OFERTA PRZEDSZKOLA

                

W naszym przedszkolu odbywają się bezpłatnie:
      -zajęcia  rytmiczno- umuzykalniające Aleksandra Kacprzyk;
      -zabawy z językiem angielskim - Joanna Wodzińska - Hurst;
      -religia  - Bogumiła Grzelczyk.

 Dzieci z problemami korzystają z bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych przez
       nauczycielki:
       -zajęcia  logopedyczne:
                               zajęcia indywidualne – Natalia Kaźmierska;
                               zajęcia grupowe – Monika Broniarz - Brodowska;

      -zajęcia integracji sensorycznej - Agnieszka Dębska;
                                                             Krystyna Prokopczyk;

      -zajęcia rewalidacyjne - Anna Dyśko;
                                               Sylwia Skrętowska;

         -zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - Beata Wilczyńska;