Aktualności


                   

PAŹDZIERNIK 

1.W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
    2.JESIENIĄ W PARKU
    3.JESIENIĄ W LESIE
    4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a,l,m  w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów. 
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

                                                   

 "Fikający zuch"
I.Gimnastykuj się codziennie
                             zobacz jakie to przyjemne.                           

   Ref. W zdrowym ciele zdrowy duch,
           pokaż jaki z ciebie zuch

II. Raz przysiady, raz podskoki
        ręce w górę lub na boki

    Ref. W zdrowym ciele…

III.Mocne nogi plecy proste,
         raz fikołek, a raz mostek.

   Ref. W zdrowym ciele…


Wiersz pt. „Kolorowy bukiet” B. Lewandowska       
Do parku przyszły z przedszkola dzieci. 
Chcą zrobić z liści barwny bukiecik. 
Listki czerwone, jak malowane, 
leżą pod klonem i pod kasztanem. 

Pod dębem leżą brązowe liście. 
Liście pod wierzbą błyszczą srebrzyście. 
Serduszka złote spadają z brzozy. 
Jaś ma ochotę w  bukiet je włożyć. 

Gdy ten bukiecik stanie na stole, 
ozdobi dzieciom całe przedszkole. 

 

Wiersz pt. „Leśne dzieci” M. Kownacka 
W gąszczach, gdzie drozdy śpiewają pieśni,
jest tam wiele dzieci leśnych. 
Chodzą dziki- warchlaczki, ubrane w śliczne pasiaczki  
i zgrabne, płowe sarenki, co mają w plamki sukienki. 

Chodzą wilczki bure, liski z rudą kitką,  
las się przypatruje ich figlom i zbytkom! 
Ptaki im śpiewają i słonko im świeci,  
drzewa pięknie szumią dla tych leśnych dzieci. 

 

WRZESIEŃ

1. W PRZEDSZKOLU
   2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ
   3. JA,TY I ŚRODOWISKO
   4. DARY JESIENI NA TALERZU

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestaw zabaw porannych nr:1,2.
   Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr:1,2.