Aktualności

                                                     
                                                    

                           PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–
                                                              LUTY


Bloki tematyczne:

1. BAJKI I BAJECZKI.
2. ZABAWY W KARNAWALE.
3. DAWNO,DAWNO TEMU.
4. DZIEŃ I NOC.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia                         i odporności.
3.Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
4.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym
   w związku ze zmiana pory roku.
5.Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze       kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
6.Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej
   obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
7.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego        w ogrodzie przedszkolnym.
8.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
9.Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego      ciała.
10.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
11.Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
12.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność         czynności.
13.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
14.Nauka piosenek i pląsów.
15.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach           znanych dzieciom.
                                                      

                         PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–
                                                              STYCZEŃ


Bloki tematyczne:
1. PRZEZ OKRĄGŁY ROK.
2. BIAŁO DOOKOŁA.
3. BABCIA I DZIADEK.
4. LUBIMY ZIMĘ


Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1.Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.
2.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i                       odporności.
3.Uświadamianie następstwa pór roku.
4.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w               związku ze zmianą pory roku.
5.Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
6.Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
7.Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej                     obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
8.Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego       w ogrodzie przedszkolnym.
9.Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy; kontynuowania     rytmów dwuelementowych.
11.Rozwijanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
12.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność       czynności.
13.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
14.Nauka piosenek i pląsów.
15.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach          znanych dzieciom.
16.Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień            Babci i Dziadka.


                                              Piosenka - "Fajni dziadkowie"

                                                       1. Pierogi już na stole
                                                        to rzecz bardzo miła.
                                                          Kto je nam ulepił?
                                                             Babcia ulepiła!

                                                Ref. Z babcią oraz z dziadkiem
                                                        Jest nam znakomicie.
                                                             Bo oni wnuczęta
                                                            Kochają nad życie

                                                          2.Miło jest po parku
                                                           Jeździć na rowerze.
                                                          Kto nas tam zabiera?
                                                         Dziadziuś nas zabierze.


                                                        

           PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–
          GRUDZIEŃ

Bloki tematyczne:
1. Spotkanie z listonoszem.
2. Goście za oknem.
3. Choinkowe ozdoby.
4. Spotkanie przy wigilijnym stole.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1. Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i
    odporności.
3. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                związku ze zmiana pory roku.
4. Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
5. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i
    ptaków.
6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego         w ogrodzie przedszkolnym.
7. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego
     Narodzenia.
8. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz
    innych osób lub zwierząt.
9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
11.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność
     czynności.
12.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
13.Nauka piosenek i pląsów.
14.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach
    znanych dzieciom.                                                     

                        PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–
                                                               LISTOPAD

Bloki tematyczne:

1. Spotkanie z listonoszem.
2. Goście za oknem.
3. Choinkowe ozdoby.
4. Spotkanie przy wigilijnym stole.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1. Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia                         odporności.
3. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w                 związku ze zmiana pory roku.
4. Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
5. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt                   i ptaków.
6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego         w ogrodzie przedszkolnym.
7. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami                               Bożego Narodzenia.
8. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na                     rzecz innych osób lub zwierząt.
9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
10.Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
11.Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej –                           kolejność czynności.
12.Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
13.Nauka piosenek i pląsów.
14.Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy                                piosenkach znanych dzieciom.

                         
                                                 

                                                               Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci z grupy "Krasnale" i "Biedronki" na uroczystość PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA, która odbędzie się 25.10.2017 r. o godzinie 9.30. 

                                                                                        Dzieci i wychowawczynie 

                                                  

                         PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                               PAŹDZIERNIK

Bloki tematyczne:

1. Warzywa
2. Jesienią w parku- zwierzęta w parku
3. Las jesienią- zwierzęta w lesie
4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

1. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
2. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
3. Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
4. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w                  parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
5. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości            dzieci.
6. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
7. Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych       i nazywanie kola.
8. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
9. Nauka piosenek i pląsów.
10. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach           znanych dzieciom.

                                                  

                             PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ–                                                                               WRZESIEŃ

Bloki tematyczne:

1. W przedszkolu
2. Droga do przedszkola
3. Oto ja
4. Owoce

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  1.  Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
  2. Poznaje i wskazuje swój znaczek w szatni i w sali.
  3. Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie- kodeks przedszkolaka.
  4. Orientuje się i wymienia pomieszczenia w przedszkolu i zna ich                                  przeznaczenie.
  5. Zna, nazywa i wskazuje części ciała u siebie i innych: ręka, noga, uszy, oczy.
  6. Poznaje zasady ruchu drogowego oraz pracę policjanta.
  7. Wskazuje, rozpoznaje i nazywa owoce: jabłko, gruszka, śliwka.
  8. Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.


Wiersz "Trzylatku"

Mój mały trzylatku,
usiądź z nami w kole,
pani ci pokaże
twoje przedszkole
W szatni schowaj butki,
a, zabawki w sali.
W umywalni powieś ręcznik,
zuch jesteś -choć mały.