OFERTA PRZEDSZKOLA

                   

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatnie:

    -zajęcia  rytmiczno- umuzykalniające – Aleksandra Kacprzyk;

    -zabawy z językiem angielskim - Joanna Wodzińska;

    -religia - Bogumiła Grzelczyk

 Dzieci z problemami korzystają z bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych przez
       nauczycielki:

      -zajęcia  logopedyczne - zajęcia indywidualne – Natalia Kaźmierska;
                                               zajęcia grupowe – Monika Broniarz - Brodowska;

   -zajęcia integracji sensorycznej - Agnieszka Dębska;
                                                               Krystyna Prokopczyk;

   -zajęcia rewalidacyjne - Anna Dyśko;
                                               Sylwia Skrętowska;