WITAMY

                                         
                                                                                             


                               Witamy na stronie

               Przedszkola Miejskiego nr 1

                  "Tęczowa Jedyneczka "               

                    w Rawie Mazowieckiej

                                 
                                                 Drodzy Rodzice!

W dniu 18 czerwca o godzinie 14.30 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla grup dzieci pięcioletnich "Żabki", "Pszczółki", "Motyle" i "Słoneczka". Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców. 
                  

Sponsorzy Festynu Rodzinnego 2019 

 • Państwo Jolanta i Marian Dominiakowie – Sklep Mięsny
 • Państwo Stefania i Mirosław Kędzierscy-Piekarnia Żelechlinek
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dorota  Zagajewska i Mirosław Zagajewski Sp.J.
 • Hurtownia Artykułów Spożywczych „Troja” Dorota Gmyrek
 • Kotaniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Folwark- Hanna i Łukasz Kotaniec
 • Salon Fryzjerski „Metamorfoza”
 • Rodzice dzieci

         Rada Rodziców i przedstawiciele poszczególnych grup (pozyskiwanie sponsorów, zdrowe sałatki, przekąski i wypieki) oraz przygotowanie wystroju i dyżurowanie przy stoiskach.

         Ponadto do 31.05.2019 r. wpłynęły na konto Rady Rodziców środki finansowe na zorganizowanie Festynu Rodzinnego od następujących firm i osób prywatnych:

 • Tabo KUZIMSKI Sp.z.o.o.
 • Zarząd Metalbud Sp.z.o.o.
 • Top-Plast Okna Sp.z.o.o.
 • Pan Daniel Niewiadomski -Apteka Verbena
 • Państwo Stefania i Mirosław Kędzierscy-Piekarnia Żelechlinek

                     Wykaz sponsorów będzie aktualizowany na bieżąco.

                 Wszystkim serdecznie dziękujemy za każdy rodzaj wsparcia!

    Rada Rodziców, Dyrekcja, Rada Pedagogiczna

Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”


                                 


                                                                              Drodzy Rodzice!

Przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" trwa od 24.06.2019 r. do 19.07.2019 r. W tym czasie dyżur pełnią Przedszkole Miejskie Nr 2 "Niezapominajka" ul.Zamkowa Wola 5 oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy Zakątek" ul.Solidarności 3 B w Rawie Mazowieckiej. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim do innych przedszkoli oraz do naszego dostępne w sekretariacie przedszkola i należy dostarczyć do 14.06.2019 r. W okresie od 22.07.2019 r do 31.08.2019 r. dyżur wakacyjny pełni nasze przedszkole.

                   

                                                         Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na FESTYN RODZINNY, który odbędzie się 5 czerwca (środa) o godzinie 13.30.

                                      

                                                           Drodzy Rodzice!

          W związku z ewentualnością przystąpienia pracowników Przedszkola do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej (strajku) od dnia 8 kwietnia 2019 r. dyrektor Przedszkola informuje, że nie jest w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Uprzejmie proszę o przekazanie informacji do wychowawców swoich dzieci do dnia 3 kwietnia 2019 r. czy dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych w przedszkolu w czasie trwania akcji strajkowej.

          Jednocześnie proszę Państwa o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji i zapewnienie w miarę  możliwości we własnym zakresie opieki nad dzieckiem.

          Informuję również, że Burmistrz Miasta Pan Piotr Irla, mając na uwadze wsparcie rodziców/opiekunów uczniów proponuje dzieciom pozostającym w domu skorzystanie z zajęć artystycznych i rekreacyjnych, które będą odbywały się w Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Ziemi Rawskiej i Ośrodku Sportu i Rekreacji (hala Tatar i hala Millenium) w godzinach od 9.00 do 12.00.

                                                                                                          Z wyrazami szacunku
                                                                                                Dyrektor Przedszkola


                                 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na prelekcję dotycząca segregacji i recyklingu odpadów, którą wygłosi w naszym przedszkolu dnia 10 kwietnia ( środa) o godzinie 15.30 prezes ZGO AQUARIUM w Rawie Mazowieckiej. 


