Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka

                             

Dzieci z grupy Słoneczka uczestniczyły w zajęciach poświęconych prawidłowemu myciu rąk: obejrzały prezentację multimedialną pt. : "Mistrzostwa Świata w myciu rąk"; wysłuchały opowiadania: "Rozmowa bakterii" , rozmawiały o tym , jakie zagrożenia stanowi brak prawidłowej higieny rąk oraz przypomniały sobie , w jaki sposób właściwie myć ręce.                                   
Każdy przedszkolak dba o swoją higienę - uczymy się w jaki sposób dokładnie myć ręce. Pamiętamy o użyciu ciepłej wody i mydła. Pani pielęgniarka zaprezentowała nam jak prawidłowo powinniśmy myć ręce. 

                                    

Dnia 10 lutego w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie ze strażakiem panem Konradem Krupą z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. W trakcie spotkania dzieci zaznajomiły się  ze specyfiką  związaną z pracą strażaka, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w trakcie pożaru czy wypadku drogowego. Dzieci dowiedziały się również, w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną. Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie.


                                   

9 stycznia dzieci z całego przedszkola obejrzały prezentacje pt. "Bezpieczne ferie". Przedszkolaki przypomniały sobie o zagrożeniach czyhających w trakcie ferii,  zasadach bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu.Dzieci otrzymały wskazówki jak bezpiecznie bawić się na śniegu i jak zachować się na kuligu. Poruszona została  kwestia odpowiedniego stroju podczas pobytu na dworze.


                                        
W środę 6 listopada dzieci z grupy „Żabki” przygotowały wspaniały występ, w którym pokazały innym przedszkolakom, jak należy bezpiecznie zachowywać się na drodze, gdzie należy przechodzić przez ulicę i czego się wystrzegać. W tym dniu odwiedzili nas również starsi koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 2, którzy przygotowali specjalnie na tę okazję piosenkę. Następnie mieliśmy przyjemność wysłuchać prelekcji Pana Roberta Zdziechowskiego ze Straży Miejskiej oraz Pana Krzysztofa Jasińskiego- Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Na koniec obejrzeliśmy krótką bajkę pt. ” Bezpieczne zachowania”.
                                                   

Wizyta Pani Policjant w przedszkolu                                                                                
Ruch to zdrowie - przedszkolak Ci to powie. Jako przedszkole promujące zdrowie zapraszamy wszystkich przedszkolaków do wspólnej zabawy. Dziś wszystkie dzieci z młodszych grup nauczyły się jaki ważny jest ruch dla Naszego zdrowia.
                                               

Wszystkie grupy z Tęczowej Jedyneczki odwiedziły Zakład Gospodarki Odpadami w Pukininie, gdzie dowiedziały się gdzie trafiają odpady z Naszych domów i co się z nimi dzieje.                                          

W każdy piątek dzieci samodzielnie przygotowują pyszne i zdrowe kanapki.                                             


Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała. Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę.                                    
28 listopada odbyło się wręczenie Certyfikatów "Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie". Minister Edukacji Anna Zalewska przyznała to wyróżnienie 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. Dzięki naszym działaniom nasze przedszkole otrzymało Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Certyfikat odebrała pani Dyrektor Teresa Majcher oraz pani Małgorzata Makowiecka koordynator zespołu do spraw promocji zdrowia.

W dniu 19 listopada w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty dla pracowników naszego przedszkola, które poprowadzone zostały przez pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Tematem spotkania była efektywna praca w zespole.

Dobrze wiemy, że w owocach i warzywach jest dużo witamin, dlatego raz w tygodniu przygotowujemy pyszne i zdrowe soki.
W grupie "Pszczółki" realizowany jest program "Przyjaciele Zippiego" angielskiej fundacji Partnership for Children. Przedszkolaki rozmawiały o emocjach. 


   

Ruch to zdrowie - Przedszkolak Ci to powie.

