Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów sloneczka/zima oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów sloneczka/zima oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


                                                                                
Ruch to zdrowie - przedszkolak Ci to powie. Jako przedszkole promujące zdrowie zapraszamy wszystkich przedszkolaków do wspólnej zabawy. Dziś wszystkie dzieci z młodszych grup nauczyły się jaki ważny jest ruch dla Naszego zdrowia.


{gallery}promocja_zdrowia2018/olimpiada{/gallery}

                                               

Wszystkie grupy z Tęczowej Jedyneczki odwiedziły Zakład Gospodarki Odpadami w Pukininie, gdzie dowiedziały się gdzie trafiają odpady z Naszych domów i co się z nimi dzieje. 

{gallery}promocja_zdrowia2018/pukinin{/gallery}

                                         

W każdy piątek dzieci samodzielnie przygotowują pyszne i zdrowe kanapki.   

{gallery}promocja_zdrowia2018/kanapki{/gallery}


                                          

Zimowe zabawy na placu przedszkolnym...

{gallery}sloneczka/zima{/gallery}
                                          

Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała. Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. 

{gallery}promocja_zdrowia2018/gimnastyka{/gallery}

                                   
28 listopada odbyło się wręczenie Certyfikatów "Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie". Minister Edukacji Anna Zalewska przyznała to wyróżnienie 35 przedszkolom i 29 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce. Dzięki naszym działaniom nasze przedszkole otrzymało Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Certyfikat odebrała pani Dyrektor Teresa Majcher oraz pani Małgorzata Makowiecka koordynator zespołu do spraw promocji zdrowia.

{gallery}promocja_zdrowia2018/certyfikat_krajowy{/gallery}W dniu 19 listopada w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty dla pracowników naszego przedszkola, które poprowadzone zostały przez pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Tematem spotkania była efektywna praca w zespole.

{gallery}promocja_zdrowia2018/warsztaty{/gallery}Dobrze wiemy, że w owocach i warzywach jest dużo witamin, dlatego raz w tygodniu przygotowujemy pyszne i zdrowe soki.

{gallery}promocja_zdrowia2018/sok{/gallery}


W grupie "Pszczółki" realizowany jest program "Przyjaciele Zippiego" angielskiej fundacji Partnership for Children. Przedszkolaki rozmawiały o emocjach. 

{gallery}promocja_zdrowia2018/zippi{/gallery}
   

Ruch to zdrowie - Przedszkolak Ci to powie.

23.10.2018

{gallery}promocja_zdrowia2018/ruch_to_zdrowie{/gallery}

                        
,,Wiewiórki" uwielbiają zabawy na ,,magicznym dywanie"
                      04.10.2018

{gallery}promocja_zdrowia2018/wiewiorki_dywan{/gallery}

                     
                       


                     

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

•zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),

•podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Standardy przedszkola promującego zdrowie

1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w co- dziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

MODELPRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE:

 

W modelu PPZ uwzględniono trzy poziomy:

1. Warunki dla tworzenia Przedszkola Promującego Zdrowie:

∗ Promocja zdrowia w dokumentach,pracy i życiu przedszkola.

∗ Struktura i organizacja sprzyjające uczestnictwu,planowaniu, systematyczności i skuteczności działań.

2. Główne obszary działań Przedszkola Promującego Zdrowie:

∗ Klimat społeczny sprzyjający zdrowiui dobremu samopoczuciu.

∗ Edukacja zdrowotna dzieci i stwarzanie im warunkówdo praktykowania zachowań prozdrowotnych.

∗ Zwiększanie kompetencji pracowników i rodzicóww zakresie dbałości o zdrowie i edukacji zdrowotnej.

3. Oczekiwane efekty:

∗ Dobre samopoczucie w przedszkoluczłonków jego społeczności.

∗ Podejmowanie działań dla wzmacniania zdrowiaprzez dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

                   
{gallery}promocja_zdrowia2018/zabawy_powietrze{/gallery}  

                   

We wtorek "Pszczółki" i "Żabki" wybrały się nad rawski Zalew, gdzie odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące bezpiecznego przebywania dzieci nad wodą. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się jak należy zachowywać się nad wodą, w jakich miejscach powinniśmy się kąpać oraz co należy zrobić przed wejściem do wody, aby nie doznać wstrząsu. Mieliśmy również okazję obejrzeć sprzęt ratownictwa wodnego i zapoznać się ze sposobem ich działania. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem brały również udział w konkurencjach sportowych. Dziękujemy za interesujące i pouczające zajęcia :)
Wycieczka została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2018 rok.


{gallery}pszczolki/zalew{/gallery}

                   

W piątek "Pszczółki" i "Żabki" miały okazję zwiedzić rawski basen. Ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach oprowadzili nas po obiekcie. Wycieczka została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2018 rok.


{gallery}pszczolki/basen{/gallery}

                   

W piątek w grupie "Pszczółki" gościli ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddział w Skierniewicach. Ratownicy przeprowadzili z dziećmi zajęciach pt. "Bezpiecznie nad wodą" realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2018 rok. Zajęcia miały na celu uświadomienie zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej kąpieli .


{gallery}pszczolki/zajecia_ratownik{/gallery}

                                                    
W grupie "Rybki" odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadziła je Pani Halinka - nasza pielęgniarka. Dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Przedszkolaki poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pani pielęgniarki mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem ważnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia. 

{gallery}Rybki/fantom{/gallery}
                      

W dniu 24 maja odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki autoewaluacji przeprowadzonej w związku z ubieganiem się o Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Grupa "Motyle" wystąpiła z inscenizacją dotyczącą higieny osobistej i otoczenia. Następnie pani Dyrektor Teresa Majcher zaprezentowała wyniki przeprowadzonych badań.


{gallery}certyfikat_krajowy{/gallery}

                  

W dniu 25 kwietnia zespół do spraw Promocji Zdrowia odebrał Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.

{gallery}konferencja_certyfikat{/gallery}

                   
   
Słoneczka wiedzą, jak ważna jest higiena jamy ustnej, dlatego codziennie po śniadaniu myją starannie zęby. :)


{gallery}sloneczka/zeby{/gallery}

                  

W poniedziałek Słoneczka zrobiły pyszne, zdrowe i kolorowe wiosenne kanapki. Na stołach zagościły świeże warzywa: sałata, ogórki, rzodkiewki, papryka, nie zabrakło wędliny a także przyborów kuchennych pomocnych w pracy. Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem samodzielnie lub z niewielką pomocą cioć smarowały i układały produkty tworząc na kanapkach swoje własne kompozycje. Przygotowane przez przedszkolaki kanapki wyglądały smakowicie i szybko znikały z talerza. :)


{gallery}sloneczka/kanapki{/gallery}

                    

W grupie "Krasnale" odbyło się zajęcie otwarte metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Celem zajęcia było - rozwijanie świadomości własnego ciała i  przestrzeni, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami rozwijanie zaufania do siebie oraz zdobywanie pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu.
{gallery}krasnale/zajecie_kwiecien{/gallery}


                  


Nasz placówka stara się kolejny raz o certyfikat z zakresu Promocji Zdrowia. W związku z tym w naszym przedszkolu odbyła się konferencja pt. "Wzrastamy po kolejnych pięciu latach", podczas której szczegółowo został omówiony zakres podejmowanych działań przez ostatnie 5 lat.  W tym roku szkolnym zaplanowane działania ściśle wiążą się z realizowanym w naszej placówce projektem ekologicznym "W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy" współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi.


{gallery}konferencja_zdrowotna{/gallery}