                                  
W dniu 26 marca 2019 r. (wtorek ) o godz. 16.00 podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej odbędzie się w naszym przedszkolu prelekcja o wychowaniu dla rodziców. Teamat: "Prawdziwa komunikacja- rodzic- dziecko, dziecko - rodzic". Prowadzący: pani Agnieszka Sudakowska - pedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej oraz Ojciec Jerzy Chrzanowski.                                  

W dniu 24 marca 2019r. o godz. 11:30 niedzielną Mszą św. w kościele O.O. Pasjonistów  rozpoczynamy  w naszym przedszkolu VI Tydzień  Kultury Chrześcijańskiej pod hasłem:  „Mama i tata, chłopiec i dziewczynka, babcia  i dziadek- wspaniała rodzinka”. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci na Mszę świętą  i modlitwę za Przedszkole oraz  indywidualne błogosławieństwo dla dzieci.
Po nabożeństwie w klasztorze odbędzie się spotkanie z Ojcem Jerzym Chrzanowskim, na które zapraszamy wybrane przez nauczycieli dzieci z rodzicami, biorące aktywny udział w Drodze Krzyżowej w piątek 29 marca 2019r. o godz. 16:30.
Serdecznie zapraszamy również  wszystkie dzieci z rodzicami i dziadkami na  uroczyste zakończenie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej dnia 29 marca 2019r. o godzinie 16:30 na Drogę Krzyżową w kościele O.O. Pasjonistów  połączoną z modlitwą za  rodziny.

                                                     

Drodzy Rodzice...

W dniu  6 marca (środa) odbędą się warsztaty plastyczno-techniczne dla dzieci
3 i 4 –letnich , zaś 8 marca (piątek) dla dzieci 5-letnich.

Dzieci będą m.in. malować farbami do tekstyliów, dlatego prosimy o stosowny
strój z uwagi na  możliwość ewentualnego zabrudzenia.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu ekologicznego "Śmieci segregujemy-naszą planetę ratujemy" współfinansowanego przez WFOŚiGW
w Łodzi.                        
                                                        Ogłoszenie

DNI OTWARTE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” mieszczącego się w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Kilińskiego 2 serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków i ich rodziców na Dni Otwarte, które odbędą się w dniach 27 i 28 lutego 2019r.
w godzinach 9:00- 11:00.

Na dzieci czeka dużo atrakcji. W planie zabawy grupowe, zabawy ruchowe z muzyką, prace plastyczne. Rodzice będą mieli okazję obejrzeć przedszkole, porozmawiać z nauczycielkami, poznać ofertę zajęć i rozkład dnia.

Prosimy o zabranie ze sobą bucików na zmianę dla dzieci.

                                                                                                       Teresa Majcher- dyrektor przedszkola

                                          

Ogłoszenie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.
Rekrutacja dotyczy tylko  dzieci nowych 
 w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci kontynuujące edukację w przedszkolu będą zarejestrowane w systemie na podstawie deklaracji, które zostaną złożone przez rodziców od 1 lutego do 27 lutego 2019r.

 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku przy wykorzystaniu elektronicznego systemu naboru.

 2. Elektroniczny system naboru do przedszkoli na terenie Miasta Rawa Mazowiecka gwarantuje stosowanie jednolitych zasad zapisów i kryteriów przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola.

 3.  Elektroniczna rekrutacja do przedszkola trwa od 1 marca 2019r. od godz. 8:00 do 31 marca  2019r. do godz. 15:00  i obejmuje wprowadzanie danych dzieci do systemu oraz składanie papierowej wersji wniosku w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru.

 4. Logowanie do systemu odbywa się  od 1 marca 2019r. poprzez stronę internetową Urzędu Miasta  www.rawamazowiecka.pl  - wybraniu zakładki rawska e-Oświata a następnie po lewej stronie wybranie kanału Kandydata w aplikacji Nabór i  wybranie Aplikacji Nabór do Przedszkoli. Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić wniosek, a następnie wydrukować  i podpisany dostarczyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do siedziby przedszkola pierwszego wyboru.

 5. Rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą skorzystać z komputera na terenie przedszkola lub pobrać papierową wersję wniosku w przedszkolu, wypełnić ją i po podpisaniu złożyć w siedzibie przedszkola pierwszego wyboru. Następnie dyrektor wprowadzi wniosek do systemu.

