REALIZOWANE PROGRAMY


                       

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku
w Przedszkolu Miejskim nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” 

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe Art. 70 ust. 2 (Dz. U. z 2017 r poz. 59)

-Kocham przedszkole -
                                    M.A. Pleskot, A. Staszewska Mieszek;

   -Program nauczania religii "Jesteśmy dziećmi Bożymi" dla dzieci pięcioletnich; "Pan              Bóg kocha dzieci" dla dzieci trzy i czteroletnich -
                                    red.ks.Stanisław Łabendowicz;
   -Program nauczania języka angielskiego w przedszkolach -
                                    K. Wichrowska, K. Wojciechowska, O.Wisłowska;
   -Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu - dla dzieci kontynuujących                naukę języka angielskiego
                                    Joanna Wodzińska;
   -Ruch to zdrowie-przedszkolak z "Tęczowej Jedyneczki" Ci to powie - program
     promocji zdrowia - 
                                   Małgorzata Makowiecka,Anna Rzadkiewicz, Sylwia Skrętowska,
                                   Joanna Wodzińska;
   -Czytajmy dzieciom -
                                   Ilona Kubacka,Beata Wilczyńska;
   -W krainie barw -
                                   Ilona Kubacka, Martyna Sawicka;
   -Przedszkolaka gimnastyka buzi i języka -
                                   Monika Broniarz-Brodowska, Natalia Kaźmierska, Beata Wilczyńska;

   -Bezpieczny  i zdrowy przedszkolak -
                                   Agnieszka Dębska;
   -Program adaptacyjny-
                                   Janina Kamińska, Aleksandra Macuda,
                                   Małgorzata Makowiecka,Agnieszka Lusa,
                                   Hanna  Piekara;
   -Jak pracować z dzieckiem zdolnym -
                                   Janina Kamińska, Aleksandra Macuda, Anna Rzadkiewicz;
   -Mój dom, moja miejscowość, moja ojczyzna -
                                  Monika Broniarz-Brodowska, Agnieszka Dębska, Natalia Kaźmierska,
                                  Hanna Piekara,Krystyna Prokopczyk, Anna Rzadkiewicz,
                                  Joanna Wodzińska;
  -Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu -
                                  Anna Dyśko,Sylwia Skrętowska;
  -Program "Przyjaciele Zippiego" angielskiej fundacji Partnership for Children
                                  Anna Dyśko.