ROZKŁAD DNIA


                                                      grupa I „Krasnale”    

07:00-07:30
                   -schodzenie się dzieci;
                   -rozmowy z  dziećmi;
                   -zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycielkę;
                   -przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

07:30-08:15
                  -zabawy dowolne dzieci.

08:15-08:30
                   -poranne zabawy ruchowe.

08:30-09:00
                   -przygotowanie do śniadania;
                   -śniadanie.

09:00-11:30
                   -mycie zębów,
                   -zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez nauczycielkę;
                   -zabawy z językiem angielskim -poniedziałek,wtorek;
                   -zajęcia rytmiczno-umuzykalniajace -wtorek,
 piątek;  
                   -religia-wtorek, piatek;
                   -zabawy dowolne dzieci w kącikach;
                   -pobyt w ogrodzie, spacery, wycieczki;
                   -czynności samoobsługowe w szatni(ubieranie się i rozbieranie);
                   -zajęcia indywidualne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11:30-12:10
                  -przygotowanie do obiadu;
                  -obiad.

12:10-12:30
                   -czynności samoobsługowe;
                   -przygotowanie do odpoczynku.

12:30-14:00
                   -odpoczynek poobiedni-słuchanie bajek, muzyki;

14:00- 14:30
                    -przygotowanie do podwieczorku;
                    -podwieczorek.

14:30- 15:00
                    -zabawy ruchowe, dydaktyczne;
                    -słuchanie literatury dla dzieci.

15:00- 16:30
                    -swobodna zabawa dzieci w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie;
                    -zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycielkę;
                    -rozchodzenie się dzieci do domów.
                                                     

   

                                    grupa II „Biedronki”     

 

6:30 – 7:30
                 - schodzenie się dzieci, rozmowy z dziećmi;
                 - zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycielkę;
                 - przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.

07:30 – 08:10
                     - zabawy dowolne dzieci.

08:10 – 08:25
                     - zabawy ruchowe.

08:25 – 09:00
                     - przygotowanie od śniadania;
                     - śniadanie;
                     - mycie zębów.

09:00 – 11:30
                     - zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez nauczycielkę;
                     - zabawy z językiem angielskim – poniedziałek, wtorek 10:20-10:35;
                     - zabawy rytmiczno-umuzykalniające – wtorek, piątek 9:30-9:45;
                     - religia – czwartek, piątek 9:15-9:30;
                     - zabawy dowolne w kącikach;
                     - pobyt w ogrodzie, spacery.
wycieczki;
                     - czynności samoobsługowe w szatni.

11:30 – 12:00
                     - przygotowanie do obiadu;
                     - obiad.

12:00 – 12:30
                     - odpoczynek poobiedni;
                     - słuchanie muzyki i bajek.

12:30 – 13:30
                     - pobyt w ogrodzie;
                     - rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci,
                     - zabawy dowolne.

13:30 – 14:00
                     - przygotowanie do podwieczorku;
                     - podwieczorek.

14:00 – 15:30
                     - zabawy dydaktyczne, ruchowe;
                     - słuchanie literatury dla dzieci;
                     - swobodna zabawa dzieci;
                     - zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycielkę.

15:30 – 17:30
                     - dzieci przebywają w grupie I „Krasnale” oraz w grupie V „Pszczółki”

    

                                                     grupa III „Żabki”

    
                                                

                                                      grupa IV „Motylki”

    

                                    grupa V „Pszczółki”

 07:00 - 07:30 
                       -schodzenie się dzieci; 
                       -rozmowy z dziećmi;
                       -zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycielkę;
                       -przygotowanie pomocy do zajęć wspólnie z dziećmi.

07:30 - 08:30 
                      -zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci;
                      -ćwiczenia poranne;

08:30 - 09:00
                      -przygotowanie do śniadania;
                      -śniadanie.