 6. Zarejestrowane w systemie naboru wnioski, zostaną przez system automatycznie uszeregowane zgodnie z kryteriami zawartymi w §5 Regulaminu.

 7. Dyrektor odpowiada za sprawdzenie danych wpisanych przez rodziców do wniosku ze zgłoszeniem w systemie i wydaje rodzicom potwierdzenie przyjęcia dokumentu.

 8. Warunkiem otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku jest złożenie przez rodziców dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów określonych  w Regulaminie.

 9. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

                 Regulamin rekrutacji dostępny jest w przedszkolu w sekretariacie                                      i na stronie internetowej przedszkola w zakładce Zapisy
i Regulamin przyjęć. 

                           

                      BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE!

Drodzy Rodzice, drogie dzieci ....
 aby czas zimowego wypoczynku dostarczył niezapomnianych   i radosnych wrażeń, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa :


-zjeżdżaj na sankach w miejscach oddalonych od jezdni;
-w czasie zjeżdżania zachowaj bezpieczną odległość między sankami;
-jazdę na łyżwach trenuj na lodowisku;
-do jazdy na nartach wybieraj stoki odpowiednie do możliwości dzieci i dorosłych;
-nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami;
-nie chodź w przemoczonych ubraniach;
-nie baw się na zamarzniętym jeziorze;
-nie strącaj zwisających z dachów sopli;
-nie rozmawiaj z osobami obcymi oraz nie wpuszczaj ich do swojego mieszkania;
-baw się zawsze pod opieką osób dorosłych;
-w razie wypadku lub niebezpiecznych sytuacji pamiętajcie o numerach alarmowych :

POLICJA - 997

STRAŻ POŻARNA - 998

POGOTOWIE - 999

 TELEFON ALARMOWY- 112

                                                Życzymy udanych i bezpiecznych ferii zimowych.

Przygotowała Agnieszka D.

             

                                             Drodzy Rodzice...
W ramach zbiórki na rzecz 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
udało nam się zebrać 578,85 zł.
 

                Serdecznie dziękujemy za okazane serce!
Zapraszamy do Galerii głównej
                                


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 11.01.2019 roku (piątek) 
w godzinach rannych i popołudniowych odbędzie się zbiórka pieniędzy w ramach
27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 

Celem tegorocznej zbiórki  będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

                           
                

15 stycznia 2019 r.(wtorek) o godzinie 15.30 w naszym przedszkolu odbędzie
się spotkanie z Panem Tomaszem Piotrowskim, 
pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

Temat spotkania:,,Życie rodzinne-wartości i zagrożenia"

                                     Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

                               

W dniach 7-21 grudnia 2018 r.  w naszym przedszkolu odbyła się zbiórka karmy, środków piorących oraz zabawek dla podopiecznych schroniska
Fundacji „Ostatnia Szansa” w Boguszycach.
Zebrane rzeczy przekazane zostały potrzebującym zwierzętom.

              Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za udział w akcji. 

                      
                                      Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
                      że może z niej uczynić Betlejem...
                     Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
                      że może przyjąć nowo narodzoną miłość...
                     Do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja,
                         a miłość przyjdzie sama...

                   Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
                           życzy Dyrektor i Pracownicy
                    Przedszkola Miejskiego nr 1 "Tęczowa Jedyneczka"


                                        
                           

        WSPOMÓŻ PSIAKA LUB KOCIAKA W TEN ŚWIĄTECZNY CZAS...

Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji zorganizowanej na rzecz Fundacji Ostatnia Szansa,
która wspomoże zwierzęta przebywające w schronisku w Boguszycach.


Zbieramy:

-środki piorące (proszki do prania, żele do prania),
-karmę suchą i mokrą dla kotów,
-zabawki dla psiaków.

                                      Zbiórka trwa do 21.12.2018 roku.

                               

                                            SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Zaangażowanie dzieci, rodziców i nauczycieli przyniosło nieoczekiwane efekty - zebraliśmy nie tylko produkty konieczne do codziennego funkcjonowania takie jak: żywność i środki higieniczne, ale również ręczniki, 2 komplety pościeli,
2 koce, kurtkę damską, bluzę dla chłopca.Jeden z rodziców podarował bon na zakup obuwia do sklepu CCC oraz bon do sklepu Rossmann.
Za zebrane pieniądze kupiliśmy:kurtkę, czapkę i szalik dla dziewczynki oraz dwa garnki.

