Aktualności


                         

                  PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ– LUTY


                                                                                                   
 BLOKI TEMATYCZNE


1.    Nasze ulubione baśnie.
2.    Karnawał.
3.    W dawnych czasach.
4.    Kiedy patrzę w niebo.

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
Rozwijanie pamięci wzrokowej.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.
Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów
Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach
Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
Rozwijanie umiejętności improwizowania.
Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.
Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 
O bajkach – wiersz
 
W bajkach jest wszystko możliwe.
A jakże.
I w życiu także.
Nawet meble mogą mówić jak żywe.
W łabędzie będą bracia zaklęci,
w kwiecie róży
znajdziesz świat tak duży,
że na podróż kilka dni poświęcisz.
W starym kufrze do Turcji trafisz,
na dywanie
powędrujesz tanio
aż na same krańce geografii,
A gdy znudzisz się długą drogą,
Wyjmiesz jakieś cudowne krzesiwo
i powrócisz co żywo
tam, gdzie bajki już dotrzeć nie mogą.


Przedszkolna samba – piosenka
 
Brazylijska dżungla,
tropikalny deszcz
płynie Amazonka
a w niej wielki wąż
Tańczy kondor z anakondą
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama
z kangurem zła to para.
Tańczymy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole (2x)
Brazylijska dżungla,
tropikalny las,
brazylijska samba
niech rozgrzewa nas.
Tańczy kondor z anakondą,
prosi ara jaguara,
tylko lama tańczy sama
z kangurem zła to para.
Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,
brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. (2x)


            

                            PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                            STYCZEŃ

Bloki tematyczne: 

1. Skok w Nowy Rok
2. Wszędzie biało
3. Babcia i Dziadek
4. Zimowe zabawy

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                      odporności.
3. Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmiana pory roku.
5. Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
6. Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
7. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej                    obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
8. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
11.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
12.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
13.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność        czynności.
14.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
15.Nauka piosenek i pląsów.
16.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach         znanych dzieciom.

Pory roku – piosenka

Cztery pory ma rok cały.
Każda inna oczywiście
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,
lato w słońcu, jesień w liściach.

Ref. Wiosna, lato, jesień, zima,
Cztery pory rok nasz ma.
Każda inne zna zabawy,
Każda w co innego gra.

Wiosna lubi rower, piłkę,
lato łódki, kajaki.
Jesień rolki, hulajnogi,
zima narty, łyżwy, sanki.

Ref. Cztery pory…..

Wiosna stawia babki z piasku,
lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie,
zima śnieg w bałwanka zmienia.

Ref. Cztery pory…

"Kropelki i sopelki" – wiersz

Spłynęła z dachu kropelka,
kropelka wody niewielka
Za pierwszą kropelką niedługo
już widać kropelkę drugą.
Za nimi z góry już leci

Po dachu kropelka trzecia.
Dalszych kropelek nie zliczę:
płynie cały strumyczek.
A mróz z tych wszystkich kropelek
zrobił lodowy sopelek.


                                

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                            GRUDZIEŃ

1. Świąteczne pocztówki
2. Spotkanie przy wigilijnym stole
3.
Świąteczne zwyczaje

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                      odporności.
3. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w               związku ze zmiana pory roku.
4. Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
5. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i               ptaków.  
6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
7. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego                 Narodzenia.
8. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz         innych osób lub zwierząt.
9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
11.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
12.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
13.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność       czynności.
14.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
15.Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, tropy.
16.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,                           wysłuchiwania głoski k, t w wyrazach.

     Prezent dla Mikołaja – wiersz

A ja się bardzo,
bardzo postaram
i zrobię prezent
dla Mikołaja.
Zrobię mu szalik
piękny i nowy,
żeby go nosił
w noce zimowe
i żeby nie zmarzł
w szyję i w uszy,
gdy z burej chmury
śnieg zacznie prószyć.
Niech się ucieszy Mikołaj Święty-
tak rzadko ktoś mu daje prezenty!

 Już blisko kolęda – piosenka

1. Gdy w pokoju wyrośnie Choinka,
łańcuszkami, bombkami zaświeci.

Ref. To znaczy ,że już święta,
że już blisko kolęda,
że Mikołaj przyjedzie do dzieci,
hej kolęda, kolęda.

2. Gdy opłatek już leży na stole,
pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

           Ref. To znaczy, że już….

           3. Gdy upieką się słodkie makowce,
           i głos dzwonka z daleka zawoła.

           Ref. To znaczy, że już…


                              

                             PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                              LISTOPAD

1. Na starej fotografii.
2. Jesienna muzyka.
3. Mali artyści.
4. Ciepło i miło.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                        odporności.
3.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmianą pory roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
5.Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
6.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
7.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
8.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
9.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
10.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
11.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność           czynności.
12.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
13.Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: aparat, nuty, farby,       igła.
14.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,                            wysłuchiwania głosek: a, n, f, i w wyrazach.
15.Nauka piosenek i pląsów.

   
                          

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                        PAŹDZIERNIK

1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
2. Jesienią w parku.
3. Jesienią w lesie.
4. Przygotowania do zimy.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz
4. Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
5. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią –
    w parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.
6. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
     dzieci.
7. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
8. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
9. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur
     geometrycznych.
10.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
11.Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, parasol, gra.
12.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
13.Nauka piosenek i pląsów.
14.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
      znanych dzieciom.

 

Buty chcą iść na przechadzkę – wiersz

Buty chcą iść
na przechadzkę.
Buty namawiają czapkę.
Czapka kurtkę,
kurtka szalik-
wszyscy się pozmawiali.
Pogadali jeszcze z Jackiem
i już poszli
na przechadzkę. 

Fikający zuch- piosenka

Gimnastykuj się codziennie.
Zobacz jakie to przyjemne.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
Raz przysiady, raz podskoki.
Ręce w górę lub na boki.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
Mocne nogi, plecy proste,
Raz fikołek, a raz mostek.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.