Aktualności

                                                       
                                          

                                                                 GRUDZIEŃ
1.Goście za oknem
2.Choinkowe ozdoby
3.Spotkanie przy wigilijnym stole

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr:7, 8.
    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr:7, 8.
                        
                                    

         Mikołaj jedzie samochodem
 Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem

 Bo gdzieś zgubił saneczki
 W tę mroźną pogodę.

       ref:Hu hu ha, tra la la
             Co to za Mikołaj?        /x2

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku.
A prezenty dziś wiezie
Dzieciom w bagażniku.

    ref:Hu hu ha, tra la la...

   Choinka
Zielona choinka
pięknie przystrojona.
Święta blisko już tuż, tuż.

A pod gałązkami,
misie z krasnalkami,
Mikołaja wyglądają już.

Świecą się lampeczki,
pachną gałązeczki,
za oknami trzeszczy mróz.

A pod gałązkami,
misie z krasnalkami,
Mikołaja wyglądają już.

 

LISTOPAD   

1 Pada i pada
2.Jesienne malowanie
3.Ubrania na zimne dni
4.Spotkanie z listonoszem

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia                       
i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym                     
w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.  

Zestawy ćwiczeń porannych nr 5, 6, 7.
Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr  5, 6, 7. 

„Wiatr i chmurki”
sł. Dorota Gellner
muz. Laura Osyczka 

Tam za lasem,tam za górką
 wiatr dokuczał małym chmurkom.
 Aż się chmurki rozpłakały
i deszcz padał przez dzień cały.

 

                          PAŹDZIERNIK   

1.Warzywa
2.Jesienią w parku – zwierzęta w parku
3.Jesienią w lesie – zwierzęta w lesie
4.Przygotowania do zimy
5.Moja rodzina

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie,
w domu.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie koła.
Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Kształcenie więzi emocjonalnej z najbliższymi (mama, tata, rodzeństwo).

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 3, 4, 5
    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.: 3, 4, 5

                ,,Liście” M. Gerson - Dąbrowska 
    Wietrzyk chodzi po ogródku,
    strąca złote liście.
    Wietrzyk gra, a one tańczą,
    raźno, zamaszyście.
    Szur, szur, szur, szur,szu, szu, szu!

    Lecą, lecą liście z drzewa
    żółte i czerwone.
    Kręcą, kręcą się w powietrzu,
    w tę i w tamtą stronę.
    Szur, szur, szur, szur,szu, szu, szu!

    Wietrzyk chodzi po ogródku,
    do tańca je prosi.
   "Tańczcie! Tańczcie!" słonko świeci,
    wiatr listki roznosi.
    Szur, szur, szur, szur,szu, szu, szu!

   To podlecą, to opadną,
   spłoszoną gromadą.
  Aż bezsilne i omdlałe
  pokotem się kładą.

             Dary jesieni I. Salach
  Jesień stawia swoje kosze,
  - piękne dary dla was niosę.
  Z pola, sadu i ogrodu
  nie zabraknie z lasu miodu.

  Na jabłoni są jabłuszka,
  z gruszy żółto błyszczy gruszka.
  Śliwa - śliwki zrzuca w koszyk
  na kompoty będzie dosyć!

 Trzeba zwozić z pól ziemniaki,
 brukiew, marchew i buraki.
 Mama zrobi marynaty
 dla córeczki, syna, taty.

Zimą w kuchni usiądziemy
przy słoikach się zbierzemy.
I zapachnie lato u nas,
gdy za oknem gna wichura.

               Jesienna śpiewanka
sł. Agnieszka Galica 
muz. Tadeusz Pabisiak

Idzie jesień, z nią gawrony przyfrunęły do nas.
   Kra, kra, kraczą, zaglądają do okien przedszkola. (2x)

Czasem deszczyk kapu-kapu, czasem słonko świeci.
   Przyszła jesień i przyniosła kasztany dla dzieci. (2x)

Poskaczemy hopsa-hopsa po parku jesienią.
   Popatrzymy, jak na drzewach liście się czerwienią. (2x)

              Kto pamięta? Iwona Róża Salach
   Leśnik sarnom wyniósł siano 
   i sól do solniczki, 
   a wiewiórka chowa w dziupli 
   swoje smakołyczki.

   Lis futerko kupił nowe,
   wróble zaś zmieniły piórka.
   W sen zapadły jeże, żaby,
   śpi już nawet mała pszczółka.

   Cisza w lesie coraz głębsza,
   pochowały się zwierzęta.
  Co też zimą będą jadły?
  Czy też o nich ktoś pamięta?

  Pan leśniczy dba o sarny
  w swej leśnej zagrodzie.
  My o ptaki dbać musimy,
  lecz w naszym ogrodzie.

                                                                                                                                                   

 WRZESIEŃ

1.W przedszkolu.
    2. Droga do przedszkola.
    3.Oto ja.
    4.Owoce. 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
Nauka piosenek i pląsów. 
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. 

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 1, 2.
    Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.: 1, 2.