Dyrektor Przedszkola składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom – rodzicom, dzieciom, pracownikom przedszkola i całej społeczności przedszkolnej, którzy przyczynili się do zebrania darów w akcji „Szlachetna Paczka”.
                                          
                                   

                          


                                                            Drodzy Rodzice...

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II

Jak co roku w okresie świątecznym prosimy rodziców naszych przedszkolaków
o pomocy innym. Nasze przedszkole zostało włączyło się do ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA
W „Szlachetnej Paczce” prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących ze swojego miasta lub okolicy.
O potrzebach dowiadują się wolontariusze, którzy odwiedzają rodziny i pytają
o to, czego im najbardziej brakuje. W połowie listopada informacje te są umieszczane w bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę oraz
przygotować dla niej paczkę. Nasze przedszkole wybrało jedną rodzinę dla której WSPÓLNIE przygotujemy wspaniały prezent tuż przed Świętami.  Otwórzmy serca i przyczyńmy się do czynienia dobra.

Najważniejsze potrzeby rodziny:
- Żywność trwała:herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron,
  olej, 
konserwy rybne, ryż, mąka, dżem, warzywa w puszkach;
- Środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący,
   pasta do zębów, płyn do płukania, płyny czyszczące,szampon,szczoteczka
  do zębów;
- Odzież:Hania – kurtka zimowa (128 cm, szczupła),pani Ewelina–kurtka
   zimowa(rozmiar 44, tęga);
- Obuwie:Tomasz – zimowe (rozmiar 41, kolor ciemny), pan Artur– zimowe
  (rozmiar 43, ciemne) ;
- Wyposażenie mieszkania: kołdra, koc, ręczniki, pościel (160x200), poduszka;
- Specjalne upominki: Pani Ewelina i pan Artur - kosmetyki, 
   Hania-zabawki, Tomasz -bluza z kapturem ciemna (rozmiar 164 S).

  Zachęcamy wszystkich do udziału w tej szlachetnej akcji.  
     Artykuły zbieramy do 7 grudnia.

                                               

                           

                  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYM KONKURSIE             
               ORGANIZOWANYM NA TERENIE NASZEGO PRZEDSZKOLA

Odbiorca: Dzieci z Przedszkola nr 1 oraz ich rodzice lub opiekunowie.
Temat konkursu: Najpiękniejsza ozdoba choinkowa.

Cele:

- Propagowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia, pobudzanie   
  wyobraźni oraz inwencji 
twórczej dziecka i rodziców;
- Rozwijanie sprawności manualnej u dzieci;
- Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną pracę.

Regulamin konkursu: 
1. Ozdoba choinkowa może być wykonana z dowolnych materiałów, zgodnie z inwencją twórczą dziecka,
mile widziane będą prace nawiązujące do lokalnego folkloru.
2. Ozdoba nie może być kupiona, ale własnoręcznie wykonana przez dziecko przy pomocy członka rodziny.
3. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko i wiek autora, oraz nazwę grupy do której dziecko uczęszcza.
4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- wkład dziecka w wykonaną pracę;
- oryginalny pomysł;
- estetyka wykonania pracy.
5. Prace należy składać do dnia 14.12.2018 r. do Pań z grupy dziecka lub do pani Joanny Wodzińskiej (grupa Słoneczka) i do pani Moniki Broniarz – Brodowskiej (grupa Żabki).
6. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 18.12.2018 r. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej placówki.
7. Prace złożone po terminie nie będą oceniane.
8. Przekazane na konkurs ozdoby choinkowe stają się własnością organizatora. 
9. Wybrane ozdoby zostaną wyeksponowane w przedszkolu.
10. Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziane są nagrody.
11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z Konkursem i jego promocją.
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnicy mają praw dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

                           

Czytajmy dzieciom

W związku z realizowanym z programem naszych nauczycielek „Czytajmy dzieciom” zachęcamy Państwa do czytania dzieciom w grupach przedszkolnych. Zapraszamy nie tylko Rodziców ale i również innych członków rodziny lub znajomych. Terminy czytania można ustalać z nauczycielkami grup.

