Aktualności
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI TRZYLETNICH – KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:
1. W wiejskim gospodarstwie
2. W zgodzie z naturą
3. Święta tuż, tuż
4. Legendy polskie 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.
Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na boisku przedszkolnym
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Kształtowania poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świat religijnych – poznanie zwyczajów wielkanocnych.

  

WIERSZ B. FORMA "WIELKANOC" 

Święta za pasem, do pracy się bierzemy,
mazurki i baby smaczne upieczemy.
Pisanki, kraszanki razem dziś zrobimy,
wszystkie kolorowe – bardzo się cieszymy. 

 Upiekliśmy z ciasta baranka, zajączka,
z posianej rzeżuchy będzie piękna łączka.
W glinianym wazonie bazie i żonkile,
a na nich z papieru kurczątka przemiłe.

PIOSENKA „BOCIEK”

I. Kle, kle, boćku, kle, kle,
witaj nam, bocianie!
Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje
żabki na śniadanie.

II. Kle, kle, boćku, kle, kle,
usiądź na stodole!
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole.

III. Kle, kle, boćku, kle, kle,
witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz,
gdy zza morza wracasz,
wiosnę nam sprowadzasz.

 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  – MARZEC


Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny;
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
Uświadamianie następstwa dnia i nocy
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na boisku przedszkolnym
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wiersz B. Forma

Malutka główka krokusa

nad śniegiem się pojawiła.
To znaczy, że już wkrótce
przybędzie wiosna miła.
 
Słoneczko nasze kochane,
bardzo cię prosimy.
Ogrzewaj mocno ziemię,
zacieraj ślady zimy.
 
Pod śniegiem mocno bije
pani przyrody serce.
Słoneczko wyślij promienie,
daj ciepła jak najwięcej.
 
Urośnie młoda trawa,
rozwiną się pąki na drzewach.
Dla ciebie miłe słoneczko
każdy ptaszek zaśpiewa.

Piosenka

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową
kurteczkę, na ramieniu 
pewnie żuje gume i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ  – LUTY
 

Tematy kompleksowe 

1. Dawno,dawno temu
2. Bajki i bajeczki
3. Dzień i noc
 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem s
przętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.

OGŁOSZENIA

- Dnia 22.01.19 (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się Dzień Babci i Dziadka ( Dzieci występować będą na sali gimnastycznej. Po części artystycznej serdecznie zapraszamy Babcie i Dziadków na poczęstunek, który odbędzie się w sali I "Krasnale"). 


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ – STYCZEŃ -„KRASNALE”

 

Tematy kompleksowe:

1.Przez okrągły rok
2.Biało dookoła
3.Babcia i dziadek
4.Lubimy zimę
5.Zabawy w karnawale

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Uświadamianie następstwa pór roku.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania rytmów dwuelementowych.
Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np.Dzień Babci i Dziadka.

 

Piosenka „Babciu, droga babciu”

Babciu, droga babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My tupiemy tup-tup-tup
Teraz babciu ty to zrób!

 Dziadku, drogi dziadku powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My klaszczemy raz dwa trzy
Teraz dziadku zrób to ty.

 Babciu, droga babciu powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My skaczemy raz, dwa, trzy
Teraz babciu podskocz ty! 

Dziadku, drogi dziadku powiedz mi
Czy potrafisz zrobić to, co my?
My całuski damy ci,
Teraz dziadku daj nam ty!

Wiersz "Dla Babci i Dziadka"

Dziś dla Babci słońce mamy 
I całuski dla Dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa 
i piosenki śpiewa wnusia.

Aby Babcia i Dziadunio
w zdrowiu długo żyli 
Aby uśmiech dla nas mieli,
w każdej wolnej chwili

                                                                                    

                                                                                                                                 

                                

              PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – GRUDZIEŃ   


Tematy kompleksowe:

1. Spotkanie z listonoszem
2. Goście za oknem

3. Choinkowe ozdoby
4. Spotkanie przy wigilijnym stole 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zestawy ćwiczeń porannych nr.: 7, 8.

Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr.: 7, 8.