23.10.2018                        
,,Wiewiórki" uwielbiają zabawy na ,,magicznym dywanie"
                      04.10.2018


                     

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

•zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),

•podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w co- dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

MODELPRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE:

 

W modelu PPZ uwzględniono trzy poziomy:

1. Warunki dla tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie:

∗ Promocja zdrowia w dokumentach,pracy i życiu przedszkola.

∗ Struktura i organizacja sprzyjające uczestnictwu,planowaniu, systematyczności i skuteczności działań.

2. Główne obszary działań Przedszkola Promującego Zdrowie:

∗ Klimat społeczny sprzyjający zdrowiui dobremu samopoczuciu.

∗ Edukacja zdrowotna dzieci i stwarzanie im warunkówdo praktykowania zachowań prozdrowotnych.

∗ Zwiększanie kompetencji pracowników i rodzicóww zakresie dbałości o zdrowie i edukacji zdrowotnej.

3. Oczekiwane efekty:

∗ Dobre samopoczucie w przedszkoluczłonków jego społeczności.

∗ Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowiaprzez dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

                   
Zabawy ruchowe na boisku przedszkolnym.

  

                   

We wtorek "Pszczółki" i "Żabki" wybrały się nad rawski Zalew, gdzie odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznego przebywania dzieci nad wodą. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się jak należy zachowywać się nad wodą, w jakich miejscach powinniśmy się kąpać oraz co należy zrobić przed wejściem do wody, aby nie doznać wstrząsu. Mieliśmy również okazję obejrzeć sprzęt ratownictwa wodnego i zapoznać się ze sposobem ich działania. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem brały również udział w konkurencjach sportowych. Dziękujemy za interesujące i pouczające zajęcia :)
Wycieczka została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2018 rok.
                   

W piątek "Pszczółki" i "Żabki" miały okazję zwiedzić rawski basen. Ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach oprowadzili nas po obiekcie. Wycieczka została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2018 rok.
                   

W piątek w grupie "Pszczółki" gościli ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach. Ratownicy przeprowadzili z dziećmi zajęciach pt. "Bezpiecznie nad wodą" realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2018 rok. Zajęcia miały na celu uświadomienie zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej kąpieli .
                                                    
W grupie "Rybki" odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadziła je Pani Halinka - nasza pielęgniarka. Dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Przedszkolaki poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pani pielęgniarki mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem ważnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia. 


                      

W dniu 24 maja odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki autoewaluacji przeprowadzonej w związku z ubieganiem się o Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Grupa "Motyle" wystąpiła z inscenizacją dotyczącą higieny osobistej i otoczenia. Następnie pani Dyrektor Teresa Majcher zaprezentowała wyniki przeprowadzonych badań.
                  

W dniu 25 kwietnia zespół do spraw Promocji Zdrowia odebrał Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.                   


                  

W poniedziałek Słoneczka zrobiły pyszne, zdrowe i kolorowe wiosenne kanapki. Na stołach zagościły świeże warzywa: sałata, ogórki, rzodkiewki, papryka, nie zabrakło wędliny a także przyborów kuchennych pomocnych w pracy. Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem samodzielnie lub z niewielką pomocą cioć smarowały i układały produkty tworząc na kanapkach swoje własne kompozycje. Przygotowane przez przedszkolaki kanapki wyglądały smakowicie i szybko znikały z talerza. :)                    

W grupie "Krasnale" odbyło się zajęcie otwarte metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Celem zajęcia było - rozwijanie świadomości własnego ciała i  przestrzeni, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami rozwijanie zaufania do siebie oraz zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu.


                  


Nasz placówka stara się kolejny raz o certyfikat z zakresu Promocji Zdrowia. W związku z tym w naszym przedszkolu odbyła się konferencja pt. "Wzrastamy po kolejnych pięciu latach", podczas której szczegółowo został omówiony zakres podejmowanych działań przez ostatnie 5 lat.  W tym roku szkolnym zaplanowane działania ściśle wiążą się z realizowanym w naszej placówce projektem ekologicznym "W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy" współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi.