Konkurs piosenki ekologicznej "O przyrodzie śpiewająco"

                                    

W dniu 12 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się konkurs piosenki ekologicznej
w zakresie realizowanego projektu ekologicznego pt. "W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy
i ekosystemy poznajemy", który został opracowany w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Do udziału zaprosiliśmy
zespoły wokalne z klas "O" ze Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, nr 4 oraz przedszkola
z Zespołu Szkół w Cielądzu. Wszystkie zespoły zaprezentowały swoje umiejętności wokalne wywołując aplauz publiczności oraz uznanie jury, które jednogłośnie przyznało nagrody dla wszystkich zespołów. Celem naszego konkursu było rozwijanie umiejętności wokalnych oraz wzbudzanie szacunku do przyrody.