                

„Choć serduszka małe mamy zawsze chętnie pomagamy”

Tym razem zebrane nakrętki przekazaliśmy, za pośrednictwem Pani Sylwii Piotrowskiej z firmy „Elkas-kasy fiskalne,tusze,tonery”, dla 4-letniej Igi z Żyrardowa. Dziewczynka ma wrodzone wady rączek i nóżek, wodogłowie oraz całkowity rozszczep podniebienia. Szansą dla Igi jest kosztowna operacja przeprowadzona przez dr.Paley’a, ortopedę z USA.

                

Światowy Dzień Pluszowego Misia

 W piątek, 23 listopada, po raz kolejny,będziemy obchodzić „Światowy Dzień 
     Pluszowego Misia”.     
     Prosimy aby tego dnia dzieci były ubrane (w miarę możliwości ) w „misiowych”
     kolorach i przyniosły do przedszkola swojego ulubionego misia
.

       
               
Zdjęcia z Mikołajem        

 5 grudnia 2018r.  (środa)w naszym przedszkolu wykonywane będą zdjęcia
    z Mikołajem przez firmę
FOTO-AKMA.

  Cena zdjęć:
    -grupowe -5 zł,
    -indywidualne z Mikołajem- 7 zł.

Wykonywanie zdjęć uzgodnione zostało z Radą Rodziców.
Na indywidualne życzenie rodziców mogą być wykonane kalendarze ze zdjęciem dziecka. Prosimy o zgłoszenie w sprawie wykonania zdjęć (podanie jakie zdjęcia
i w jakiej i ilości u nauczycieli w grupie).                 

                             

 Drodzy Rodzice ...
   
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie  plastyczno- technicznym.
 

Organizator konkursu: Przedszkole Miejskie nr 1  ˵Tęczowa Jedyneczka ̏,
                                            ul. Kilińskiego 2, 96-200 Rawa Mazowiecka

  Odbiorca:Dzieci z Przedszkola nr 1 oraz ich rodzice lub opiekunowie.

  Temat konkursu:Śmieci segregujemy –zabawki zyskujemy.

Cele:
  -pogłębianie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony
   środowiska,
  -rozwiajnie wrażliwości estetycznej  oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych
   dzieci,
  -rozbudzanie wyobraźni i fantazji dzieci,
  -rozwijanie sprawności manualnej u dzieci,
  -umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną pracę.

Regulamin konkursu:
1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego
   nr 1 "Tęczowa Jedyneczka ̏ i ich rodziców lub opiekunów.
2.Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki przestrzennej   
   z surowców wtórnych.
3.Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko i wiek autora, oraz nazwę
    grupy do której dziecko uczęszcza.                                                                             
4.Zabawka powinna być bezpieczna dla użytkownika i jeśli to konieczne opatrzona 
   instrukcją obsługi.                                                                                                                 
5.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:                                     
   -wykorzystanie surowców wtórnych;
   -wkład dziecka w wykonaną pracę;
   -inwencja i pomysłowość                                                                                               
   -wrażenie estetyczne.
6.Prace należy składać do dn. 31.01.2019 r.
7.Rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród nastąpi w lutym 2019 r.
8.Prace złożone po terminie nie będą oceniane.
9.Przygotowane zabawki  prosimy składać do Moniki Broniarz-Brodowskiej i Joanny
   Wodzińskiej.                                                                                                                  
10.Przekazane na konkurs zabawki stają się własnością organizatora .                            11.Wybrane zabawki  zostaną wyeksponowane w przedszkolu.                                 
12.Dla autorów prac przewidziane są nagrody.                                                                
13.Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania dostarczonych prac oraz ich
     zdjęć, które mogą być umieszczone na stronie internetowej placówki.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z Konkursem i jego promocją. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

                                                         

                      ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w Przedszkolu Miejskim nr 1
                             „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej
 

Nie sposób ocenić jak ważne jest kształtowanie świadomości narodowej wśród dzieci. Wychowanie patriotyczne jest ważnym elementem edukacji w naszym przedszkolu.W przedszkolu realizowany jest program własny nauczycieli „Mój dom, moja miejscowość, moja ojczyzna” .Treści programowe realizowane są w ciągu całego roku  a szczególnie w okresie poprzedzającym ważne święta państwowe.
 
