RADA RODZICÓW

                
                                            RADA RODZICÓW

                            w roku szkolnym 2019/2020
 

 
Anita Nowakowska
                                             - przewodnicząca;

Aneta Skrętowska-Sypka
                                             - z-ca przewodniczącej;

Paulina Studzińska
                                            - z-ca przewodniczącej;

Kamila Stachlewska
                                            - skarbnik;

Andżelika Nagórska
                                            - sekretarz;

Justyna Dudek
                                            - przewodnicząca komisji rewizyjnej;

Angelika Mika
                                            - członek komisji rewizyjnej;

Agnieszka Frączak
                                           - członek Rady Rodziców;