REALIZOWANE PROGRAMY


                       

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku
w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” 

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe Art. 70 ust. 2 (Dz. U. z 2017 r poz. 59)

-Kocham przedszkole - M.A. Pleskot, A. Staszewska Mieszek;
-Jesteśmy dziećmi Bożymi -program nauczania religii dla dzieci pięcioletnich
Pan Bóg kocha dzieci - program nauczania religii dla dzieci trzy i czteroletnich -  red. J. Szpet, D. Jackowiak;
-Program nauczania języka angielskiego w przedszkolach - K. Wichrowska,
  K. Wojciechowska, O.Wisłowska;
-Higiena osobista i otoczenia - program promocji zdrowia  - Anna Bernakowska,
  Małgorzata Makowiecka;
-Czytajmy dzieciom - Ilona Kubacka;
-W krainie barw - Ilona Kubacka;
-Przedszkolaka gimnastyka buzi i języka- Natalia Kaźmierska, Monika Broniarz - Brodowska;
-Bezpieczny  i zdrowy przedszkolak- Agnieszka Dębska;
-Jak pracować z dzieckiem zdolnym”  - Anna Rzadkiewicz;
-Będę dzielnym przedszkolakiem - program adaptacyjny- Ilona Kubacka;
-Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu” -Anna Dyśko,
  Sylwia Skrętowska;