ROZKŁAD DNIA

              

Ramowy rozkład dnia- grupy młodsze

(Krasnale, Biedronki, Wiewiórki)

6.30-  07.00

              Przebywanie dzieci w grupie „Pszczółki”

7.00-8.30

Schodzenie się dzieci, przedstawienie propozycji wydarzeń dnia. Zajęcia grupowe inspirowane przez nauczyciela i swobodne w kącikach zainteresowań. Prowadzenie obserwacji. Zestaw zabaw ruchowych

8.30-9.00

Śniadanie

9.00- 11.30

Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka- zajęcia dydaktyczne w formie zbiorowej, grupowej i indywidualnej uwzględniające różne formy aktywności. Wycieczki i spacery, zabawy ruchowe na powietrzu. Obserwacje przyrodnicze. Czynności porządkowe i higieniczne

11.30-12.00

Obiad

12.00- 14.00

Odpoczynek dzieci, zabawy relaksacyjne, słuchanie utworów literackich i muzycznych. Leżakowanie(grupa I i II)

14.00-14.30

Podwieczorek

14.30-16.00

Zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy na powietrzu, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi, podsumowanie dnia. Rozchodzenie się dzieci do domów

16.00-17.30

Przebywanie dzieci w grupie „Pszczółki”

Ramowy rozkład dnia- grupy starsze

( Słoneczka, Żabki, Motyle, Pszczółki, Rybki, Papużki)


6.30-7.00

Pobyt dzieci w grupie „Żabki”

7.00-7.30

Schodzenie się dzieci, rozmowy z dziećmi. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, przygotowanie pomocy do zajęć wspólnie z dziećmi.

7.30-8.15

Zabawy dowolne dzieci według upodobań

8.15-8.30

Ćwiczenia poranne

8.30-9.00

Przygotowanie do śniadania, śniadanie, profilaktyka stomatologiczna

9.00-11.30

Zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez nauczyciela, zabawy dowolne dzieci w kącikach; rytmika,religia, język angielski, zajęcia piłkarskie. Czynności samoobsługowe w szatni. Pobyt w ogrodzie, wycieczki spacery, zajęcia wspomagające

11.30-12.00-

Przygotowanie obiadu, obiad

12.00-12.15

Czytanie bajek przez nauczyciela

12.15-14.00

Zabawy w kącikach zainteresowań, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

14.00-14.30

Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek. Zabawy ruchowe, dydaktyczne, słuchanie muzyki

15.00-16.30

Swobodna zabawa dzieci w kącikach lub ogrodzie. Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, rozchodzenie się dzieci do domów

16.30-17.30

Pobyt dzieci w grupie „Żabki” i „Wiewiórki”