RADA RODZICÓW

                
                                            RADA RODZICÓW

                            w roku szkolnym 2017/2018
 

 
Kamila Jasińska - przewodnicząca
Magdalena Kopczyńska - z-ca przewodniczącej
Ewelina Ponicka - z-ca przewodniczącej
Kamila Różańska - skarbnik
Edyta Paderewska - sekretarz
Monika Frankowska - przewodnicząca komisji rewizyjnej
Jolanta Szczepaniak - członek komisji rewizyjnej
Angelika Mika - członek komisji rewizyjnej
Magdalena Kęska - członek Rady Rodziców
Wioletta Dzierżanowska - członek Rady Rodziców