W Przedszkolu Miejskim nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”  w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, dzieci realizowały kilka zaplanowanych na tę okazję projektów:
 
- ,,Biało-czerwoni!’’ dzieci ze wszystkich grup wykonywały flagi kraju ojczystego z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych, dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Wykonały flagi  z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.
 
- ,,100 stron lektury na 100.  Rocznicę Odzyskania Niepodległości’’ – dzieci z grup 5-letnich w ciągu ostatnich kilku tygodni poprzedzających uroczystość obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczestniczyły w akcji czytelniczej. Dzieci poznały wiele polskich legend i baśni.
 
- ,,Wierszyk dla Niepodległej’’ – w wybranych grupach zostały zrealizowane konkursy recytatorskie o tematyce patriotycznej. W grupach 5- letnich dzieci recytowały wiersz Władysława Bełzy ,,Katechizm polskiego dziecka’’. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami oraz naklejkami.
 
We wszystkich grupach wiekowych dzieci poznawały wiersze o tematyce patriotycznej: „Powiewa Flaga”, „Barwy Ojczyste”, „Katechizm polskiego dziecka”, „Co to jest Polska?”, „Ojczyzna”
 
Dzieci z każdej grupy wykonywały kotyliony na akademię przedszkolną, uczyły się czterech zwrotek hymnu polskiego ,,Mazurek Dąbrowskiego’’ oraz  piosenki ,,Jestem Polką i Polakiem’’. Oglądały filmy edukacyjne o tematyce patriotycznej ,,Jestem Polką i Polakiem’’ oraz ,,Symbole narodowe’’.
 
W grupach 4-letnich dzieci poznały stroje ludowe z różnych regionów Polski. Szczegółowo poznały wygląd stroju łowickiego i rawskiego  (elementy stroju, kolorystyka). Miały możliwość przymierzenia stroju z naszego regionu.
 
We wszystkich salach zajęć i w szatni wykonane zostały gazetki patriotyczne, udekorowano korytarze i sale w biało-czerwone barwy (flagi, kwiaty, godła i inne prace wykonane przez dzieci).
 
Dzieci z grupy ,,Żabki’’ przygotowały program artystyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,  który odbył się 9 listopada 2018r. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu narodowego o godz. 11:11, tym samym nasze przedszkole włączyło się w akcję „Rekord dla Niepodległej” (#RekordDlaNiepodległej). Dzieci przypomniały patriotycznymi wierszami wszystkie najważniejsze symbole Naszej Ojczyzny. Przedszkolny zespół Mali Rawianie nauczył się jednego z najbardziej znanych polskich tańców narodowych – Mazura, który został zaprezentowany na zakończenie uroczystej akademii. W uroczystości uczestniczyły wszystkie dzieci, pracownicy i przedstawiciele rodziców. Podniosły charakter uroczystości, wspaniała postawa dzieci i program artystyczny w ich wykonaniu dostarczył wszystkim wiele wzruszeń i niezapomnianych wrażeń. Jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków- małych patriotów.


Zapraszamy do galerii, gdzie można obejrzeć zdjęcia i filmy z naszej uroczystości.
  
                                          
 UWAGA!!!
 Grafika umieszczona na stronie nie jest własnością Przedszkola.
 Wykorzystujemy
ogólnie dostępne w Internecie grafiki i darmowe gify.
 Artykuły, zdjęcia i opisy zdjęć oraz ogłoszenia są własnością placówki  
  i są tworzone na potrzeby strony.

  
    
     
Przerwa wakacyjna  
  Przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Tęczowa Jedyneczka" trwa od 24.06.2019 r. do 19.07.2019 r. W tym czasie dyżur pełnią Przedszkole Miejskie Nr 2 "Niezapominajka" ul.Zamkowa Wola 5 oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy Zakątek" ul.Solidarności 3 B w Rawie Mazowieckiej. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie letnim do innych przedszkoli oraz do naszego dostępne w sekretariacie przedszkola i należy dostarczyć do 14.06.2019 r. W okresie od 22.07.2019 r do 31.08.2019 r. dyżur wakacyjny pełni nasze przedszkole.