Piosenka
            Mikołaj, Mikołaj jedzie samochode
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.

Ref. U - chu – cha, tra – la – la
 1. Co to za Mikołaj?
  U - chu – cha, tra – la – la
  Co to za Mikołaj?

  2. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,
  a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.

  Ref. U - chu – cha, tra – la – la
  Co to za Mikołaj?
  U - chu – cha, tra – la – la
  Co to za Mikołaj?

,,Prezent dla Mikołaja” D. Gellner- wiersz
 
A ja się bardzo, bardzo postaram
I zrobię prezent dla Mikołaja.
 
Zrobię mu szalik piękny i nowy,
Żeby go nosił w noce zimowe.
 
I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy,
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.
Niech się ucieszy Mikołaj Święty,
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.
 


                                                        

                                                           

              PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ – LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

1. Moja rodzina
2. Pada i pada
3. Jesienne malowanie
4. Ubrania na zimne dni
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 
Piosenka „Właśnie po to jest rodzina”
1. Lubię kiedy rano w kuchni
pachnie kawą i herbatą.
kiedy mama się uśmiecha
i żartuje z tatą.
REF: Właśnie po to jest rodzina
mama, tata, siostra, brat.
by się raźniej, by się raźniej
wędrowało przez ten świat.
2. Lubię z tatą chodzić w góry
droga kusi mnie nieznana.
A szczególnie gdy wygodnie
jadę sobie na barana.
REF: Właśnie….
Wiersz „Parasole”H. Bechlerowa
Na ulicy pod drzewami
parasole dwa.
Pod tym dużym idzie mama,
pod tym małym - ja.
Idę z mamą. Idę, słucham,
mama słucha też,
jak z drzewami o czymś szepcze
rozgadany deszcz.
Szepcze cicho, to znów głośniej,
w rynnie dzwoni, gra
i wesoło stuka, puka
w parasole dwa.
     

                       
                                                          PAŹDZIERNIK

  
1.WARZYWA
2.JESIENIĄ W PARKU-ZWIERZĘTA W PARKU
3.LAS JESIENIĄ - ZWIERZĘTA W LESIE
4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie koła.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 
                                                             
 
                                          „Buraczek, buraczek” sł. i mel. popularne- piosenka
Buraczek, buraczek,
miał czerwony fraczek,
z cebulką tańcował,
nóżek nie żałował.

Cebulka, cebulka,
okrągła jak kulka;
buraczka szukała,
bo potańczyć chciała.


„Idzie jeż” Małgorzata Barańska- wiersz
Idzie sobie dróżką jeż
i ja dróżką idę też.
Gdy poczeka kilka chwilek,
sprawdzę, ile niesie szpilek.
Nie chciał czekać. Ha, no cóż.
Jeż w gęstwinie zniknął już.

                           


WRZESIEŃ 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
Poznanie topografii przedszkola.
Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 
                                                          

                      „Śpiewanka przedszkolaka” Sł. Agnieszka Galica
Do przedszkola co dzień rano
Idę z tatą albo z mamą

W szatni daję im całusa
I do sali szybko ruszam

Przedszkolaczek to jest zuch, zuch nie byle jaki
Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki.
Pani śpiewa nam piosenki
A my na cymbałkach gramy

Malujemy malowanki
Wieżę z klocków układamy

Przedszkolaczek to jest zuch, zuch nie byle jaki
Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki.
Do ogródka wychodzimy
W chowanego się bawimy

A na obiad wszystko zjemy
Bo urosnąć duzi chcemy.

Przedszkolaczek to jest zuch, zuch nie byle jaki
Do przedszkola raz i dwa idą przedszkolaki.


Mam trzy latka
Mam trzy latka, trzy i pół, 
Brodą sięgam ponad stół. 
Do przedszkola chodzę z workiem 
I mam znaczek z muchomorkiem.

Pantofelki ładnie zmieniam, 
Myję ręce do jedzenia. 
Zjadam wszystko z talerzyka, 
Tańczę, kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku, 
O tchórzliwym koziołeczku, 
I o piesku, co był w polu, 
Nauczyłam się w przedszkolu.