Aktualności

                                                                               
                                                 

                                                               Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z grupy "Krasnale" i "Biedronki" na uroczystość PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA, która odbędzie się 25.10.2017 r. o godzinie 9.30. 

                                                                                        Dzieci i wychowawczynie 

                                                  

                         PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                               PAŹDZIERNIK

Bloki tematyczne:

1. Warzywa
2. Jesienią w parku- zwierzęta w parku
3. Las jesienią- zwierzęta w lesie
4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
4. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w                  parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
5. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości            dzieci.
6. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
7. Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych       i nazywanie kola.
8. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
9. Nauka piosenek i pląsów.
10. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach           znanych dzieciom.

                                                  

                             PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                               WRZESIEŃ

Bloki tematyczne:

1. W przedszkolu
2. Droga do przedszkola
3. Oto ja
4. Owoce

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  1.  Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
  2. Poznaje i wskazuje swój znaczek w szatni i w sali.
  3. Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie- kodeks przedszkolaka.
  4. Orientuje się i wymienia pomieszczenia w przedszkolu i zna ich                                  przeznaczenie.
  5. Zna, nazywa i wskazuje części ciała u siebie i innych: ręka, noga, uszy, oczy.
  6. Poznaje zasady ruchu drogowego oraz pracę policjanta.
  7. Wskazuje, rozpoznaje i nazywa owoce: jabłko, gruszka, śliwka.
  8. Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.


Wiersz "Trzylatku"

Mój mały trzylatku,
usiądź z nami w kole,
pani ci pokaże
twoje przedszkole
W szatni schowaj butki,
a, zabawki w sali.
W umywalni powieś ręcznik,
zuch jesteś -choć mały.