09:00-10:00
                     -zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez nauczycielkę; 
                     - język angielski (poniedziałek- 30min , wtorek- 30min);   
                     - zabawy dowolne wg upodobań dzieci;

10:00 - 11:30
                     - zabawy dowolne wg upodobań dzieci;
                     - czynności samoobsługowe w szatni; 
                     - zabawy w ogrodzie, wycieczki, spacery;
                     - religia ( 10:00-10:30 -piątek);
                     - zabawy rytmiczno- umuzykalniające  ( 10:30-11:00 - piątek);

11:30 - 12:30 
                      -przygotowanie do obiadu; 
                      -obiad;
                      -profilaktyka stomatologiczna;
                      -słuchanie czytanych przez nauczycielkę bajek;

12:30 - 14:00 
                      -zabawy w kącikach zainteresowań;
                      -rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

14:00 - 14:30 
                      -czynności higieniczne przed podwieczorkiem;
                      -podwieczorek.

14:30 - 17:30 
                     -zabawy ruchowe i dydaktyczne;
                     -słuchanie muzyki;
                     -swobodna zabawa w kącikach lub na powietrzu;
                     -zajęcia wspomagające;
                     -rozchodzenie się dzieci.

   

                                                      

                                                     grupa VI „Wiewiórki”

 

06:30 - 07:30 
                       -schodzenie się dzieci; 
                       -rozmowy z dziećmi;
                       -zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycielkę;
                       -przygotowanie pomocy do zajęć wspólnie z dziećmi.

07:30 - 08:20 
                       -zabawy dowolne  dzieci wg upodobań;

08:20 - 08:30
                       -ćwiczenia poranne;

08:30 - 08:50 
                       -przygotowanie do śniadania;
                       -śniadanie.

08:50 -09:50
                      -zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez nauczycielkę; 
                      -język angielski.

09:50- 10:00
                     -zabawy dowolne w kącikach.

10:00 - 11:30
                     -czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie i rozbieranie;
                     -religia;  
                     -pobyt w ogrodzie, wycieczki, spacery;
                     -zabawy rytmiczno-umuzykalniające przy akompaniamencie pianina.

11:30 - 12:00  
                     -przygotowanie do obiadu; 
                     -obiad;

12:00-12:15
                    -mycie zębów;
                    -czytanie bajek  przez nauczycielkę;

12:30 - 13:45 
                    -zabawy w kącikach zainteresowań;
                    -rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

13:45 - 14:30 
                    -czynności higieniczne przed podwieczorkiem;
                    -podwieczorek.

14:30 - 15:00 
                    -zabawy ruchowe i dydaktyczne;
                    -słuchanie muzyki.

15:00-16:30
                    -swobodna zabawa w kącikach lub w ogrodzie;
                    -zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela;
                    -rozchodzenie się dzieci.

    

                                                      grupa VII „Rybki” 

07:00 - 07:30 
                       -schodzenie się dzieci; 
                       -rozmowy z dziećmi;
                       -zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczycielkę;
                       -przygotowanie pomocy do zajęć wspólnie z dziećmi.

07:30 - 09:00 
                      -zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci;
                      -ćwiczenia poranne;
                      -przygotowanie do śniadania;
                      -śniadanie.

09:00 - 10:00
                     -zajęcia dydaktyczne zorganizowane przez nauczycielkę; 
                     -religia ( 10:30-11:00 - czwartek);
                     -zabawy rytmiczno- umuzykalniające  ( 09:00-09:30 - czwartek);

10:00 - 11:30
                     -zabawy dowolne wg upodobań dzieci;
                     -czynności samoobsługowe w szatni; 
                     -zabawy w ogrodzie, wycieczki, spacery.

11:30 - 12:30 
                      -przygotowanie do obiadu; 
                      -obiad;
                      -profilaktyka stomatologiczna;
                      -słuchanie czytanych przez nauczycielkę bajek;
                      -zabawy z językiem angielskim (12:00-12:30 - środa, piątek)

12:30 - 14:00 
                      -zabawy w kącikach zainteresowań;
                      -rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.

14:00 - 14:30 
                      -czynności higieniczne przed podwieczorkiem;
                      -podwieczorek.

14:30 - 17:00 
                     -zabawy ruchowe i dydaktyczne;
                     -słuchanie muzyki;
                     -swobodna zabawa w kącikach lub na powietrzu;
                     -zajęcia wspomagające;
                     -rozchodzenie się dzieci.