Aktualności


                                

                             PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                              LISTOPAD

1. Na starej fotografii.
2. Jesienna muzyka.
3. Mali artyści.
4. Ciepło i miło.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1.Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                        odporności.
3.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmianą pory roku.
4.Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
5.Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
6.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
7.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
8.Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
9.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
10.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
11.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność           czynności.
12.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
13.Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: aparat, nuty, farby,       igła.
14.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów,                            wysłuchiwania głosek: a, n, f, i w wyrazach.
15.Nauka piosenek i pląsów.

   
                          

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

                                                        PAŹDZIERNIK

1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
2. Jesienią w parku.
3. Jesienią w lesie.
4. Przygotowania do zimy.

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz
4. Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
5. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią –
    w parku, 
w lesie, w gospodarstwie domowym.
6. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości
     dzieci.
7. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
8. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
9. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur
     geometrycznych.
10.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
11.Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, parasol, gra.
12.Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
13.Nauka piosenek i pląsów.
14.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
      znanych dzieciom.

 

Buty chcą iść na przechadzkę – wiersz

Buty chcą iść
na przechadzkę.
Buty namawiają czapkę.
Czapka kurtkę,
kurtka szalik-
wszyscy się pozmawiali.
Pogadali jeszcze z Jackiem
i już poszli
na przechadzkę. 

Fikający zuch- piosenka

Gimnastykuj się codziennie.
Zobacz jakie to przyjemne.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
Raz przysiady, raz podskoki.
Ręce w górę lub na boki.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.
Mocne nogi, plecy proste,
Raz fikołek, a raz mostek.
W zdrowym ciele zdrowy duch,
pokaż jaki z ciebie zuch.