RADA RODZICÓW

                
                                            RADA RODZICÓW

                            w roku szkolnym 2018/2019
 

 
Anita Nowakowska - przewodnicząca
Kamila Różańska - z-ca przewodniczącej
Ewelina Ponicka - z-ca przewodniczącej
Anna Chinowska - skarbnik
Andżelika Nagórska- sekretarz
Anna Iwańska - przewodnicząca komisji rewizyjnej
Angelika Mika - członek komisji rewizyjnej
Ewa Sekrecka - członek komisji rewizyjnej
Kinga Lewandowska - członek Rady Rodziców
Arkadiusz Kuba - członek Rady Rodziców
Magdalena Kęska - członek Rady Rodziców