy,jak na drzewach liście się czerwienią.
 (2x) 

Kto pamięta? Iwona Róża Salach 

Leśnik sarnom wyniósł siano
i sól do solniczki,
a wiewiórka chowa w dziupli
swoje smakołyczki. 

Lis futerko kupił nowe,
wróble zaś zmieniły piórka.
W sen zapadły jeże, żaby,
śpi już nawet mała pszczółka. 

Cisza w lesie coraz głębsza,
pochowały się zwierzęta.
Co też zimą będą jadły?
Czy też o nich ktoś pamięta? 

Pan leśniczy dba o sarny
w swej leśnej zagrodzie.
My o ptaki dbać musimy,
lecz w naszym ogrodzie.

          

     

   WRZESIEŃ

1.W przedszkolu.
    2. Droga do przedszkola.
    3.Oto ja.
    4.Owoce.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
Nauka piosenek i pląsów. 
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 1, 2.
    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.: 1, 2.