KRASNALE

  
                                         GRUPA I - 3 - LATKI
                                                         

Nauczycielki:    Agnieszka Lusa
                           T
eresa Majcher
                           Emilia Rubaj
 
    
Pomoc nauczycielki: Marzena Reszka